Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы убактылуу администратору катары дайындалуучу талапкерлер маалымат базасына киргизүү үчүн талапкерлерди тандоо боюнча сынактын жыйынтыгын маалымдайт 

№ 

Аты-жөнү 

Жоробеков Азаматбек Жолборсович 

Шамкеев Бактыбек Абылкасымович  

Бейшеева Канымбюбю Джумабековна 

Батыркожоева Эльмира Турдуевна