Эл аралык кызматташуу бөлүмү 

 

Улуттук банктын тышкы уюмдар менен эл аралык кызматташуусун белгилөө, чыңдоо жана өнүктүрүү боюнча иштерди жүзөгө ашырат.