Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын жана алардын филиалдарынын  

2024-жылдын 26-июнуна карата абал боюнча тизмеси 

  

№ 

Банктын аталышы 

Почта дареги, телефон 

Банктын Төрагасынын (Филиалдын жетекчесинин 

аты-жөнү

Филиал-дарынын саны 

Электрондук почта, веб-сайт 

1. 

«Кыргызкоммерцбанк»  

ААК 

720021, Бишкек ш., 

Шопоков көчөсү,101,  

т.333000 

Алтухова Любовь Дмитриевна 

bishkek@kkb.kg 

www.kkb.kg 

2. 

«Коммерциялык банк КЫРГЫЗСТАН» ААК  

720033, Бишкек ш., 

Тоголок Молдо көчөсү, 54 а,  

т.615364 

Алиев Бектур Кубанычбекович 

18 

contact@cbk.kg 

www.cbk.kg 

3. 

«Оптима Банк» ААК 

720070, Бишкек ш., 

Жибек Жолу проспекти, 493,  

т. 90 59 59, 37 51 51 

Капышев Бейбут Сапаргалиевич 

21 

bank@optimabank.kg 

www.optimabank.kg 

4. 

«КСБ Коммерциялык Банк» ЖАК  

720005, Бишкек ш., Байтик Батыр көчөсү, 68.  

т. 543424 

Червонова Кристина Владимировна 

bank@ksbc.kg www.ksbc.kg

5. 

«Капитал Банк» ААК 

720017, Бишкек ш., Москва көчөсү, 161, т.313030 

Туратбек уулу Аалышер 

office@capitalbank.kg www.capitalbank.kg  

6. 

ЖАК АКБ «Толубай»  

720040, Бишкек ш., 

Уметалиев көчөсү, 105, т. 392392 

Чекошев Айбек Мелисканович  

reception@tolubaybank.kg  

www.tolubaybank.kg 

7. 

«Элдик Банк» ААК  

720021, Бишкек ш., 

Москва көчөсү., 80/1, 

т. 656746  

Ногаев Уланбек Мелисович 

52 

info@rsk.kg www.rsk.kg 

8. 

«Демир Кыргыз Эл Аралык Банкы» ЖАК 

720001, Бишкек ш., 

Чүй пр., 245, 2,3 кабат, т.610610  

Лютфуллах Шевки Сарылар 

14 

customercare@demirbank.kg www.demirbank.kg 

9. 

«Дос-Кредобанк» ААК 

720000, Бишкек ш., 

Чүй пр., 92, 6 кабат,  

т. 98 69 89 

Эшбердиева Чолпон Молдалиевна 

10 

office@doscredobank.kg 

www.doscredobank.kg 

10. 

«ЭкоИсламикБанк» ЖАК 

720005, Бишкек ш., Геологиялык кичи көчөсү, 17,  

т.543582  

Мусаев Руслан Махмудович 

office@ecoislamicbank.kg 

v.konovalova@ecobank.kg  

www.ecoislamicbank.kg  

11. 

«Евразиялык Сактык Банкы» ААК 

720021, Бишкек ш., Ибраимов көчөсү, 40/1 Боконбаев көчөсү, 59/1,  

т.389191 

Орозбаев Улан Бактыбекович 

office@esb.kg 

www.esb.kg 

12. 

«Азия Банкы» ЖАК 

720016, Бишкек ш., 

ЭЭА «Бишкек», Ч.Айтматов пр.,303, т.550001 

Атакишиева Земфира Акишовна 

bankasia@bankasia.kg www.bankasia.kg  

13. 

«БАКАЙ БАНК» ААК 

720040, Бишкек ш., 

Мичурина көчөсү, 56, т.610061 

Абакирова Умут Анарбековна 

21 

bank@bakai.kg  

www.bakai.kg 

14. 

«Халык Банк Кыргызстан» ААК 

720033, Бишкек ш., Фрунзе көчөсү, 390,  

т.614128 

Чыныбаева Алия Толюгеновна 

10 

 halyk@halykbank.kg 

www.halykbank.kg 

15. 

