Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «ФИНКА Банкы» ЖАК тарабынан «ФИНКА Банкы» ЖАКтын директорлор кеңешинин мүчөсү кызмат ордуна сунушталган Кепуска Фисниктин талапкерлигине 2021-жылдын 2-сентябрында макулдук берүү чечимин кабыл алды.