Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы эсептен чыгарылган мүлкүн сатуу боюнча ачык тоорук өткөрүлө тургандыгын жарыялайт жана бардык кызыккан адамдарды тоорукка катышууга чакырат.   

  

Кызыккан адамдар үчүн маалымат:     

1. Тоорук өткөрүү эрежелери жана тоорукка катышуу үчүн зарыл документтердин тизмеги;     

2. Сатылуучу мүлктүн реестри (1-тиркеме, 2-тиркеме).     

    

1. Тоорук өткөрүү эрежелери жана тоорукка катышуу үчүн зарыл документтердин тизмеги. 

     

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы эсептен чыгарылган мүлкүн тышкы чөйрөгө сатуу боюнча тоорук өткөрөт.      

Тышкы чөйрөдө сатылуу үчүн каралган мүлк андан ары пайдалануу үчүн жарактуу, амортизацияланган жана эсептен чыгарылган мүлк реестринде (1-тиркеме жана 2-тиркеме) берилген жана анда 27 аталыштан турган 40 бирдик катталган.   

1. Мүлктү сатуу боюнча тооруктар катышуучулардын курамы боюнча ачык жана баа сунушун берүү формасы боюнча жабык болуп саналат.    

2.  Билдирмелер маалыматтык билдирүүдө көрсөтүлгөн мөөнөт ичинде кабыл алынат. Бир адам бир гана билдирме сунуштоого жана тоорукта сатылуучу мүлк боюнча бир нече сунуштарды берүүгө укуктуу.     

3. Улуттук банк тоорук өткөрүлүүчү күндү, ордун жана катышууга билдирме сунуштоо мөөнөтүн аныктайт.     

4. Катышуучулар билдирме формасын Улуттук банктын сайтынан же sale@nbkr.kg электрондук почтасынан ала алышат.      

5. Мүлктү сатуу боюнча комиссия талапкерлердин билдирмелерин кароого алып, анын жыйынтыгы боюнча талапкерлерди катышуучу катары таануу же катышуу билдирмесин четке кагуу чечимин кабыл алышат.     

6. Биринчи кезекте жогорку бааны сунуштаган сатып алуучу жеңүүчү катары жарыяланат. Жеңүүчүдөн кийинки жогорку бааны сунуштаган талапкер вице-жеңүүчү катары жарыяланат.      

7.  Жеңүүчүгө ал жеңүүчү катары таанылгандыгы, сатылып алынган мүлккө төлөө  жана аны алып чыгуу шарттары жөнүндө билдирүү жөнөтүлөт.     

8. Сатып алуучу сатып алган мүлктүн толук наркын билдирүүдө көрсөтүлгөн мөөнөттө Улуттук банктын эсебине нак эмес түрдө которууга милдеттүү, ошондой эле Улуттук банктын кассасына нак акча түрүндө төлөөгө да жол берилет.      

9.  Сатылып алынган мүлктүн наркы толук төлөнгөндөн кийин  мүлк Улуттук банкта белгиленген тартипте өткөрүлүп берилет.     

10.  Жеңүүчү белгиленген мөөнөттө төлөөдөн баш тарткан учурда тооруктун жыйынтыгы жокко чыгарылып, ал адам мүлктү сатып алуу укугунан ажырайт.      

Билдирмелер 2019-жылдын 2-декабрында саат 11.00гө чейин Бишкек шаары, Чүй пр., 168 дареги боюнча же мүлк жайгашкан орду боюнча төмөнкү электрондук даректер боюнча кабыл алынат:  sale@nbkr.kg  Бишкек шаары, sale_ik@nbkr.kg  Каракол шаары; sale_ja@nbkr.kg  Жалал-Абад шаары; sale_naryn@nbkr.kg  Нарын шаары; sale_tolkun@nbkr.kg  Бостери айылы.  

Кызыккан адамдар сатылуучу мүлктү жайгашкан жери боюнча 2019-жылдын 14-ноябрында карап көрүшсө болот.  

Ал эми билдирме формасын 2019-жылдын 1-ноябрынан тартып 2-декабрына чейин Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча саат 09:00-17:30га чейин же sale@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу алууга болот.  

  

Бардык суроолор боюнча +996 (312) 66-91-53, +996 (312) 66 91 52 телефондоруна кайрылсаңыздар болот.     

Төлөө формасы: нак жана нак эмес эсептешүү.      

Эсептешүү эсеби: 1013930100000771, БИК 101001     

   

Тиркемелер:   

1. Андан ары пайдалануу үчүн жарактуу, амортизацияланган жана эсептен чыгарылган мүлк реестри (1-тиркеме жана 2-тиркеме).   

2. Билдирменин формасы (3-тиркеме).   

  

 

1-тиркеме  

  

Андан ары пайдалануу үчүн жарактуу, амортизацияланган жана эсептен чыгарылган мүлктү сатуу реестри (2019-жыл) 

 №    

Негизги каражаттардын жана товардык-материалдык баалуулуктардын аталышы    

Саны    

Инвентаризациялык №    

Чыгарылган жылы    

Баштапкы баасы, 30% төмөндөтүлгөн (сом)  

Өлчөө бирдиги    

Жайгашкан жери   

  

  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

  Механизмдер жана өндүрүштүк жабдуулар  

1   

Дизель-генератор түзүлүшү GEP 65 Olimpian (Caterpillar)   

1    

5986   

1999-ж.   

