Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы эсептен чыгарылган мүлктү сатуу боюнча ачык тоорук өткөрүлө тургандыгын жарыялоо менен бардык кызыкдар адамдарды тоорукка катышууга чакырат 

Кызыкдар адамдар үчүн маалымат:   

1. Тоорук өткөрүү эрежелери жана катышуу үчүн зарыл документтердин тизмеги;   

2. Сатып өткөрүлүүчү мүлктүн реестри.   

Билдирмелер Бишкек шаары, Чүй пр., 168 дареги боюнча же sale@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу 2019-жылдын 24-майында саат 11:00гө чейин кабыл алынат.  

Сатылуучу мүлктү көрүү күнү: 2019-жылдын 14-майы.  

Ал эми билдирме формасын 2019-жылдын 24-апрелинен тартып 24-майына чейин Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө, 101 дареги боюнча саат 09:00-17:30 чейин же sale@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу алууга болот.  

 

2019-жыл ичинде 2-баскычта ачык сатып өткөрүлүүчү мүлк, андан ары пайдалануу үчүн жарактуу (1-тиркеме), 4 аталыштагы 10 товардык-материалдык баалуулуктардан, атап айтканда унаа тетиктеринен турган (автошиналардын өлчөмү жана маркасы: 275х70х16 Hankook, кышкы; 185/R14 C Roadstone, жайкы; 185/R14 C Roadstone, кышкы; 265х70х17 Maxxis, жайкы), колдонулган жана эсептен чыгарылган мүлктөр реестринде келтирилген. 

 

1. Тоорук өткөрүү эрежелери жана катышуу үчүн зарыл документтердин тизмеги   

   

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы эсептен чыгарылган мүлкүн ачык сатууну өткөрөт.    

1. Мүлктү сатуу боюнча тооруктар катышуучулардын курамы боюнча ачык жана баа сунушун берүү формасы боюнча жабык болуп саналат.  

2.  Билдирмелер маалыматтык билдирүүдө көрсөтүлгөн мөөнөт ичинде кабыл алынат. Бир адам бир гана билдирме сунуштоого жана тоорукта сатылуучу мүлк жөнүндө бир нече сунуштарды берүүгө укуктуу.   

3. Улуттук банк тоорук өткөрүлүүчү күндү, ордун жана катышууга билдирме сунуштоо мөөнөтүн аныктайт.   

4. Катышуучулар билдирме формасын Улуттук банктын сайтынан же sale@nbkr.kg электрондук дареги аркылуу алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ.    

5. Мүлктү сатуу комиссиясы талапкерлердин билдирмелерин кароого алып, анын жыйынтыгы боюнча талапкерлерди катышуучу катары таануу же катышуу билдирмесин четке кагуу чечимин кабыл алат.   

6. Биринчи кезекте жогору бааны сунуштаган сатып алуучу жеңүүчү катары жарыяланат. Жеңүүчүдөн кийинки жогору бааны сунуштаган талапкер вице-жеңүүчү катары жарыяланат.    

7.  Жеңүүчүгө ал жеңүүчү катары таанылгандыгы, сатылып алынган мүлк үчүн төлөө шарттары жана аны алып чыгуу жөнүндө билдирүү жөнөтүлөт.   

8. Сатып алуучу мүлк үчүн төлөмдү билдирүүдө көрсөтүлгөн мөөнөттө Улуттук банктын эсебине нак эмес түрдө которууга милдеттүү, ошондой эле Улуттук банктын кассасына нак акча каражаттарын салуу аркылуу төлөөгө да жол берилет.    

9.  Улуттук банкта белгиленген тартипте сатылып алынган мүлк үчүн толук төлөнгөндөн кийин мүлк өткөрүлүп берилет.   

10.  Жеңүүчү белгиленген мөөнөттө төлөөдөн баш тарткан учурда тоорук жыйынтыгы жокко чыгарылып, ал мүлктү сатып алуу укугунан ажырайт.    

