Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы төмөнкү автоунааны сатуу боюнча ачык тоорук (аукцион) өткөрөт 

Тоорук (аукцион) өткөрүлүүчү күндөр жана жери:  

• 2019-жылдын 20-февралда саат 11-00дө Ош шаары, Курманжан Датка атындагы көчө, 119. 

Төлөө формасы: нак жана нак эмес эсептешүү.  

Кыргыз Республикасынын Улуттук Банкынын эсептешүү эсеби: 1013930100000771, БИК 101001. 

Ачык эшик өткөрүлүүчү күндөр: 2019-жылдын 5-6-февраль күндөрү

Билдирмелерди сунуштоо мөөнөтү: гарантиялык салым төлөө менен 2019-жылдын 18-февралында саат 10-00 чейин. 

Тоорукта катышуу үчүн 1013930100000771, БИК 101001 эсептешүү эсебине 5% гарантиялык салым төлөө зарыл. 

Каалоочулар автоунааларды 2019-жылдын 5-6-февраль күндөрү тиешелүүлүгүнө жараша төмөнкү даректер боюнча карап чыгуу мүмкүнчүлүгүнө ээ: 

• Ош шаары, Курманжан Датка атындагы көчө, 119. 

Ал эми билдирме формасын 2019-жылдын 18-январынан тартып 2019-жылдын 18-февралынга чейин Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө, 101 дареги боюнча саат 9.00-17.30 чейин алууга болот. 

Биздин дарек жана байланышуу үчүн телефон номерлер:  

• Ош шаары, Курманжан Датка атындагы көчө, 119, тел. 0-3222 4 84 03, 0-3222 4 83 36. электрондук капчык дареги: sale@nbkr.kg; 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктын эсептен чыгарылган мүлкүн сатуу боюнча тоорук өткөрүлө тургандыгын жарыялоо менен кызыкдар адамдарды аукциондо катышууга чакырат.  

Мүлк жөнүндө маалыматтар төмөндө жайгаштырылган:  

1. Аукционду өткөрүү эрежелери жана тоорукта катышуу үчүн зарыл документтердин тизмеги;  

2. Сатуунун мүлк реестри.  

Билдирмелер Бишкек шаары, Чүй пр., 168 дареги боюнча же sale@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу 2018-жылдын 22-февралында саат 17:00гө чейин кабыл алынат. 

Сатылуучу мүлктү көрүү күнү: 2019-жылдын 7-8-февралында. 

Ал эми билдирме формасын 2019-жылдын 22-январынан тартып 22-февралына чейин Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө, 101 дареги боюнча саат 09:00-17:30 чейин же sale@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу алууга болот..  

  

1. Тооруктарды өткөрүү эрежелери жана аукциондо катышуу үчүн сунушталуучу зарыл документтердин тизмеси  

  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы эсептен чыгарылган мүлкүн тышкы чөйрөдө сатуу боюнча тоорук өткөрөт.   

1. Мүлктү сатуу боюнча тоорук, катышуучулардын курамы боюнча ачык, ал эми баа сунушун берүү формасы боюнча жабык болуп саналат.   

2. Талапкерлерден билдирмелерди кабыл алуу маалыматтык билдирүүдө көрсөтүлгөн мөөнөттө жүргүзүлөт. Бир адам бир гана билдирме жана тоорукта сатылуучу мүлк жөнүндө бир нече сунуштарды берүүгө укуктуу.  

3. Улуттук банк тоорук өткөрүлүүчү күндү, ордун жана тоорукта катышууга билдирме берүү мөөнөтүн аныктайт.  

4. Катышуучулар билдирме формасын Улуттук банктын сайтынан же sale@nbkr.kg электрондук дарегинен алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ.   

5. Мүлктү сатуу комиссиясы талапкерлердин билдирмелерин кароого алып, анын жыйынтыгы боюнча Комиссия талапкерлерди аукциондун катышуучусу катары таануу же тоорукта катышуу билдирмесин четке кагуу чечимин кабыл алат.  

