Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы эсептен чыгарылган мүлктү сатуу боюнча ачык тоорук өткөрүлө тургандыгын жарыялоо менен бардык кызыкдар адамдарды тоорукка катышууга чакырат 

Кызыкдар адамдар үчүн маалымат:   

1. Тоорук өткөрүү эрежелери жана катышуу үчүн зарыл документтердин тизмеги;   

2. Сатып өткөрүлүүчү мүлктүн реестри.   

Билдирмелер Бишкек шаары, Чүй пр., 168 дареги боюнча же sale@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу 2019-жылдын 9-августа саат 11:00гө чейин кабыл алынат.  

Сатылуучу мүлктү көрүү күнү: 2019-жылдын 31-июлда.  

Ал эми билдирме формасын 2019-жылдын 9-июлынан тартып 9-августка чейин Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө, 101 дареги боюнча саат 09:00-17:30 чейин же sale@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу алууга болот.  

 

2019-жыл ичинде 4-баскычта ачык сатып өткөрүлүүчү мүлк, андан ары пайдалануу үчүн жарактуу (1-тиркеме), 4 аталыштагы 10 товардык-материалдык баалуулуктардан, атап айтканда унаа тетиктеринен турган (автошиналардын өлчөмү жана маркасы: 275х70х16 Hankook, кышкы; 185/R14 C Roadstone, жайкы; 185/R14 C Roadstone, кышкы; 265х70х17 Maxxis, жайкы), колдонулган жана эсептен чыгарылган мүлктөр реестринде келтирилген. 

 

1. Тоорук өткөрүү эрежелери жана катышуу үчүн зарыл документтердин тизмеги   

   

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы эсептен чыгарылган мүлкүн ачык сатууну өткөрөт.    

1. Мүлктү сатуу боюнча тооруктар катышуучулардын курамы боюнча ачык жана баа сунушун берүү формасы боюнча жабык болуп саналат.  

2.  Билдирмелер маалыматтык билдирүүдө көрсөтүлгөн мөөнөт ичинде кабыл алынат. Бир адам бир гана билдирме сунуштоого жана тоорукта сатылуучу мүлк жөнүндө бир нече сунуштарды берүүгө укуктуу.   

3. Улуттук банк тоорук өткөрүлүүчү күндү, ордун жана катышууга билдирме сунуштоо мөөнөтүн аныктайт.   

4. Катышуучулар билдирме формасын Улуттук банктын сайтынан же sale@nbkr.kg электрондук дареги аркылуу алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ.    

5. Мүлктү сатуу комиссиясы талапкерлердин билдирмелерин кароого алып, анын жыйынтыгы боюнча талапкерлерди катышуучу катары таануу же катышуу билдирмесин четке кагуу чечимин кабыл алат.   

6. Биринчи кезекте жогору бааны сунуштаган сатып алуучу жеңүүчү катары жарыяланат. Жеңүүчүдөн кийинки жогору бааны сунуштаган талапкер вице-жеңүүчү катары жарыяланат.    

7.  Жеңүүчүгө ал жеңүүчү катары таанылгандыгы, сатылып алынган мүлк үчүн төлөө шарттары жана аны алып чыгуу жөнүндө билдирүү жөнөтүлөт.   

8. Сатып алуучу мүлк үчүн төлөмдү билдирүүдө көрсөтүлгөн мөөнөттө Улуттук банктын эсебине нак эмес түрдө которууга милдеттүү, ошондой эле Улуттук банктын кассасына нак акча каражаттарын салуу аркылуу төлөөгө да жол берилет.    

9.  Улуттук банкта белгиленген тартипте сатылып алынган мүлк үчүн толук төлөнгөндөн кийин мүлк өткөрүлүп берилет.   

10.  Жеңүүчү белгиленген мөөнөттө төлөөдөн баш тарткан учурда тоорук жыйынтыгы жокко чыгарылып, ал мүлктү сатып алуу укугунан ажырайт.    

Катышуучулар мүлк баасы боюнча жазуу жүзүндө сунуштарын конвертке салып, чапталган түрдө Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспектиси, 168 дареги боюнча жайгашкан имаратындагы “Экспедицияга” тапшырышат. Экспедитор конверттерге билдирме сунушталган күндү жана убактысын чагылдырат. Мындан тышкары, билдирмелерди электрондук почта аркылуу № 6 тиркемеде белгиленген формага ылайык sale@nbkr.kg дарегине жөнөтүүгө болот.    

Бардык суроолор менен +996 (312) 66-91-53, +996 (312) 66 92 87; +996 (312) 66 90 86 телефон номерлери аркылуу кайрылууга болот.   

Төлөө формасы: нак жана нак эмес эсептешүү.    

Эсептешүү эсеби: 1013930100000771, БИК 101001   

 

Тиркемелер: 

1. Андан ары пайдалануу үчүн жарактуу, колдонулган жана эсептен чыгарылган мүлк реестри. 

2. Билдирменин формасы. 

 

Билдирменин формасы 

 

Улуттук банктын эсептен чыгарылган мүлкүн сатып алууга билдирме 

№ 

Мүлктүн аталышы 

Саны 

Инвентаризациялык номер 

1-баа 

2-баа 

3-баа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________   

                                    (аты-жөнү жана кол тамгасы)  

_________________________________   

                   (дареги, телефону, факсы, эл. почтасы)  

№ 

Аталышы 

Саны 

Инвентаризациялык № 

Жылы 

күндөлүк абалын кыскача баяндоо  

Баштапкы баасы 

Баасы/ өлчөө бирдиги 

  

  

Тетиктер 

  

  

  

  

  

  

Авто унаа шинасы 275х70х16 Hankook кышкы 

3 даана. 

01/46799, 01/46800, 01/46801 

2009 ж. 

Абалы канааттандырарлык 

2 106 

сом/даана 

Авто унаа шинасы Roadstone 185/R14 C жайкы 

4 даана. 

873807, 873808, 873809, 873810 

2010 ж. 

Абалы канааттандырарлык 

982 

сом/даана 

Авто унаа шинасы Roadstone 185/R14 C кышкы 

4 даана. 

01/87258, 01/87259, 01/87260, 01/87261 

2009 ж. 

Абалы канааттандырарлык 

882 

сом/даана 

Авто унаа шинасы 265х70х17 Maxxis жайкы 

3 даана. 

4092360, 4092361, 4092362 

2014 ж. 

Абалы канааттандырарлык 

2 039 

сом/даана