Катышуучулар мүлк баасы боюнча жазуу жүзүндө сунуштарын конвертке салып, чапталган түрдө Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспектиси, 168 дареги боюнча жайгашкан имаратындагы “Экспедицияга” тапшырышат. Экспедитор конверттерге билдирме сунушталган күндү жана убактысын чагылдырат. Мындан тышкары, билдирмелерди электрондук почта аркылуу № 6 тиркемеде белгиленген формага ылайык sale@nbkr.kg дарегине жөнөтүүгө болот.    

Бардык суроолор менен +996 (312) 66-91-53, +996 (312) 66 92 87; +996 (312) 66 90 86 телефон номерлери аркылуу кайрылууга болот.   

Төлөө формасы: нак жана нак эмес эсептешүү.    

Эсептешүү эсеби: 1013930100000771, БИК 101001   

 

Тиркемелер: 

1. Андан ары пайдалануу үчүн жарактуу, колдонулган жана эсептен чыгарылган мүлк реестри. 

2. Билдирменин формасы. 

 

Билдирменин формасы 

 

Улуттук банктын эсептен чыгарылган мүлкүн сатып алууга билдирме 

№ 

Мүлктүн аталышы 

Саны 

Инвентаризациялык номер 

1-баа 

2-баа 

3-баа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________   

                                    (аты-жөнү жана кол тамгасы)  

_________________________________   

                   (дареги, телефону, факсы, эл. почтасы)  

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы эсептен чыгарылган мүлкүн ачык сатуу өткөрүлө тургандыгын жарыялоо менен бардык кызыкдар адамдарды түз сатууга катышууга чакырат.  

Кызыкдар адамдар үчүн маалымат:  

1. Түз сатуу эрежелери жана катышуу үчүн зарыл документтердин тизмеги;  

2. Сатып өткөрүлүүчү мүлктүн реестри.  

Билдирмелер Бишкек шаары, Чүй пр., 168 дареги боюнча же sale@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу 2019-жылдын 20-майына саат 11:00гө чейин кабыл алынат. 

Сатылуучу мүлктү көрүү күнү: 2019-жылдын 14-майы. 

Ал эми билдирме формасын 2019-жылдын 19-апрелинен тартып 20-майына чейин Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө, 101 дареги боюнча саат 09:00-17:30 чейин же sale@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу алууга болот. 

  

1. Түз сатууну өткөрүү эрежелери жана анда катышуу үчүн сунушталуучу зарыл документтердин тизмеси  

  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы эсептен чыгарылган мүлкүн ачык сатууну өткөрөт.   

1. Мүлктү сатуу катышуучулардын курамы боюнча ачык жана баа сунушун берүү формасы боюнча жабык болуп саналат. 

2.  Билдирмелер маалыматтык билдирүүдө көрсөтүлгөн мөөнөт ичинде кабыл алынат. Бир адам бир гана билдирме жана сатылуучу мүлк жөнүндө бир нече сунуштарды берүүгө укуктуу.  

3. Улуттук банк түз сатуу өткөрүлүүчү күндү, ордун жана катышууга билдирме сунуштоо мөөнөтүн аныктайт.  

4. Катышуучулар билдирме формасын Улуттук банктын сайтынан же sale@nbkr.kg электрондук дареги аркылуу алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ.   

5. Мүлктү сатуу комиссиясы талапкерлердин билдирмелерин кароого алып, анын жыйынтыгы боюнча талапкерлерди катышуучу катары таануу же катышуу билдирмесин четке кагуу чечимин кабыл алат.  

6. Биринчи кезекте жогору бааны сунуштаган сатып алуучу жеңүүчү катары жарыяланат. Жеңүүчүдөн кийинки жогору бааны сунуштаган талапкер вице-жеңүүчү катары жарыяланат.   

7.  Жеңүүчүгө ал жеңүүчү катары таанылгандыгы, сатылып алынган мүлк үчүн төлөө шарттары жана аны алып чыгуу жөнүндө билдирүү жөнөтүлөт.  

8. Сатып алуучу мүлк үчүн төлөмдү билдирүүдө көрсөтүлгөн мөөнөттө Улуттук банктын эсебине нак эмес түрдө которууга милдеттүү, ошондой эле Улуттук банктын кассасына нак акча каражаттарын салуу аркылуу төлөөгө да жол берилет.   