6. Биринчи кезекте жогору бааны сунуштаган сатып алуучу жеңүүчү катары жарыяланат. Жеңүүчүдөн кийин жогору бааны сунуштаган талапкер вице-жеңүүчү катары жарыяланат.   

7. Тооруктун жеңүүчүсүнө ал жеңүүчү катары таанылгандыгы, сатылып алынган мүлк үчүн төлөө шарттары жана алып чыгуу жөнүндөбилдирүү жөнөтүлөт.  

8. Сатып алуучу сатылып алынган мүлк үчүн төлөмдү билдирүүдө көрсөтүлгөн мөөнөттө Улуттук банктын эсебине нак эмес түрдө которууга милдеттүү, ошондой эле Улуттук банктын кассасына нак акча каражаттарын салуу аркылуу төлөөгө да жол берилет.   

9. Мүлктү өткөрүп берүү Улуттук банкта белгиленген тартипте сатылып алынган мүлк үчүн толук төлөнгөндөн кийин ишке ашырылат.  

10. Тоорук жеңүүчүсү белгиленген мөөнөттө төлөөдөн баш тарткан учурда тооруктун жыйынтыгы жокко чыгарылат жана ал мүлктү сатып алуу укугунан ажырайт.   

Аукцион катышуучулары мүлк баасы боюнча сунуштарын жазуу жүзүндө конвертке салынган түрдө Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспектиси, 168 дареги боюнча жайгашкан имаратындагы “Экспедицияга” тапшырышат. Экспедитор конверттерге билдирме сунушталган күндү жана убактысын чагылдырат. Мындан тышкары, билдирмелер электрондук почта аркылуу sale@nbkr.kgдарегине № 6 тиркемеде белгиленген формага ылайык кабыл алынышы мүмкүн.   

Бардык суроолор менен +996 (312) 66-91-53, +996 (312) 66 92 05; +996 (312) 66 90 86 телефон номерлери аркылуу кайрылууга болот.  

Төлөө формасы: нак жана нак эмес эсептешүү.   

Эсептешүү эсеби: 1013930100000771, БИК 101001  

  

  

“Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын   

мүлкүн сатып өткөрүү/ажыратып алуу  

жөнүндө» жобого карата   

6-тиркеме  

  

__________________ сатып алууга билдирме  

  

№  

Мүлктүн түрү  

Саны  

Баасы  

Эскертүү  

1  

2  

3  

4  

5  

1  

  

  

  

  

2  

  

  

  

  

3  

  

  

  

  

_________________________________   

(аты-жөнү жана кол тамгасы)  

_________________________________   

(дареги, телефону, факсы, эл.почтасы)   

2. Сатуунун мүлк реестри  

 

  

2. Реестр имущества, подлежащий реализации  

№ 

Наименование ОС и ТМЦ 

Кол-во Приблизительный расчетный вес  

Инвентаризационный № 

Год выпуска 

Краткое описание текущего состояния 

Первичная цена  

цена/единица измерения 

Местонахождение ТМЦ 

  

Фильтр масляный для Тойота 

11 шт 

1180 /0081378 

20.03.2009 г. 

Срок годности просрочен 

96 

сом/шт 

ул. Уметалиева, 101 (склад) 

Амортизатор 11-69435 

2 шт 

152 /0080425 

02.06.2005 г. 

Т-Л-Круизер 80 

385 

сом/шт 

ул. Уметалиева, 101 (склад) 

Амортизатор 31-69535 

2 шт 

153 /0080426 

02.06.2005 г. 

Т-Л-Круизер 80 

385 

сом/шт 

ул. Уметалиева, 101 (склад) 

Габаритная фара 

1 шт 

01/0002919 

28.12.1996 г. 

Т-Л-Круизер 80 

875 

комплект 

ул. Уметалиева, 101 (склад) 

Габаритная фара 

1 шт 

01/0002920 

28.12.1996 г. 