«Кыргыз Инвестициялык Кредит Банкы» ЖАК 

720040, Бишкек ш., Эркиндик бул., 21,  

т.620101 

Али Ариф Махмуд 

23 

Kicb@kicb. net www.kicb.net  

16. 

«ФинансКредитБанк» ААК 

720021, Бишкек ш., Абдрахманов көчөсү, 105,  

т. 303014 

Альчиев Эрмек Карагулович 

fkb@fkb.kg 

www.fkb.kg 

17. 

«Айыл Банк» ААК 

720040, Бишкек ш,  

Логвиненко көчөсү, 14, т.665278  

Алимджанов Тилек Буромбаевич 

38 

office@ab.kg  

www.ab.kg 

 

18. 

«Керемет Банк» ААК 

720001, Бишкек ш., Тоголок Молдо көчөсү, 40/4 2-10 кабаттар,  

т. 313173 

Бербаев Тимур Омурбекович 

12 

call-center@keremetbank.kg 

www.keremetbank.kg 

19. 

«Бай-Түшүм» Банкы ААК 

720001, Бишкек ш., Үмөталиев көчөсү, 76, т: 905 805 

Сагындыков Жаркынбек Жумабаевич 

baitushum@baitushum.kg 

www.baitushum.kg 

 

20. 

«ФИНКА Банкы» ЖАК 

720021, Бишкек ш., Шопоков көчөсү, 93/2, т.440440  

Саидахматов Махмуджон Тажирахматович 

24 

finca@fincabank.kg 

www.finca.kg 

 

21. 

«Компаньон Банкы» ЖАК 

720044, Бишкек ш., Шота Руставели көчөсү, 62. 

Т. 979979 

Черикбаева Маргарита Шаимовна 

18 

office@kompanion.kg 

www.kompanion.kg  

 

Коммерциялык банктардын лицензияларынын 2024-жылдын 26-июнуна карата абал боюнча реестри  

 

№ 

Банктын аталышы 

Берилген банктык лицензияларды реестрге киргизүү күнү 

Улуттук жана/же чет өлкө валютада банктык операцияларды жүргүзүү укугуна лицензиясы* 

Баалуу металлдар менен операцияларды жүргүзүү укугуна уруксат** 

Электрондук акчаны чыгаруу укугуна уруксат** 

Финансылык маалыматты кабыл алуу, иштеп чыгуу жана берүү боюнча ишти жүзөгө ашыруу укугуна уруксат** 

Ислам терезеси 

1.  

«Кыргызкоммерцбанк» ААК  

1991 жылдын 13-декабры  

010 

2016-жылынын 12-февралында берилген 

 

Чектөөлөр бар: 

 

1) Банк аффинаждалган баалуу металлдардан даярдалган, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан эмитирленген (чыгарылган) өлчөнгөн куймалар менен операцияларды жүзөгө ашыра алат.  

 

2023-жылынын 18-декабрында берилген 

 

2) Банк башка эмитенттердин аффинаждалган стандарттуу жана өлчөнгөн куймалар түрүндөгү баалуу металлдары менен нак жана нак эмес формадагы операцияларды жүзөгө ашыра алат. 

 

Уруксат берилген банктык операциялар тизмегине 

баалуу металлдар колдонулган, туунду финансылык инструменттер менен операциялар киргизилген эмес

 

_  

_  

_  

2.  

«Коммерциялык банк КЫРГЫЗСТАН» ААК  

1991 жылдын 27-декабры  

014 

2016-жылынын 15-июнунда берилген 

 

Чектөөлөр бар: 

 

1) Банк аффинаждалган баалуу металлдардан даярдалган, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан эмитирленген (чыгарылган) өлчөнгөн куймалар менен операцияларды жүзөгө ашыра алат. 

 

 

2022-жылдын 9-июнунан тартып 

 

 2) Банк башка эмитенттердин жеке белгилери көрсөтүлбөгөн (нак эмес формада) аффинаждалган стандарттуу жана өлчөнгөн куймалар түрүндөгү баалуу металлдар менен операцияларды жүзөгө ашыра алат. 

