Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алуусуз нак чет өлкө валютасын алмаштыруу операцияларын жүргүзгөндүгү үчүн Кыргыз Республикасынын жаранына (М.Н.К.) 17 500 сом өлчөмүндө айып пул салынды.