Кыргыз Республикасынын турак жай-сактык кредиттик компанияларынын  

2023-жылдын 27-февралына карата абал боюнча реестри 

 

 

№ 

КРУБ лицен-зиянын № 

Берилген датасы 

КР Юстиция министрилигинин күбөлүгү (№, дата) 

ОКПО коду 

Турай жай-сактык кредиттик компаниясынын аталышы 

Юридикалык дареги 

Телефону/ 

Электрондук дареги 

Жетекчисинин аты-жөнү 

01 

06.01.2021 

№190533-3301-ААК, 14.05.2020 ж. 

30720370 

"Элдик турак-жай компаниясы" турак жай-сактык кредиттик компаниясы" Ачык акционердик коому 

Бишкек шаары, Исанов көч. 87 

0509 29 21 21 

akbosogo@akbosogo.kg 

Момбеков Уланбек Ажыбекович