 

2022-жылдын 9-июнундан тартып уруксат берилген банктык операциялар тизмегине 

баалуу металлдар колдонулган, туунду финансылык инструменттер менен операциялар киргизилген эмес. 

 

2017-жылынын 6-июлунда берилген. 

Уруксат берилген банктык операциялар тизмегине электрондук акчаны пайдалануу менен ишке ашырылган транзакцияларды иргөө (процессинг) киргизилген эмес. 

_  

014/1 

 

2021-жылдын 13-октябрынан тартып 

 

Банк ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык «ислам терезеси» аркылуу улуттук жана/же чет өлкө валютасында төмөнкү келишимдерди жүзөгө ашыра алат: 

- «мудараба» келишими; 

- «мурабаха» келишими; 

- «кард» келишими. 

 

2024-жылдын 30-майынан тартып 

- «иджара жана иджара мунтахийя биттамлик» келишимдери. 

3.  

«Оптима Банк» ААК 

1992 жылдын 7-майы  

018 

_  

_  

_  

_  

4.  

«КСБ Коммерциялык Банк» ЖАК  

1992 жылдын 7-майы  

020 

2018-жылынын 26-декабрында берилген 

 

Чектөөлөр бар: 

Банк аффинаждалган баалуу металлдардан даярдалган, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан эмитирленген (чыгарылган) өлчөнгөн куймалар менен операцияларды жүзөгө ашыра алат.  

 

2018-жылдын 26-декабрынан тартып 

Банк башка эмитенттердин жеке белгилери көрсөтүлбөгөн (нак эмес формада) стандарттык жана өлчөнгөн куймалар түрүндөгү аффинаждалган баалуу металлдар менен операцияларды жүзөгө ашыра алат. 

_  

_  

5.  

«Капитал Банкы» ААК  

1995 жылдын 30- октябры  

030 

2015-жылынын 24-декабрында берилген 

 

Чектөөлөр бар: 

 

Банк аффинаждалган баалуу металлдардан даярдалган, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан эмитирленген (чыгарылган) өлчөнгөн куймалар менен операцияларды жүзөгө ашыра алат. 

_  

_  

_  

6.  

АКБ «Толубай» ЖАК 

1996жылдын 24-январы  

032 

 

Чектөөлөр бар: 

2002-жылдын 1-январынан тартып Улуттук банк тарабынан жүргүзүлүп жаткан операцияларды эске албаганда, туунду финансылык инструменттер (деривативдер) менен операцияларды ишке ашырууга тыюу салынган. 

2016-жылынын 30-ноябрында берилген 

 

Чектөөлөр бар: 

 

Банк аффинаждалган баалуу металлдардан даярдалган, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан эмитирленген (чыгарылган) өлчөнгөн куймалар менен операцияларды жүзөгө ашыра алат 

_  

_  

_  

7.  

«Элдик Банк» ААК 

1996 жылдын 25-июлу  

033 

2018-жылынын 15-августунда берилген 

 

Чектөөлөр бар: 

 

Банк аффинаждалган баалуу металлдардан даярдалган, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан эмитирленген (чыгарылган) өлчөнгөн куймалар менен операцияларды жүзөгө ашыра алат 

2022-жылынын 9-мартында берилген. 

Уруксат берилген банктык операциялар тизмегине электрондук акчаны пайдалануу менен ишке ашырылган транзакцияларды иргөө (процессинг) киргизилген эмес. 

_  

033/1 

 

2022-жылдын 10-августунан тартып 

 

Банк ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык «ислам терезеси» аркылуу улуттук жана/же чет өлкө валютасында төмөнкү келишимдерди жүзөгө ашыра алат: 

- «мудараба» келишими; 

- «мурабаха» келишими; 

- «иджара» келишими; 

- «кард» келишими. 

8.  

