Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, 2022-жылдын 1-октябрынан тартып Казакстан Республикасынын Улуттук банкы 2022-жылдагы үлгүдөгү 20000 теңге номиналындагы банкнотту жүгүртүүгө чыгаргандыгын маалымдайт. Аталган банкнот жүгүртүүдөгү башка акча белгилери сыяктуу бирдиктүү стилде жасалган. Банкноттун алдыңкы жана арткы бетиндеги негизги сюжети, ошондой эле өлчөмү өзгөрүүсүз калган. Банкнот негизинен боз түстө жасалган. 

2022-жылдагы үлгүдөгү 20000 теңге номиналындагы банкноттун коргоо элементтери тууралуу толук маалымат Казакстан Республикасынын Улуттук банкынын расмий интернет-сайтында https://www.nationalbank.kz/ru/news/press-relizy/14112 дареги боюнча жайгаштырылган.