Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Борбордук Азиялык Капитал Банкы» ААКсы тарабынан ички аудит кызматчылыгынын начальниги кызмат ордуна сунушталган Сабырова Асель Жаныбековнанын талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2019-жылдын 8-августунда кабыл алды.