Кыргыз Республикасынын ички рыногунда баалуу металлдар рыногун өнүктүрүү, анын ичинде зергерчилик тармагын чийки зат менен камсыздоо жана баалуу металлдар менен операцияларды жүргүзүүнү арттыруу максатында, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Кыргыз фондулук биржасы» жабык акционердик коому менен биргеликте (мындан ары «КФБ» ЖАК) «Кыргызалтын» ачык акционердик коому тарабынан даярдалган, салмагы 10900 граммдан 13400 граммга чейинки аффинаждалган алтын куймаларын «КФБ» ЖАКтын соода аянтында сатууну баштады.  

Кыргыз фондулук биржасында аффинаждалган алтын куймаларын сатууга катышуу жана сатып алуу шарттары боюнча кеңири маалымат «КФБ» ЖАКтын расмий интернет-сайтында жайгаштырылган.