Т-Л-Круизер 80 

875 

комплект 

ул. Уметалиева, 101 (склад) 

Гидромуфта 10-17020 

1 шт 

236 /0080504 

19.04.1999 г. 

Т-Л-Круизер 80 

1488 

сом/ комплект 

ул. Уметалиева, 101 (склад) 

Фильтр топливный 

2 шт 

278 /0080331 

02.06.2005 г. 

Т-Королла  

158 

сом/шт 

ул. Уметалиева, 101 (склад) 

Подшипник АО ОАЭ 

1 шт 

6244 

20.09.2013 г. 

Тойота каролла 

175 

сом/шт 

ул. Уметалиева, 101 (склад) 

Подшипник Тойота  

2 шт 

6247 

20.09.2013 г. 

Тойота каролла задый часть 

595 

сом/шт 

ул. Уметалиева, 101 (склад) 

10 

Подшипник 38006 

9 шт 

6254 /0080373 

20.09.2013 г. 

Тойота каролла передный часть 

175 

сом/шт 

ул. Уметалиева, 101 (склад) 

11 

Сальник 12070 

9 шт 

6255 /0080374 

20.09.2013 г. 

Тойота каролла  

88 

сом/шт 

ул. Уметалиева, 101 (склад) 

12 

Граната 29107 

1 шт 

6256 /0080381 

20.09.2013 г. 

Тойота каролла  

315 

сом/шт 

ул. Уметалиева, 101 (склад) 

13 

Подшипник ступ.69-43008 

2 шт 

6258 /0080432 

20.09.2013 г 

Т-Л- круизер 80 

368 

сом/шт 

ул. Уметалиева, 101 (склад) 

14 

Плунжер 40-17010 

1 шт 

6259 /0080433 

20.09.2013 г. 

Т-Л- круизер 80 

700 

сом/шт 

ул. Уметалиева, 101 (склад) 

15 

Сальник стабилизатора  

2 шт 

6260 /0080436 

20.09.2013 г. 

Тойота карина 

105 

сом/шт 

ул. Уметалиева, 101 (склад) 

16 

Сальник масляный 10-35010 

4 шт 

6261 /0080437 

20.09.2013 г. 

Тойота карина 

88 

сом/шт 

ул. Уметалиева, 101 (склад) 

17 

Наконечник рулевой 46-29305  

2 шт 

6262 /0080448 

20.09.2013 г. 

Тойота каролла  

158 

сом/шт 

ул. Уметалиева, 101 (склад) 

18 

Рейка на авто (Тойота) 

4 шт 

6266 /0080498 

20.09.2013 г. 

Т-Л- круизер 80 

2415 

сом/шт 

ул. Уметалиева, 101 (склад) 

19 

Опора стаб-ра 76-12010 

4 шт 

6267 /0080505 

20.09.2013 г. 

Т-Л- круизер 80 

26 

сом/шт 

ул. Уметалиева, 101 (склад) 

20 

Труба глушителя  

1 шт 

6272 /0080601 

20.09.2013 г. 

Бронированный форд 

158 

сом/шт 

ул. Уметалиева, 101 (склад) 

21 

Тормозная колодка задняя  

1 шт 

6274 /0080659 

20.09.2013 г. 

Мерс 500 задный част  

140 

сом/шт 

ул. Уметалиева, 101 (склад) 

22 

Сальник гидромуфты 

2 шт 

6280 /0080806 

20.09.2013 г. 

Т-Л- круизер 80 

70 

сом/шт 

ул. Уметалиева, 101 (склад) 

23 

Сальник полуоси 

2 шт 

6282 /0080857 

20.09.2013 г. 

жигули 

53 

сом/шт 

ул. Уметалиева, 101 (склад) 

24 

Клапан вакуумный 

1 шт 

6284 /0081096 

20.09.2013 г. 

Мерс 500 

438 

сом/шт 

ул. Уметалиева, 101 (склад) 

25 

Двигатель УАЗ 

1 шт 

6298 /0081168 

20.09.2013 г. 

