Ачык консультацияларды жүргүзүүнүн жыйынтыгы боюнча сунуштар жана жооптор реестри  долбоорду каржылоо маселеси боюнча ченемдик укуктук актынын долбоорунун жөнгө салуучу таасирине талдап-иликтөөлөрдү жүргүзүү, ошондой эле кызыкдар жактардын сунуштарын топтоо максатында 2022-жылдын 17-ноябрындагы билдирүү 

 

Сунуштар жана жооптор  

РЕЕСТРИ 

(2022-жылдын 17-ноябрындагы ченемдик укуктук актынын долбоорун иштеп чыгуу жөнүндө  

билдирүүнүн алкагында сунуштарды кароонун жыйынтыгы боюнча) 

 

Каттоо  

№ 

Автор (ачык консультациялардын катышуучусу) 

Алынган күн 

Сын-пикирлер жана (же) сунуштар 

Иштеп чыккан органдын позициясы 

 

 

 

Кароого сын-пикирлер жана сунуштар берилген жок.   

Кароого сын-пикирлер жана сунуштар берилген жок.