Ревизорлор бөлүмү 

 

Ревизорлор бөлүмүнүн негизги максаты Улуттук банктын ресурстарын талаптагыдай жана натыйжалуу пайдаланылышын жана активдердин сакталышын камсыз кылуу үчүн Улуттук банктын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн, анын ичинде областтык башкармалыктарын, ошондой эле Улуттук банктын туунду уюмдарын кошо алганда, финансы жана чарба ишин текшерүү боюнча чараларды жүзөгө ашыруу.