  

4025 

сом/шт 

ул. Уметалиева, 101 (склад) 

26 

Лягушка (тормозной датчик) 

1 шт 

6300 /0081329 

20.09.2013 г. 

Ауди 100 фольксваген пассат подходит 

44 

сом/шт 

ул. Уметалиева, 101 (склад) 

27 

Фильтр воздушный А-1505 

2 шт 

6301 /0081369 

20.09.2013 г. 

Тойота карина  

70 

сом/шт 

ул. Уметалиева, 101 (склад) 

28 

Тормозная колодка  

2 шт 

6304 /0300010 

20.09.2013 г. 

Жигули и пассат фольксваген подходит 

105 

сом/шт 

ул. Уметалиева, 101 (склад) 

29 

Крестовина  

9 шт 

6306 /0300021 

20.09.2013 г. 

Тойота хайс 

140 

сом/шт 

ул. Уметалиева, 101 (склад) 

30 

Ремень гидроусилителя 99332-51120 (хайс) 

1 шт 

715 /0081046 

27.06.2006 г 

Тойота хайс 

158 

сом/шт 

ул. Уметалиева, 101 (склад) 

31 

Колодка тормозная передняя 04465-26320 

3 комп 

716 /0081048 

08.04.2003 г. 

Тойота хайс 

210 

сом/шт 

ул. Уметалиева, 101 (склад) 

32 

Рулевой вал 42510-26060 (хайс) 

1 шт 

717 /0081050 

26.05.2004 г. 

Тойота хайс 

1050 

сом/шт 

ул. Уметалиева, 101 (склад) 

33 

Защита двигателя  

5 шт 

776 /0081119 

30.03.2004 г. 

Фольксваген бора 

140 

сом/шт 

ул. Уметалиева, 101 (склад) 

34 

Ремень кондиционера (хайс) 

1 шт 

972 /0081314 

27.06.2006 г. 

Тойота хайс 

114 

сом/шт 

ул. Уметалиева, 101 (склад) 

35 

Шкатулка сдвоенная 

10 шт 

259 /0250001 

16.03.2016 г. 

На внесистемный учет переведен 2017 г., морально устарел, не пригоден для нужд Национального банка 

44 

сом/шт 

ул. Уметалиева, 101 (склад) 

36 

Шкатулка одинарная  

30 шт 

260 /0250002 

16.03.2016 г. 

Деревянные, от сырости потеряли эстетический вид.  

26 

сом/шт 

ул. Уметалиева, 101 (склад) 

37 

Тройник прямой 50-50 

1 шт 

3614 

20.09.2013 г. 

От сырости потеряли эстетический вид.  

11 

сом/шт 

ул. Уметалиева, 101 (склад) 

38 

Тройник прямой 100-50 

1 шт 

3619 /0020632 

20.09.2013 г. 

С момента приобретения находятся на складе, морально устарели, не пригодны для нужд Национального банка 

25 

сом/шт 

ул. Уметалиева, 101 (склад) 

39 

Клипс 100мм 

20 шт 

3620 

20.09.2013 г. 

С момента приобретения находятся на складе, морально устарели, не пригодны для нужд Национального банка 

  

11 

сом/шт 

ул. Уметалиева, 101 (склад) 

40 

Клипс 50мм 

5 шт 

3621 /0020634 

20.09.2013 г. 

сом/шт 

ул. Уметалиева, 101 (склад) 

41 

Муфта 100мм 

1 шт 

3682 

20.09.2013 г. 

21 

сом/шт 

ул. Уметалиева, 101 (склад) 

42 

Пункт распределительный ПР-7208 

1 шт 

6315 /0010029 

20.09.2013 г. 

788 

сом/шт 

ул. Уметалиева, 101 (склад) 

43 

Крестовина  

1 шт 

6328 /0020124 

20.09.2013 г. 

