Улуттук банк тарабынан коммерциялык банктарга карата 2021-жылдын IV чейреги ичинде колдонулган эскертүү чаралары жана санкциялары

 

Улуттук банк тарабынан коммерциялык банктарга карата 2021-жылдын IV чейреги ичинде колдонулган эскертүү чаралары жана санкциялары:  

  

§ 12 (он эки) эскертүү жөнөтүлгөн;  

§ 13 (он үч) жазма буйрук жиберилген;  

§ Көзөмөл боюнча комитеттин 6 (алты) отуруму өткөрүлүп, анда коммерциялык банктардын ишине тиешелүү 15 (он беш) маселе каралган.