9.  Улуттук банкта белгиленген тартипте сатылып алынган мүлк үчүн толук төлөнгөндөн кийин мүлк өткөрүлүп берилет.  

10.  Жеңүүчү белгиленген мөөнөттө төлөөдөн баш тарткан учурда түз сатуу жыйынтыгы жокко чыгарылып, ал мүлктү сатып алуу укугунан ажырайт.   

Катышуучулар мүлк баасы боюнча сунуштарын жазуу жүзүндө конвертке салынган түрдө Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспектиси, 168 дареги боюнча жайгашкан имаратындагы “Экспедицияга” тапшырышат. Экспедитор конверттерге билдирме сунушталган күндү жана убактысын чагылдырат. Мындан тышкары, билдирмелер электрондук почта аркылуу № 6 тиркемеде белгиленген формага ылайык sale@nbkr.kg дарегине жөнөтүлүшү мүмкүн.   

Бардык суроолор менен +996 (312) 66-91-53, +996 (312) 66 92 05; +996 (312) 66 90 86 телефон номерлери аркылуу кайрылууга болот.  

Төлөө формасы: нак жана нак эмес эсептешүү.   

Эсептешүү эсеби: 1013930100000771, БИК 101001  

  

  

“Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын   

мүлкүн сатып өткөрүү/ажыратып алуу  

жөнүндө» жобого карата   

6-тиркеме  

  

__________________ сатып алууга билдирме  

  

№  

Мүлктүн түрү  

Саны  

Баасы  

Эскертүү  

1  

2  

3  

4  

5  

1  

  

  

  

  

2  

  

  

  

  

3  

  

  

  

  

_________________________________   

(аты-жөнү жана кол тамгасы)  

_________________________________   

(дареги, телефону, факсы, эл.почтасы)   

2. Сатып өткөрүлүүчү мүлктүн реестри  

2. Сатып өткөрүлүүчү мүлктүн реестри 

№ 

Негизги каражаттардын жана товардык-материалдык баалуулуктардын аталышы 

Саны  

Инвентаризациялык № 

Чыгарылган жылы 

Учурдагы абалы жөнүндө кыскача маалымат 

Бадаанаапкы баасы  

баасы/өлчөө бирдиги 

Товардык-материалдык баалуулук жайгашкан жер 

  

Тойота үчүн май фильтри 

11 даана 

1180 /0081378 

20.03.2009 -ж. 

Колдонуу мөөнөтү өткөн 

96 

сом/даана 

Т.Үмөталиев көчөсү, 101 (кампа) 

Амортизатор 11-69435 

2 даана 

152 /0080425 

02.06.2005 -ж. 

Т-Л-Круизер 80 

385 

сом/даана 

Т.Үмөталиев көчөсү, 101 (кампа) 

Амортизатор 31-69535 

2 даана 

153 /0080426 

02.06.2005 -ж. 

Т-Л-Круизер 80 

385 

сом/даана 

Т.Үмөталиев көчөсү, 101 (кампа) 

Габариттик фара 

1 даана 

01/0002919 

28.12.1996 -ж. 

Т-Л-Круизер 80 

875 

комплект 

Т.Үмөталиев көчөсү, 101 (кампа) 

Габариттик фара 

1 даана 

01/0002920 

28.12.1996 -ж. 

Т-Л-Круизер 80 

875 

комплект 

Т.Үмөталиев көчөсү, 101 (кампа) 

Гидромуфта 10-17020 

1 даана 

236 /0080504 

19.04.1999 -ж. 

Т-Л-Круизер 80 

1488 

сом/ комплект 

Т.Үмөталиев көчөсү, 101 (кампа) 

Май фильтри 

1 даана 

278 /0080331 

02.06.2005 -ж. 

Т-Королла  

158 

сом/даана 

Т.Үмөталиев көчөсү, 101 (кампа) 

АО ОАЭ подшипниги 

1 даана 

6244 

20.09.2013 -ж. 

