Ички аудит кызматы 

 

Улуттук банкта ички контролдук системасынын шайкештигине жана натыйжалуулугуна көз карандысыз баа берет жана аны өркүндөтүү боюна иш-чараларды иштеп чыгат.