1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Кыргыз-Швейцариялык Банк» жабык акционердик коому тарабынан «Кыргыз-Швейцариялык Банк» ЖАКтын башкы бухгалтери кызмат ордуна сунушталган Эдигеева Алина Аралбековнанын талапкерлигине 2022-жылдын 27-октябрында макулдук берүү чечимин кабыл алды.». 

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Дос-Кредобанк» ачык акционердик коому тарабынан «Дос-Кредобанк» АККтын ички аудит кызматынын начальниги кызмат ордуна сунушталган Орозалиев Руслан Таалайбековичтин талапкерлигине 2022-жылдын 27-октябрында макулдук берүү чечимин кабыл алды.