«Демир Кыргыз Эл Аралык Банкы» ЖАК 

1997 жылдын 2-майы  

035 

_  

_  

2017-жылынын 

11-январында берилген 

_  

9.  

«Дос-Кредобанк» ААК  

1997 жылдын 18-июну  

037 

 

Чектөөлөр бар: 

2002-жылдын 1-январынан тартып камсыздоосуз векселдерди берүүгө чек коюлуу. 

 

2002-жылдын 1-январынан тартып камсыздоосуз гарантияларды берүүгө улуттук жана/же чет өлкө валютада чек коюлуу. 

2016- жылынын 16-мартында берилген 

_  

_  

10.  

«ЭкоИсламикБанк» ЖАК. *** 

1998 жылдын 10-марты  

040 

2019-жылынын 28-августунда берилген 

 

Банк аффинаждалган баалуу металлдардан даярдалган, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан эмитирленген (чыгарылган) өлчөнгөн куймалар менен операцияларды жүзөгө ашыра алат. 

 

2020 жылдын 26-февралынан тартып 

 

2) Банк башка эмитенттердин стандарттуу жана өлчөнгөн куймалар түрүндөгү аффинаждалган баалуу металлдары менен нак жана нак эмес формадагы операцияларды жүзөгө ашыра алат 

_  

_  

11.  

«Евразиялык Сактык Банкы» ААК 

1998 жылдын 17-ноябры   

041 

_  

_  

_  

_  

12.  

«Азия Банкы» ЖАК 

1998 жылдын 17-ноябры  

042 

2019-жылынын 18-декабрында берилген 

 

Чектөөлөр бар: 

1) Банк аффинаждалган баалуу металлдардан даярдалган, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан эмитирленген (чыгарылган) өлчөнгөн куймалар менен операцияларды жүзөгө ашыра алат.  

2) Банк башка эмитенттердин жеке белгилери көрсөтүлбөгөн (нак эмес формада) стандарттык жана өлчөнгөн куймалар түрүндөгү аффинаждалган баалуу металлдар менен операцияларды жүзөгө ашыра алат. 

2019-жылынын 16-октябрында берилген. 

Уруксат берилген банктык операциялар тизмегине электрондук акчаны пайдалануу менен ишке ашырылган транзакцияларды иргөө (процессинг) киргизилген эмес. 

_  

_  

13.  

«БАКАЙ БАНК» ААК 

1998 жылдын 29-декабры  

043 

2016-жылынын 15-июнунда берилген 

 

Банк аффинаждалган баалуу металлдардан даярдалган, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан эмитирленген (чыгарылган) өлчөнгөн куймалар менен операцияларды жүзөгө ашыра алат. 

 

2017-жылдын 30-августунан тартып 

 

Банк башка эмитенттердин жеке белгилери көрсөтүлбөгөн (нак эмес формада) стандарттык жана өлчөнгөн куймалар түрүндөгү аффинаждалган баалуу металлдар менен операцияларды жүзөгө ашыра алат. 

 

2020-жылдын 18-ноябрынан тартып 

 

Банк башка эмитенттердин стандарттуу жана өлчөнгөн куймалар түрүндөгү аффинаждалган баалуу металлдары менен жана жогорку сапат белгисине ээ банк күмүшүнөн, алтынынан жана платинасынан даярдалган монеталар менен нак формада операцияларды жүргүзүү укугуна уруксат берүү жөнүндө 

2017- жылынын 26-апрелинде берилген 

_  

043/1 

 

2017-жылдын 16-ноябрынан тартып 

 

Банк ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык «ислам терезеси» аркылуу улуттук жана/же чет өлкө валютасында төмөнкү келишимдерди жүзөгө ашыра алат: 

- «мудараба» келишими; 

- «мурабаха» келишими; 

- «кард» келишими. 

14.  

«Халык Банк Кыргызстан» ААК  

1999 жылдын 13-апрели  

044 

_  

_  

_  

15.  

«Кыргыз Инвестициялык -Кредит Банкы» ЖАК 

2001 жылдын 10-июлу  

046 

_  

2015- жылынын 16-сентябрында берилген 

_  

_  

16.  

