Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 

 

Банктардын жоюучусу же Убактылуу администратору катары дайындалуучу талапкерлер маалымат базасын түзүү үчүн талапкерлерди тандоо боюнча сынак комиссиясы 

 

Убактылуу администраторуна рейтинг барагы 

 

 

№ 

п/п 

ФАА.А 

Позициясы 

Жалпы балл 

Куленбекова Ж.К. 

1-й рейтинг 

21 

Абдулдабеков Р.А. 

2-й рейтинг 

18 

Шаршекеева К.Ш. 

3-й рейтинг 

17 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 

 

Банктардын жоюучусу же Убактылуу администратору катары дайындалуучу талапкерлер маалымат базасын түзүү үчүн талапкерлерди тандоо боюнча сынак комиссиясы 

 

Банктардын жоюучусуна рейтинг барагы 

 

 

№ 

п/п 

ФАА.А 

Позициясы 

Жалпы балл 

ДЕБРА 

1-й рейтинг 

30 

Шаршекеева К.Ш. 

2-й рейтинг 

25