2021-жылдын 1-июлунда берилген арызга ылайык Талас областы, Манас району, Тараз-Покровка-Кайыңды автотрассасынын 0+0,100 км дареги боюнча «Чоң-Капка» бажы постунун жанында жайгашкан «А.СССР» ЖЧК алмашуу бюросунун лицензиясы жокко чыгарылды.