  

31 

сом/шт 

ул. Уметалиева, 101 (склад) 

44 

Отвод 3,2 -50-87 

1 шт 

6333 

20.09.2013 г. 

  

сом/шт 

ул. Уметалиева, 101 (склад) 

45 

Канализационная труба Д-100 

2 шт 

6375 

19.03.2014 г. 

  

33 

сом/шт 

ул. Уметалиева, 101 (склад) 

46 

Труба пластиковая  

2 м 

8576 

30.10.2017 г. 

  

15 

сом/шт 

ул. Уметалиева, 101 (склад) 

47 

Железная труба Д-70 

2 м 

8577 

30.10.2017 г. 

  

53 

сом/шт 

ул. Уметалиева, 101 (склад) 

48 

Гипсокартон  

1 лист 

8578 

30.10.2017 г. 

  

68 

сом/лист 

ул. Уметалиева, 101 (склад) 

49 

Огнетушитель ОП-8 торнадо  

1 шт 

01/19551-1 

30.12.2007 г. 

  

175 

сом/шт 

ул. Уметалиева, 101 (склад) 

50 

Огнетушитель ОП-8 торнадо 

1 шт 

01/19552 

30.12.2007 г. 

  

  

175 

сом/шт 

ул. Уметалиева, 101 (склад) 

51 

Огнетушитель ОП-8 торнадо 

1 шт 

01/19556 

30.12.2007 г. 

175 

сом/шт 

ул. Уметалиева, 101 (склад) 

52 

Огнетушитель ОП-8 торнадо 

1 шт 

01/19557 

30.12.2007 г. 

175 

сом/шт 

ул. Уметалиева, 101 (склад) 

53 

Огнетушитель ОП-8 торнадо 

1 шт 

01/19558 

30.12.2007 г. 

175 

сом/шт 

ул. Уметалиева, 101 (склад) 

54 

Огнетушитель ОП-8 торнадо 

1 шт 

01/19559 

30.12.2007 г. 

175 

сом/шт 

ул. Уметалиева, 101 (склад) 

55 

Огнетушитель ОП-8 торнадо 

1 шт 

01/19560 

30.12.2007 г. 

175 

сом/шт 

ул. Уметалиева, 101 (склад) 

56 

Огнетушитель ОП-8 торнадо 

1 шт 

01/19561 

30.12.2007 г. 

175 

сом/шт 

ул. Уметалиева, 101 (склад) 

57 

Огнетушитель ОП-8 торнадо 

1 шт 

01/19562 

30.12.2007 г. 

175 

сом/шт 

ул. Уметалиева, 101 (склад) 

58 

Пепельница  

5 шт 

6312 

20.09.2013 г. 

12 

сом/шт 

ул. Уметалиева, 101 (склад) 

59 

сборник железобетонный полнотелая плиты 3,40м*3,40м 

1шт. 

01/D2/2-605 

неизвестно 

бывший в употреблении, после демонтажа 

700 

сом/шт 

ул. Калык Акиева Киевская (Стройка НБКР) 

60 

сборник железобетонный полнотелая плиты 3,40м*3,40м 

1шт. 

01/В2/2-604 

неизвестно 

бывший в употреблении, после демонтажа 

700 

сом/шт 

ул. Калык Акиева Киевская (Стройка НБКР) 

61 

сборник железобетонный плиты 3,40м*3,40м 

1шт. 

01/В2/2-606 

неизвестно 

бывший в употреблении, после демонтажа 

700 

сом/шт 

ул. Калык Акиева Киевская (Стройка НБКР) 

62 

сборник железобетонный плиты 3,40м*3,40м 

1шт. 

01/В2/2-607 

неизвестно 

бывший в употреблении, после демонтажа 

700 

сом/шт 

ул. Калык Акиева Киевская (Стройка НБКР) 

63 

металлические ворота 2,30м*1,10м 

1шт. 

01/В2/2-672 

неизвестно 

бывший в употреблении, после демонтажа 

700 

сом/м2 

бул. Эркиндик, 59 (ЦАВ) 

64 

металлические ворота 2,30м*1,10м 

1шт. 