Тойота каролла 

175 

сом/даана 

Т.Үмөталиев көчөсү, 101 (кампа) 

Тойота подшипниги 

2 даана 

6247 

20.09.2013 -ж. 

Тойота каролла, арткы бөлүгү 

595 

сом/даана 

Т.Үмөталиев көчөсү, 101 (кампа) 

10 

38006 подшипниги 

9 даана 

6254 /0080373 

20.09.2013 -ж. 

Тойота каролла, алдынкы бөлүгү 

175 

сом/даана 

Т.Үмөталиев көчөсү, 101 (кампа) 

11 

12070 сальниги 

9 даана 

6255 /0080374 

20.09.2013 -ж. 

Тойота каролла  

88 

сом/даана 

Т.Үмөталиев көчөсү, 101 (кампа) 

12 

Граната 29107 

1 даана 

6256 /0080381 

20.09.2013 -ж. 

Тойота каролла  

315 

сом/даана 

Т.Үмөталиев көчөсү, 101 (кампа) 

13 

Подшипник ступ.69-43008 

2 даана 

6258 /0080432 

20.09.2013 г 

Т-Л- круизер 80 

368 

сом/даана 

Т.Үмөталиев көчөсү, 101 (кампа) 

14 

Плунжер 40-17010 

1 даана 

6259 /0080433 

20.09.2013 -ж. 

Т-Л- круизер 80 

700 

сом/даана 

Т.Үмөталиев көчөсү, 101 (кампа) 

15 

Стабилизатор сальниги 

2 даана 

6260 /0080436 

20.09.2013 -ж. 

Тойота карина 

105 

сом/даана 

Т.Үмөталиев көчөсү, 101 (кампа) 

16 

Май сальниги 10-35010 

4 даана 

6261 /0080437 

20.09.2013 -ж. 

Тойота карина 

88 

сом/даана 

Т.Үмөталиев көчөсү, 101 (кампа) 

17 

Руль наконечниги 46-29305  

2 даана 

6262 /0080448 

20.09.2013 -ж. 

Тойота каролла  

158 

сом/даана 

Т.Үмөталиев көчөсү, 101 (кампа) 

18 

Автоунаага рейка (Тойота) 

4 даана 

6266 /0080498 

20.09.2013 -ж. 

Т-Л- круизер 80 

2415 

сом/даана 

Т.Үмөталиев көчөсү, 101 (кампа) 

19 

Стабилизатор таянгычы 76-12010 

4 даана 

6267 /0080505 

20.09.2013 -ж. 

Т-Л- круизер 80 

26 

сом/даана 

Т.Үмөталиев көчөсү, 101 (кампа) 

20 

Глушитель түтүгү 

1 даана 

6272 /0080601 

20.09.2013 -ж. 

Брондолгон форд 

158 

сом/даана 

Т.Үмөталиев көчөсү, 101 (кампа) 

21 

Арткы тормоз колодкасы 

1 даана 

6274 /0080659 

20.09.2013 -ж. 

Мерс 500, арткы бөлүгү  

140 

сом/даана 

Т.Үмөталиев көчөсү, 101 (кампа) 

22 

Гидромуфта сальниги 

2 даана 

6280 /0080806 

20.09.2013 -ж. 

Т-Л- круизер 80 

70 

сом/даана 

Т.Үмөталиев көчөсү, 101 (кампа) 

23 

Сальник полуоси 

2 даана 

6282 /0080857 

20.09.2013 -ж. 

жигули 

53 

сом/даана 

Т.Үмөталиев көчөсү, 101 (кампа) 

24 

Вакуум клапаны 

1 даана 

6284 /0081096 

20.09.2013 -ж. 

Мерс 500 

438 

сом/даана 

Т.Үмөталиев көчөсү, 101 (кампа) 

25 

УАЗ кыймылдаткычы 

1 даана 

6298 /0081168 

20.09.2013 -ж. 

  

4025 

сом/даана 

Т.Үмөталиев көчөсү, 101 (кампа) 

26 

Лягушка (тормоз датчиги) 

1 даана 

6300 /0081329 

20.09.2013 -ж. 

