Коомчулук менен иш алып баруу бөлүмү 

 

Банктын коммуникациялык саясатына ылайык массалык маалымат каражаттары аркылуу Улуттук банктын иши жана саясаты жөнүндө коомчулукка маалымдайт, Кыргыз Республикасында финансылык сабаттуулукту жогорулатуу ишине көмөк көрсөтөт.