«ФинансКредитБанк» ААК 

2005 жылдын 30-декабры 

047 

2023-жылынын 5-апрелинде берилген 

 

Чектөөлөр бар: 

 

Банк аффинаждалган баалуу металлдардан даярдалган, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан эмитирленген (чыгарылган) өлчөнгөн куймалар менен операцияларды жүзөгө ашыра алат. 

  Уруксат берилген банктык операциялар тизмегине 

баалуу металлдар колдонулган, туунду финансылык инструменттер менен операциялар киргизилген эмес. 

_  

_  

17.  

«Айыл Банк» ААК  

2006 жылдын 27-декабры 

048 

2016-жылынын 27-апрелинде берилген 

 

Чектөөлөр бар: 

 

Банк аффинаждалган баалуу металлдардан даярдалган, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан эмитирленген (чыгарылган) өлчөнгөн куймалар менен операцияларды жүзөгө ашыра алат.  

 

2017-жылдын 29-ноябрынан тартып 

 

Банк башка эмитенттердин жеке белгилери көрсөтүлбөгөн (нак эмес формада) стандарттык жана өлчөнгөн куймалар түрүндөгү аффинаждалган баалуу металлдар менен операцияларды жүзөгө ашыра алат. 

2017- жылынын 31-майында берилген 

_  

048/1 

 

2022-жылдын 26-октябрынан тартып 

 

Банк ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык «ислам терезеси» аркылуу улуттук жана/же чет өлкө валютасында төмөнкү келишимдерди жүзөгө ашыра алат: 

- «мудараба» келишими; 

- «мурабаха» келишими; 

- «кард» келишими. 

18.  

«Керемет Банк» ААК 

2010 жылдын 24-декабры 

049 

_  

_  

19.  

«Бай-Түшүм» Банкы ААК 

2012 жылдын 13-ноябры 

050 

2015-жылынын 28-октябрында берилген 

_  

_  

20.  

«ФИНКА Банкы» ЖАК 

2015 жылдын 3-марты 

051 

2016-жылынын 25-майында берилген 

_  

_  

21.  

«Компаньон Банкы» ЖАК 

2016-жылдын 11 январы 

053 

2016-жылынын 1-июнунда берилген 

_  

_  

 

*Банктык операциялар:  

1.Келишимдик шарттарда өзүнүн атынан аманаттарды тартуу; 

2.Келишимдик шарттарда өздүк жана/же тартылган каражаттарды өзүнүн атынан жайгаштыруу; 

3.Эсептерди ачуу жана жүргүзүү

4.Кардарлардын жана банк-корреспонденттердин тапшыруусу боюнча эсептешүүлөрдү жана төлөмдөрдү жүргүзүү жана аларды кассалык тейлөө

5.Насыялык жана төлөмдүк карточкаларды кошо алганда, төлөм документтерин (чектерди, аккредитивдерди, векселдерди жана башка документтерди) чыгаруу, сатып алуу, төлөө, кабыл алуу, сактоо жана ырастоо; 

6.Үчүнчү жактардан милдеттенмелерин акчалай түрүндө (факторинг) аткаруусун талап кылуу укугуна ээ болуу; 

7.Жөнөкөй жана которулма векселдерди (форфейтинг) сатып алуу жолу менен карыз милдеттенмесин төлөө

8.Карыздык баалуу кагаздарды чыгаруу жана жайгаштыруу; 

9.Банктык кепилдиктерди берүү

10.Кардарлардын акча которууларын, анын ичинде эсеп ачуусуз жүзөгө ашыруу; 

11.Кыргыз Республикасынын резидент эмес банктары үчүн корреспонденттик эсептерди ачуу жана жүргүзүү

12.Кардарлар үчүн чет өлкөлүк валютадагы эсептер боюнча операцияларды жүргүзүү жана кардардын атынан чет өлкөлүк валюталарды сатып алуу (алмашуу) операцияларын ишке ашыруу; 