Ауди 100 фольксваген пассатка ылайык келет 

44 

сом/даана 

Т.Үмөталиев көчөсү, 101 (кампа) 

27 

Тормоз колодкасы 

2 даана 

6304 /0300010 

20.09.2013 -ж. 

Жигули жана пассат фольксвагенге ылайык келет 

105 

сом/даана 

Т.Үмөталиев көчөсү, 101 (кампа) 

28 

Крестовина  

9 даана 

6306 /0300021 

20.09.2013 -ж. 

Тойота хайс 

140 

сом/даана 

Т.Үмөталиев көчөсү, 101 (кампа) 

29 

Гидроусилитель куру (ремень) 99332-51120 (хайс) 

1 даана 

715 /0081046 

27.06.2006 г 

Тойота хайс 

158 

сом/даана 

Т.Үмөталиев көчөсү, 101 (кампа) 

30 

Тормоз колодкасы, алдынкы бөлүгү 04465-26320 

3 комп 

716 /0081048 

08.04.2003 -ж. 

Тойота хайс 

210 

сом/даана 

Т.Үмөталиев көчөсү, 101 (кампа) 

31 

Рулевой вал 42510-26060 (хайс) 

1 даана 

717 /0081050 

26.05.2004 -ж. 

Тойота хайс 

1050 

сом/даана 

Т.Үмөталиев көчөсү, 101 (кампа) 

32 

Кыймылдаткычты тосуу 

5 даана 

776 /0081119 

30.03.2004 -ж. 

Фольксваген бора 

140 

сом/даана 

Т.Үмөталиев көчөсү, 101 (кампа) 

33 

Кондиционер куру (ремень) (хайс) 

1 даана 

972 /0081314 

27.06.2006 -ж. 

Тойота хайс 

114 

сом/даана 

Т.Үмөталиев көчөсү, 101 (кампа) 

34 

Кош кутуча 

10 даана 

259 /0250001 

16.03.2016 -ж. 

Системадан тышкаркы эсепке 

2017 -ж. которулган, моралдык жактан эскирген, колдонууга жараксыз 

44 

сом/даана 

Т.Үмөталиев көчөсү, 101 (кампа) 

35 

Бир бөлүктөн турган кутуча  

30 даана 

260 /0250002 

16.03.2016 -ж. 

Жыгач, нымдуулуктан улам сапатын жоготкон.  

26 

сом/даана 

Т.Үмөталиев көчөсү, 101 (кампа) 

36 

Түз туташтырылуучу тройник 50-50 

1 даана 

3614 

20.09.2013 -ж. 

Нымдуулуктан улам сапатын жоготкон.  

11 

сом/даана 

Т.Үмөталиев көчөсү, 101 (кампа) 

37 

Түз туташтырылуучу тройник 100-50 

1 даана 

3619 /0020632 

20.09.2013 -ж. 

Сатылып алынгандан тартып кампада сакталган, моралдык жактан эскирген, колдонууга жараксыз 

25 

сом/даана 

Т.Үмөталиев көчөсү, 101 (кампа) 

38 

Клипс 100мм 

20 даана 

3620 

20.09.2013 -ж. 

Сатылып алынгандан тартып кампада сакталган, моралдык жактан эскирген, колдонууга жараксыз 

11 

сом/даана 

Т.Үмөталиев көчөсү, 101 (кампа) 

39 

Клипс 50мм 

5 даана 

3621 /0020634 

20.09.2013 -ж. 

Сатылып алынгандан тартып кампада сакталган, моралдык жактан эскирген, колдонууга жараксыз 

  

сом/даана 

Т.Үмөталиев көчөсү, 101 (кампа) 

40 

Муфта 100мм 

1 даана 

3682 

20.09.2013 -ж. 

21 

сом/даана 

Т.Үмөталиев көчөсү, 101 (кампа) 

41 

Бөлүштүрүү пункту ПР-7208 

1 даана 

6315 /0010029 

20.09.2013 -ж. 

788 

сом/даана 

Т.Үмөталиев көчөсү, 101 (кампа) 

42 

Крестовина  

1 даана 

6328 /0020124 

20.09.2013 -ж. 