01/В2/2-673 

неизвестно 

бывший в употреблении, после демонтажа 

700 

сом/м2 

бул. Эркиндик, 59 (ЦАВ), во дворе 

65 

металлические ворота 2,20м*1,25м 

1шт. 

01/В2/2-675 

неизвестно 

бывший в употреблении, после демонтажа 

700 

сом/м2 

бул. Эркиндик, 59 (ЦАВ), во дворе 

66 

металлические ворота 2,10м*1,25м 

1шт. 

01/В2/2-676 

неизвестно 

бывший в употреблении, после демонтажа 

700 

сом/м2 

бул. Эркиндик, 59 (ЦАВ), во дворе 

67 

металлические ворота 2,10м*1,25м 

1шт. 

01/В2/2-677 

неизвестно 

бывший в употреблении, после демонтажа 

700 

сом/м2 

бул. Эркиндик, 59 (ЦАВ), во дворе 

68 

оцинкованное кровельное железо толщиной - 0,77мм 

1395,7 м2 

3-319 

неизвестно 

бывший в употреблении, после демонтажа 

70 

сом/м2 

ул. Калык Акиева Киевская (Стройка НБКР) 

69 

сетка из арматуры d18 А1 на 1,6м*0,4м 

1шт. 

3-321 

неизвестно 

бывший в употреблении, после демонтажа 

700 

сом/м2 

ул. Калык Акиева Киевская (Стройка НБКР) 

70 

сетка из арматуры d18 A1 на 2,2м*1,82м 

1шт. 

3-322 

неизвестно 

бывший в употреблении, после демонтажа 

700 

сом/м2 

ул. Калык Акиева Киевская (Стройка НБКР) 

71 

сетка из арматуры d18 А1 на 1,75м*1,4м 

2шт. 

3-323 

неизвестно 

бывший в употреблении, после демонтажа 

700 

сом/м2 

ул. Калык Акиева Киевская (Стройка НБКР) 

72 

сетка из арматуры d18 А1 на 1,1м*1,3м 

1шт. 

3-324 

неизвестно 

бывший в употреблении, после демонтажа 

700 

сом/м2 

ул. Калык Акиева Киевская (Стройка НБКР) 

73 

сетка из арматуры d18 А1 на 2,0м*1,25м 

1шт. 

3-325 

неизвестно 

бывший в употреблении, после демонтажа 

700 

сом/м2 

ул. Калык Акиева Киевская (Стройка НБКР) 

74 

решетка металлическая 1,1м*0,5м 

1шт. 

3-326 

неизвестно 

бывший в употреблении, после демонтажа 

210 

сом/м2 

ул. Калык Акиева Киевская (Стройка НБКР) 

75 

водосточная оцинкованная труба д150мм 

103 м 

3-327 

неизвестно 

бывший в употреблении, после демонтажа 

33 

сом/м 

ул. Калык Акиева Киевская (Стройка НБКР) 

76 

фрагменты металлической фермы 1,3м*0,9м 

4шт. 

3-328 

неизвестно 

бывший в употреблении, после демонтажа 

16 

сом/м2 

ул. Калык Акиева Киевская (Стройка НБКР) 

77 

фрагменты металлической фермы 2,0м*0,9м 

4шт. 

3-329 

неизвестно 

бывший в употреблении, после демонтажа 

16 

сом/м2 

ул. Калык Акиева Киевская (Стройка НБКР) 

78 

металлическая калитка 1,5м*2,0м 

1шт. 

3-331 

неизвестно 

бывший в употреблении, после демонтажа 

700 

сом/м2 

ул. Калык Акиева Киевская (Стройка НБКР) 

79 

привод откатных ворот 

1шт. 

