Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарын жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын бузууга жол бергендиги үчүн төмөнкү алмашуу бюролорунун лицензияларынын аракети токтотулду: 

1. 2023-жылдын 21-январынан тартып 4-февралын кошо алгандагы мезгил аралыгына: 

- Бишкек шаары, Абдрахманов көчөсү 144/6 дареги боюнча жайгашкан КЖК Ломбард «Азамат КЭШ» алмашуу бюросунун 2020-жылдын 11-февралындагы № 5975 лицензиясы; 

- Бишкек шаары, Бөкөнбаев көчөсү 95-үй, 17-кв. дареги боюнча жайгашкан ЖЧК «Акак плюс» алмашуу бюросунун 2021-жылдын 7-майындагы № 6123 лицензиясы; 

- Бишкек шаары, Абдрахманов көчөсү 146-үй, 14-кв. дареги боюнча жайгашкан ЖЧК «Заман-Нурдин» алмашуу бюросунун 2021-жылдын 26-мартындагы № 6093 лицензиясы; 

- Бишкек шаары, Абдрахманов көчөсү 146/2 дареги боюнча жайгашкан ЖЧК «Исхак и Исаак» алмашуу бюросунун 2020-жылдын 30-ноябрындагы № 6033 лицензиясы; 

- Бишкек шаары, Абдрахманов көчөсү 150-үй, 15-бөлмө дареги боюнча жайгашкан ЖЧК «Сириус групп» алмашуу бюросунун 2022-жылдын 5-декабрындагы № 6418 лицензиясы. 

2. 2023-жылдын 20-январынан тартып 30-январын кошо алгандагы мезгил аралыгына: 

- Чүй областы, Панфилов району, Чалдыбар айылы, Ленин көчөсү 51-үй дареги боюнча жайгашкан ЖЧК «Ислам КЭШ» алмашуу бюросунун 2021-жылдын 22-июлундагы № 6173 лицензиясы; 

- Бишкек шаары, Кожевенный көчөсү 1, «Дордой» соода-сатык комплекси, Чимкент токтотмо жайы №13Б дареги боюнча жайгашкан ЖЧК «НУРДАН КОМПАНИ ЛТД» алмашуу бюросунун 2022-жылдын 22-июнундагы № 6303 лицензиясы.