2019-жылга милдеттүү кам түзүү графиги 

 

 

Эсептик мезгил аралыгы 

Базалык мезгил аралыгы 

Мезгил аралыгынын узактыгы 

башталышы 

аягы 

башталышы 

аягы 

10.12.2018 

06.01.2019 

07.01.2019 

03.02.2019 

28 күн 

07.01.2019 

03.02.2019 

04.02.2019 

03.03.2019 

28 күн 

04.02.2019 

03.03.2019 

04.03.2019 

31.03.2019 

28 күн 

04.03.2019 

31.03.2019 

01.04.2019 

28.04.2019 

28 күн 

01.04.2019 

28.04.2019 

29.04.2019 

26.05.2019 

28 күн 

29.04.2019 

26.05.2019 

27.05.2019 

23.06.2019 

28 күн 

27.05.2019 

23.06.2019 

24.06.2019 

21.07.2019 

28 күн 

24.06.2019 

21.07.2019 

22.07.2019 

18.08.2019 

28 күн 

22.07.2019 

18.08.2019 

19.08.2019 

15.09.2019 

28 күн 

10 

19.08.2019 

15.09.2019 

16.09.2019 

13.10.2019 

28 күн 

11 

16.09.2019 

13.10.2019 

14.10.2019 

10.11.2019 

28 күн 

12 

14.10.2019 

10.11.2019 

11.11.2019 

08.12.2019 

28 күн 

13 

11.11.2019 

08.12.2019 

09.12.2019 

05.01.2020 

28 күн