Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын бузууга жол бергендиги үчүн, тактап айтканда лицензияда каралбаган операцияларды жүргүзгөндүгү үчүн, 2024-жылдын 9-февралынан тартып Бишкек шаары, Шопоков көчөсү 91 «Цум-2» соода-сатык комплекси, 1-кабат, №L-36 бөлмө дареги боюнча жайгашкан ЖЧК «ОДИН ДОЛЛАР» алмашуу бюросунун нак чет өлкө валюталары менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна 2022-жылдын 1-ноябрындагы № 6390 лицензиясы кайтарылып алынды.