3-334 

неизвестно 

бывший в употреблении, после демонтажа 

166 

долларов 

ул. Калык Акиева Киевская (Стройка НБКР) 

80 

мет. трубы D-89 толщ 0.3мм 

16 /48,18 м 

3-339 

неизвестно 

бывший в употреблении, после демонтажа 

12 

сом/метр 

ул. Калык Акиева Киевская (Стройка НБКР) 

81 

швеллер спаренные от ворот №14 L=3м 

2шт. 

3-341 

неизвестно 

бывший в употреблении, после демонтажа 

210 

сом/шт 

ул. Калык Акиева Киевская (Стройка НБКР) 

82 

металлические корыто 0,8м*1,0м*0,6м 

1шт. 

01/В2/2-573 

неизвестно 

бывший в употреблении, после демонтажа 

175 

сом/шт 

бул. Эркиндик, 59 (ЦАВ), во дворе 

83 

металлические корыто 1,1м*1,0м*0,9м 

1шт. 

01/В2/2-574 

неизвестно 

бывший в употреблении, после демонтажа 

263 

сом/шт 

бул. Эркиндик, 59 (ЦАВ), во дворе 

84 

металлический лист 2,8м-1,5м 

1шт. 

01/В2/2-575 

неизвестно 

бывший в употреблении, после демонтажа 

140 

сом/м2 

бул. Эркиндик, 59 (ЦАВ), во дворе 

85 

профилированные листы 1,6м*0,9м 

29шт. 

3-304 

неизвестно 

бывший в употреблении, после демонтажа 

140 

сом/м2 

бул. Эркиндик, 59 (ЦАВ), во дворе 

86 

решетка из труб и арматуры 2,8м*0,9м угловая 

1шт. 

3-307 

неизвестно 

бывший в употреблении, после демонтажа 

210 

сом/м2 

бул. Эркиндик, 59 (ЦАВ), во дворе 

87 

решетка из труб и арматуры 1м*0,9м 

1шт. 

3-308 

неизвестно 

бывший в употреблении, после демонтажа 

210 

сом/м2 

бул. Эркиндик, 59 (ЦАВ), во дворе 

88 

решетка из уголка и прута 1,7м*1,15м солнце 

6шт. 

3-309 

неизвестно 

бывший в употреблении, после демонтажа 

210 

сом/м2 

бул. Эркиндик, 59 (ЦАВ), во дворе 

89 

решетка из уголка и прута 2,1м*1,4м ромб 

2шт. 

3-312 

неизвестно 

бывший в употреблении, после демонтажа 

210 

сом/м2 

бул. Эркиндик, 59 (ЦАВ), во дворе 

90 

решетка из уголка и прута 2,8м*2м 

1шт. 

3-313 

неизвестно 

бывший в употреблении, после демонтажа 

210 

сом/м2 

бул. Эркиндик, 59 (ЦАВ), во дворе 

91 

труба стальная бесшовная 3,5м 

5шт. 

3-315 

неизвестно 

бывший в употреблении, после демонтажа 

26 

сом/м 

бул. Эркиндик, 59 (ЦАВ), во дворе 

92 

труба стальная бесшовная 1м 

3шт. 

3-316 

неизвестно 

бывший в употреблении, после демонтажа 

26 

сом/м 

бул. Эркиндик, 59 (ЦАВ), во дворе 

93 

труба стальная бесшовная 2,65м угловые 

1шт. 

3-318 

неизвестно 

бывший в употреблении, после демонтажа 

26 

сом/м 

бул. Эркиндик, 59 (ЦАВ), во дворе 

94 

Футляр для монет (Кыргызстан) 

51 шт. (26-5 пяти ячеечные/25 шт. трех ячеечные) 

 

01/О10058357 

25.07.2016 

удовлетворительное 

96 

сом/шт 

г. Бишкек, ул. Чуй 168, музей каб, 116 

95 

Сувенир "МИД КР-60 лет" (Кыргызстан) 

1 шт 

01/О10058474 

25.07.2016 

удовлетворительное 

96 

сом/шт 

г. Бишкек, ул. Чуй 168, музей каб, 116