1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Коммерциялык банк КЫРГЫЗСТАН» ААК тарабынан «Коммерциялык банк КЫРГЫЗСТАН» ААКтын Аудит боюнча комитетинин төрагасы кызмат ордуна сунушталган Тынаев Нурланбек Орунбековичтин талапкерлигине 2021-жылдын 23-сентябрында макулдук берүү чечимин кабыл алды. 

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Коммерциялык банк КЫРГЫЗСТАН» ААК тарабынан «Коммерциялык банк КЫРГЫЗСТАН» ААКтын шариат кеңешинин мүчөсү кызмат ордуна сунушталган Кокоев Акжигит Маматкалиловичтин талапкерлигине 2021-жылдын 23-сентябрында макулдук берүү чечимин кабыл алды. 

3. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Коммерциялык банк КЫРГЫЗСТАН» ААК тарабынан «Коммерциялык банк КЫРГЫЗСТАН» ААКтын шариат кеңешинин мүчөсү кызмат ордуна сунушталган Ибрагим Мухаммаддын талапкерлигине 2021-жылдын 23-сентябрында макулдук берүү чечимин кабыл алды.