162 525  

комплект   

Бишкек шаары   

2   

Дизель-генератор түзүлүшү "OLIMPIAN GEP 65"   

1    

03/85   

23.07.1999-пайдаланууга киргизилген дата   

162 525  

комплект   

Нарын шаары   

3   

Жүктөмдү которуу панели   

1    

03/О00085А   

14.09.2010 -пайдаланууга киргизилген дата   

9 409  

даана   

Нарын шаары   

4   

Панелдин ачкычы   

1    

03/В/FI/16   

   

  

  

  

5   

ГКТП-160-kva    

1    

ОС-47   

    

81 725  

даана   

Жалал-Абад шаары   

  Жыгач жана башка конструкциялар  

6   

Жыгач эшик   

1    

Номери жок   

белгисиз   

524  

даана   

Каракол шаары   

7   

Жыгач эшик   

2    

Номери жок   

белгисиз   

524  

cом / даана   

Каракол шаары   

8   

Жыгач эшик   

1    

Номери жок   

белгисиз   

524  

даана   

Каракол шаары   

9   

Темир эшик   

1    

Номери жок   

белгисиз   

1 313  

даана   

Каракол шаары   

10   

Темир эшик   

1    

Номери жок   

белгисиз   

1 313  

даана   

Каракол шаары   

11   

Темир эшик   

1    

Номери жок   

белгисиз   

1 313  

даана   

Каракол шаары   

12   

Жыгач эшик   

1    

Номери жок   

белгисиз   

524  

даана   

Каракол шаары   

13   

Бир жарым эсе толук ачыла турган пластикалык эшик алкактары менен, өлчөмү:231 х 148   

10   

Ички эсепке алуу   

Болжол менен 2007- жыл.   

1 061  

cом / даана   

Бостери айылы   

14   

Бир жарым эсе толук ачыла пластикалык эшик алкактары менен, өлчөмү:204 х 145   

3   

Ички эсепке алуу   

Болжол менен 2007- жыл   

947  

cом / даана   

Бостери айылы   

15   

Бир жагы ачыла турган кытай темир эшиги алкактары менен, өлчөмү:204 х 085   

2    

Ички эсепке алуу   

Болжол менен 2007- жыл   

1 313  

cом / даана   

Бостери айылы   

16   

Бир жарым эсе толук ачыла турган кытай темир эшиги алкактары менен, өлчөмү:204 х 148   

1   

Ички эсепке алуу   

Болжол менен 2007- жыл   

1 313  

даана   

Бостери айылы   

   

2-тиркеме  

   Андан ары пайдалануу үчүн жарактуу, амортизацияланган жана эсептен чыгарылган мүлктү сатуу реестри (2019-жыл) 

 №    

Негизги каражаттардын жана товардык-материалдык баалуулуктардын аталышы    

Саны    

Инвентаризациялык №    

Чыгарылган жылы    

Баштапкы баасы (сом)  

Өлчөө бирдиги    

Жайгашкан жери   

   

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

  Эмерек  

1  

Стол (168*74*75 см)  

1  

01/O003793  

белгисиз  

500  

  даана   

Бишкек шаары   

2  

Шкаф (эки бөлүктөн 198*46*42 см)  

1  

01/O005144  

белгисиз  

625  

  даана   

Бишкек шаары   

3  

Жарым стол (жетекчинин столунун кошумча бөлүгү)   

1  

01/O005793  

белгисиз   

200  

  даана   

Бишкек шаары   

4  

Стол (189*85*74 см)  

1  

01/O006310  

белгисиз  

500  

  даана   

Бишкек шаары   

5  

Стол (жарым тегерек 90*90*78 см)  

1  

01/O006701  

белгисиз -  

425  

  даана   

Бишкек шаары   

6  

Шкаф төрт секциясы менен (179*54*94) (Германия)  

1  

01/О004768  

белгисиз   

750  

  даана   

Бишкек шаары   

7  

Шкаф төрт секциясы менен (197*54*72 см) (Германия)  

1  

01/О004770  

белгисиз  

750  

  даана   

  Бишкек шаары   

8  

Шкаф төрт секциясы менен (189*36*94 см) (Германия)  

1  

01/О004771  

белгисиз  

750  

  даана   

  Бишкек шаары   

9  

Шкаф төрт секциясы менен (181*36*99 см) (Германия)  

1  

01/О004774  

белгисиз  

750  

  даана   

  Бишкек шаары   

10  

Шкаф  

1  

О03409  

белгисиз   

750  

  даана   

  Бишкек шаары   

11  

Үч буюмдан турган «Loto» эмерек топтому: кийим үчүн шкаф  узундугу - 2,5 метр, бийиктиги  2,0 метр, туурасы  0,47 метр.  

Керебет  узундугу -2,0 метр, туурасы -1,8 метр, бийиктиги - 0,4 метр.  

Күзгү:  бийиктиги - 1,8 метр, узундугу - 2,8 метр, туурасы - 0,15 метр.   

1  

01/0002333  

18.10.1995г  

2 000  

 комплект   

  Бостери айылы   

  

3-тиркеме   

Билдирменин формасы   

   

Улуттук банктын эсептен чыгарылган мүлкүн сатып алууга билдирме   

№   

Мүлктүн аталышы   

Саны   

Инвентаризациялык номер   

1-баа   

2-баа   

3-баа   

1   

   

   

   

   

   

   

2   

   

   

   

   

   

   

3   

   

   

   

   

   

   

_________________________________     

                                    (аты-жөнү жана кол тамгасы)    

_________________________________     

                   (дареги, телефону, факсы, эл. почтасы)