Нак акча менен иш алып баруу башкармалыгы 

 

Кыргыз Республикасынын экономикасынын банкнотторго жана монеталарга болгон керектөөсүн камсыз кылат, алардын оптималдуу запастарын кармап турат, акча банкнотторун, монеталарды жана баалуулуктарды сактайт жана аларды ташып жеткирет; эскилиги жеткен банкноттор менен монеталарды жок кылуу боюнча чаралар топтомун жүзөгө ашырат.