Ислам өнүктүрүү банкы  

 

Кыргыз Республикасы эл аралык финансылык уюм, Ислам өнүктүрүү банкынын мүчөсү болуп саналат, анын аткарган кызматы катары мусулман өлкөлөрүндө экономикалык жана социалдык өнүктүрүүнү колдоо эсептелет.  

Улуттук банктын төрагасы Ислам өнүктүрүү банкында Кыргыз Республикасынын атынан Башкаруучунун Альтернаты катары иш алып барат жана Ислам өнүктүрүү банкынын тобуна кирген мүчө-өлкөлөрдүн Башкаруучуларынын ар жылдык жыйынына катышат, бул жыйындын жүрүшүндө экономикалык, финансылык маселелер, ошондой эле Ислам өнүктүрүү банкынын катышуучу-өлкөлөрү жана алардын өнөктөштөрү үчүн актуалдуу болуп саналган өнүктүрүү маселелери талкууланат. 

Азыркы учурда ислам каржылоосун жайылтуунун алкагында, Улуттук банк Ислам өнүктүрүү банкынын көмөктөшүүсү менен Кыргыз Республикасынын аймагында толук кандуу ислам банкын түзүү долбоорун ишке ашырып жатат.