1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Кыргыз Инвестициялык Кредит Банкы» жабык акционердик коому тарабынан «Кыргыз Инвестициялык Кредит Банкы» ЖАКтын башкармасынын төрагасы кызмат ордуна сунушталган Али Ариф Махмуддун талапкерлигине 2022-жылдын 12-майында макулдук берүү чечимин кабыл алды. 

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Кыргыз Инвестициялык Кредит Банкы» жабык акционердик коому тарабынан «Кыргыз Инвестициялык Кредит Банкы» ЖАКтын директорлор кеңешинин мүчөсү кызмат ордуна сунушталган Тургунбаев Мелис Жусупжановичтин талапкерлигине 2022-жылдын 12-майында макулдук берүү чечимин кабыл алды.