31 

сом/даана 

Т.Үмөталиев көчөсү, 101 (кампа) 

43 

Отвод 3,2 -50-87 

1 даана 

6333 

20.09.2013 -ж. 

  

сом/даана 

Т.Үмөталиев көчөсү, 101 (кампа) 

44 

Канализация түтүгү Д-100 

2 даана 

6375 

19.03.2014 -ж. 

  

33 

сом/даана 

Т.Үмөталиев көчөсү, 101 (кампа) 

45 

Пластик түтүк  

2 м 

8576 

30.10.2017 -ж. 

  

15 

сом/даана 

Т.Үмөталиев көчөсү, 101 (кампа) 

46 

Темир түтүк Д-70 

2 м 

8577 

30.10.2017 -ж. 

  

53 

сом/даана 

Т.Үмөталиев көчөсү, 101 (кампа) 

47 

Өрт өчүргүч ОП-8 торнадо  

1 даана 

01/19551-1 

30.12.2007 -ж. 

  

175 

сом/даана 

Т.Үмөталиев көчөсү, 101 (кампа) 

48 

Өрт өчүргүч ОП-8 торнадо 

1 даана 

01/19552 

30.12.2007 -ж. 

   

175 

сом/даана 

Т.Үмөталиев көчөсү, 101 (кампа) 

49 

Өрт өчүргүч ОП-8 торнадо 

1 даана 

01/19556 

30.12.2007 -ж. 

  Мурда колдонулган, демонтаждан кийин 

175 

сом/даана 

Т.Үмөталиев көчөсү, 101 (кампа) 

50 

Өрт өчүргүч ОП-8 торнадо 

1 даана 

01/19557 

30.12.2007 -ж. 

  Мурда колдонулган, демонтаждан кийин 

Мурда колдонулган, демонтаждан кийин 

175 

сом/даана 

Т.Үмөталиев көчөсү, 101 (кампа) 

51 

Өрт өчүргүч ОП-8 торнадо 

1 даана 

01/19558 

30.12.2007 -ж. 

   

Мурда колдонулган, демонтаждан кийин 

Мурда колдонулган, демонтаждан кийин 

Мурда колдонулган, демонтаждан кийин 

175 

сом/даана 

Т.Үмөталиев көчөсү, 101 (кампа) 

52 

Өрт өчүргүч ОП-8 торнадо 

1 даана 

01/19559 

30.12.2007 -ж. 

175 

сом/даана 

Т.Үмөталиев көчөсү, 101 (кампа) 

53 

Өрт өчүргүч ОП-8 торнадо 

1 даана 

01/19560 

30.12.2007 -ж. 

175 

сом/даана 

Т.Үмөталиев көчөсү, 101 (кампа) 

54 

Өрт өчүргүч ОП-8 торнадо 

1 даана 

01/19561 

30.12.2007 -ж. 

175 

сом/даана 

Т.Үмөталиев көчөсү, 101 (кампа) 

55 

Өрт өчүргүч ОП-8 торнадо 

1 даана 

01/19562 

30.12.2007 -ж. 

175 

сом/даана 

Т.Үмөталиев көчөсү, 101 (кампа) 

56 

Тамеки күлүн салуу үчүн идиш (пепельница)  

5 даана 

6312 

20.09.2013 -ж. 

12 

сом/даана 

Т.Үмөталиев көчөсү, 101 (кампа) 

57 

Метал дарбаза 2,30м*1,10м 

1 даана. 

01/В2/2-672 

белгисиз 

700 

сом/м2 

бул. Эркиндик, 59 (ЦАВ) 

58 

Метал дарбаза 2,30м*1,10м 

1 даана. 

01/В2/2-673 

белгисиз 

700 

сом/м2 

бул. Эркиндик, 59 (ЦАВ), короодо 

59 

Метал дарбаза 2,20м*1,25м 

1 даана. 

01/В2/2-675 

белгисиз 

700 

сом/м2 

бул. Эркиндик, 59 (ЦАВ), короодо 

60 

Метал дарбаза 2,10м*1,25м 

1 даана. 