13.Өзүнүн атынан чет өлкөлүк валютаны сатып алуу жана сатуу (алмаштыруу); 

14.Туунду финансылык инструменттер (деривативдер) менен операцияларды ишке ашыруу; 

15. Маалымат технологияларына жана электрондук каражаттарга, төлөмдөрдү өткөрүү ыкмаларына негизделген төлөм тутумдары аркылуу өз ишинин жыйынтыгы болуп саналбаган товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр үчүн үчүнчү жактардын пайдасына төлөмдөрдү кабыл алуу жана эсептешүүлөрдү жүргүзүү

 

**Кошумча банктык операциялар таблицада белгиленген. 

*** Кыргыз Республикасынын Президентинин 2006-жылдын 12-июлундагы № 373 жарлыгы менен ратификацияланган 2006-жылдын 16-майындагы "Кыргыз Республикасы менен Ислам өнүктүрүү банкынын жана "Экобанктын" ортосунда Кыргыз Республикасында ислам банкингин жана каржылоону киргизүү боюнча өз ара түшүнүшүү жөнүндө" Меморандумга ылайык ислам каржылоо принциптерин киргизүү боюнча пилоттук долбоорду ишке ашыруунун алкагында иш-чараларды жүргүзөт (Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2006-жылдын 18-декабрындагы № 41/1 токтому). 

 

 

Кыргыз Республикасындагы четөлкө банктарынын өкүлчүлүктөрүнүн 2024-жылдын 26-июнуна карата абал боюнча тизмеси 

 

№ 

Банктын аталышы 

 

Почта дареги 

Байланыш телефону 

Өкүлчүлүктүн жетекчисинин аты-жөнү 

1.   

Кыргыз Республикасындагы Мамлекеттер аралык Банктын Өкүлчүлүгү  

07.08.1997ж. 

720040, Бишкек ш.,  

Московская көчөсү, 189а  

976551,  

976552  

м.а. Ваган Мгерович Мелконян 

  

Кыргыз Республикасынын жоюлуп жаткан банктарынын 2024-жылдын 26-июнуна карата абал боюнча тизмеси  

 

№ 

Банктын аталышы 

Атайын администратордун өкүлүнүн аты-жөнү 

Дареги 

Телефон 

Атайын администратор Банктарды жоюу боюнча агенттиги (DEBRA) 

1. 

"АзияУниверсалБанк" ААК 

м.а. Каримбаева Нуриля Курманбековна 

Бишкек шаары, Чүй проспекти, 114   

66-13-01 

62-70-09 

2. 

ААК Инвестбанк "Ысык-Көл"   

м.а. Каримбаева Нуриля Курманбековна 

Бишкек шаары, Чүй проспекти, 114   

66-13-01 

3.  

"Манас Банкы" ЖАК 

м.а. Каримбаева Нуриля Курманбековна 

Бишкек шаары, Чүй проспекти, 114   

66-13-01 

Жоюучу - Шаршекеева Каныш Шаршекеевна 

4. 

"Ак Банк" ААК 

Шаршекеева Каныш Шаршекеевна 

Бишкек шаары, Жумабек көчөсү, 203   

46-34-13 

Жоюучу - Касыгулова Нургуль Артисбековна 

5. 

Пакистан Улуттук банкынын Бишкектеги филиалы   

Касыгулова Нургуль Артисбековна 

Бишкек шаары, Токтогул көчөсү, 96 

62-47-21 

 

Кыргыз Республикасынын лицензиялары кайтарылып алынган коммерциялык банктарынын тизмеси   

 

№ 

Банктын аталышы 

Дареги 

Ыйгарым укуктуу орган 

Лицензия кайтарып алынган күн 

1.  

ЦАБСиРдин Бишкектеги филиалы 

Бишкек ш., Уметалиев көчөсү, 7 

Абдраимов Эрлан Чоробекович убактулуу башкаруучу  

Казах Республикасынын Улуттук банк башкармасынын 2002 жылдын 15-июлдун № 268 токтому