СВИФТ сервис бюросу бөлүмү 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкын жана коммерциялык банктарды кардарлардын коопсуздугун камсыз кылуу боюнча SWIFT тарабынан иштелип чыккан программанын талаптарына ылайык, сапаттуу жана үзгүлтүксүз SWIFT кызмат көрсөтүүлөрү менен камсыз кылат.