Административдик-чарбалык ишти камсыздоо башкармалыгы 

 

Улуттук банкты материалдык-техникалык жабдуу жана транспорт каражаттары менен камсыз кылат, имараттарды, курулмаларды тейлейт жана энергия менен камсыз кылат.