Коопсуздук жана маалыматтык коргоонуу башкармалыгы 

 

Улуттук банктын ишинин жана маалымат ресурстарынын коопсуздугун камсыз кылат.