01/В2/2-676 

белгисиз 

Мурда колдонулган, демонтаждан кийин 

700 

сом/м2 

бул. Эркиндик, 59 (ЦАВ), короодо 

61 

Метал дарбаза 2,10м*1,25м 

1 даана. 

01/В2/2-677 

белгисиз 

Мурда колдонулган, демонтаждан кийин 

700 

сом/м2 

бул. Эркиндик, 59 (ЦАВ), короодо 

62 

Үйдүн төбөсүн каптоо үчүн цинк менен капталган 0,77 мм калыңдыктагы темир  

1359,7 м2 

3-319 

белгисиз 

Мурда колдонулган, демонтаждан кийин 

70 

сом/м2 

Калык Акиев Киев көч. (Курулуш иштери) 

63 

арматурадан тор d18 А1 на 1,6м*0,4м 

1 даана. 

3-321 

белгисиз 

Мурда колдонулган, демонтаждан кийин 

700 

сом/м2 

Калык Акиев Киев көч. (Курулуш иштери) 

64 

арматурадан тор d18 A1 на 2,2м*1,82м 

1 даана. 

3-322 

белгисиз 

Мурда колдонулган, демонтажадан кийин 

700 

сом/м2 

Калык Акиев Киев көч. (Курулуш иштери) 

65 

арматурадан тор d18 А1 на 1,75м*1,4м 

2 даана. 

3-323 

белгисиз 

Мурда колдонулган, демонтаждан кийин 

700 

сом/м2 

Калык Акиев Киев көч. (Курулуш иштери) 

66 

арматурадан тор d18 А1 на 1,1м*1,3м 

1 даана. 

3-324 

белгисиз 

Мурда колдонулган, демонтаждан кийин 

700 

сом/м2 

Калык Акиев Киев көч. (Курулуш иштери) 

67 

арматурадан тор d18 А1 на 2,0м*1,25м 

1 даана. 

3-325 

белгисиз 

Мурда колдонулган, демонтаждан кийин 

700 

сом/м2 

Калык Акиев Киев көч. (Курулуш иштери) 

68 

Металл тор 1,1м*0,5м 

1 даана. 

3-326 

белгисиз 

Мурда колдонулган, демонтаждан кийин 

210 

сом/м2 

Калык Акиев Киев көч. (Курулуш иштери) 

69 

Цинк менен капталган суу түтүгү д150мм 

103 м 

3-327 

белгисиз 

Мурда колдонулган, демонтаждан кийин 

33 

сом/м 

Калык Акиев Киев көч. (Курулуш иштери) 

70 

металл фермасынын бөлүктөрү 1,3м*0,9м 

4 даана. 

3-328 

белгисиз 

Мурда колдонулган, демонтаждан кийин 

16 

сом/м2 

Калык Акиев Киев көч. (Курулуш иштери) 

71 

металл фермасынын бөлүктөрү 2,0м*0,9м 

4 даана. 

3-329 

белгисиз 

Мурда колдонулган, демонтаждан кийин 

16 

сом/м2 

Калык Акиев Киев көч. (Курулуш иштери) 

72 

Металл калитка 1,5м*2,0м 

1 даана. 

3-331 

белгисиз 

Мурда колдонулган, демонтаждан кийин 

700 

сом/м2 

Калык Акиев Киев көч. (Курулуш иштери) 

73 

Жылдырылуучу дарбазаны иштетүү бөлүгү 

1 даана. 

3-334 

белгисиз 

Мурда колдонулган, демонтаждан кийин 

166 

долларов 

Калык Акиев Киев көч. (Курулуш иштери) 

74 

0.3мм калыңдыгы мет. түтүк D-89  

16 /48,18 м 

3-339 

белгисиз 

Мурда колдонулган, демонтаждан кийин 

12 

сом/метр 

Калык Акиев Киев көч. (Курулуш иштери) 

75 

Дарбазанын ширетилген швеллери №14 L=3м 

2 даана. 

3-341 

белгисиз 

Мурда колдонулган, демонтаждан кийин 

210 

сом/даана 

Калык Акиев Киев көч. (Курулуш иштери) 

76 

Металл тепши 0,8м*1,0м*0,6м 

1 даана. 

