Банк ишин автоматташтыруу башкармалыгы 

 

Улуттук банкты маалымат технологиялар жагында сапаттуу кызмат көрсөтүүлөр менен камсыз кылат, аталган банктын ишинде операциялык тобокелдиктерге баа берүү ыкмасын иштеп чыгат жана аны ишке киргизет, ошондой эле бизнес процесстерди баяндап, талдап-иликтейт, аларды оптимизациялоо боюнча сунуш-көрсөтмөлөрдү иштеп чыгат.