Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Башкармасы

(720040, Бишкек шаары, Чуй проспекти, № 168, e-mail: mail@nbkr.kg)

"Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө" Мыйзамына ылайык, Башкарма Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын башкы органы болуп саналат жана Банктын ишинин негизги багыттарын аныктайт.

Башкарма жети кишиден турат. Анын курамына Төрага, төраганын үч орун басары жана үч башкарма мүчөсү кирет.

Башкарма коллегиалдуу орган болуп саналат. Башкарма мүчөлөрү Төраганын сунуштоосу боюнча Кыргыз Республикасынын Президенти тарабынан жети жылдык мөөнөткө дайындалат.

Башкарманын ишин жетектөөнү Улуттук банктын Төрагасы жүзөгө ашырат. Төрага жок болуп калган учурларда ишти төраганын милдетин аткаруучу алып барат.

 

Абдыгулов
Толкунбек Сагынбекович


Төрага

Кабылдама: (0312) 66-90-11

e-mail: mail@nbkr.kg

 

Нурбек Жениш

Төраганын орун басары

Кабылдама: (0312) 66-90-12

e-mail: mail@nbkr.kg

 

Тезекбаева
Айнура Сарылбековна


Төраганын орун басары

Кабылдама: (0312) 66 92 14

e-mail: mail@nbkr.kg

 

Момункулова
Мээрим Авасбековна


Төраганын орун басары

Кабылдама: (0312) 66-92-11

e-mail: mail@nbkr.kg

 

Сагындыков
Нурланбек Асанкариевич


Башкарма мүчөсү

Кабылдама: (0312) 66-90-14

e-mail: mail@nbkr.kg

 

Джусупов
Тимур Джолчуевич


Башкарма мүчөсү

Кабылдама: (0312) 66-92-14

e-mail: mail@nbkr.kg

 

Сыдыков
Алмаз Казыбаевич


Башкарма мүчөсү

Кабылдама: (0312) 66 90 14

e-mail: mail@nbkr.kg