01/В2/2-573 

белгисиз 

Мурда колдонулган, демонтаждан кийин 

175 

сом/даана 

бул. Эркиндик, 59 (ЦАВ), короодо 

77 

Металл тепши 1,1м*1,0м*0,9м 

1 даана. 

01/В2/2-574 

белгисиз 

Мурда колдонулган, демонтаждан кийин 

263 

сом/даана 

бул. Эркиндик, 59 (ЦАВ), короодо 

78 

Металл тунике 2,8м-1,5м 

1 даана. 

01/В2/2-575 

белгисиз 

Мурда колдонулган, демонтаждан кийин 

140 

сом/м2 

бул. Эркиндик, 59 (ЦАВ), короодо 

79 

Профиль туникелери 1,6м*0,9м 

29 даана. 

3-304 

белгисиз 

Мурда колдонулган, демонтаждан кийин 

140 

сом/м2 

бул. Эркиндик, 59 (ЦАВ), короодо 

80 

Түтүк жана арматурадан тор 2,8м*0,9м бурчтук 

1 даана. 

3-307 

белгисиз 

Мурда колдонулган, демонтаждан кийин 

210 

сом/м2 

бул. Эркиндик, 59 (ЦАВ), короодо 

81 

Түтүк жана арматурадан тор 1м*0,9м 

1 даана. 

3-308 

белгисиз 

Мурда колдонулган, демонтаждан кийин 

210 

сом/м2 

бул. Эркиндик, 59 (ЦАВ), короодо 

82 

бурчтуктардан жана тактайлардан тор 1,7м*1,15м күн формасында 

6 даана. 

3-309 

белгисиз 

Мурда колдонулган, демонтаждан кийин 

210 

сом/м2 

бул. Эркиндик, 59 (ЦАВ), короодо 

83 

бурчтуктардан жана тактайлардан тор 2,1м*1,4м ромб формасында 

2 даана. 

3-312 

белгисиз 

Мурда колдонулган, демонтаждан кийин 

210 

сом/м2 

бул. Эркиндик, 59 (ЦАВ), короодо 

84 

бурчтуктардан жана тактайлардан тор 2,8м*2м 

1 даана. 

3-313 

белгисиз 

Мурда колдонулган, демонтаждан кийин 

210 

сом/м2 

бул. Эркиндик, 59 (ЦАВ), короодо 

85 

болоттон жасалган жиксиз түтүк 3,5м 

5 даана. 

3-315 

белгисиз 

Мурда колдонулган, демонтаждан кийин 

26 

сом/м 

бул. Эркиндик, 59 (ЦАВ), короодо 

86 

болоттон жасалган жиксиз түтүк 1м 

3 даана. 

3-316 

белгисиз 

Мурда колдонулган, демонтаждан кийин 

26 

сом/м 

бул. Эркиндик, 59 (ЦАВ), короодо 

87 

болоттон жасалган жиксиз түтүк 2,65м бурчтук 

1 даана. 

3-318 

белгисиз 

Мурда колдонулган, демонтаждан кийин 

26 

сом/м 

бул. Эркиндик, 59 (ЦАВ), короодо 

88 

монеталар үчүн футляр (Кыргызстан) 

51 даана. (26-5 беш ячейкалуу /25 даана. үч ячейкалуу) 

 

01/О10058357 

25.07.2016 

Канааттандыраарлык  

96 

сом/даана 

Бишкек ш., Чүй көч., 168, музей, 116-бөлмө 

89 

"МИД КР-60 лет" сувенири (Кыргызстан) 

1 даана 

01/О10058474 

25.07.2016 

Канааттандыраарлык  

96 

сом/даана 

Бишкек ш., Чүй көч., 168, музей, 116-бөлмө 

90 

Бурчтуктан жана рабицадан жасалган металл рама 1,5м*1,0м 

11 даана. 

3-335 

белгисиз 

Мурда колдонулган, демонтаждан кийин 

26 

сом/м 

бул. Эркиндик, 59 (ЦАВ), короодо