Улуттук банк тарабынан коммерциялык банктарга карата 2022-жылдын I чейреги ичинде колдонулган эскертүү чаралары жана санкциялары

 

Улуттук банк тарабынан коммерциялык банктарга карата 2022-жылдын I чейреги ичинде колдонулган эскертүү чаралары жана санкциялары:  

  

§ 10 (он) эскертүү жөнөтүлгөн;  

§ 7 (жети) жазма буйрук жиберилген;  

§ Көзөмөл боюнча комитеттин 13 (он үч) отуруму өткөрүлүп, анда коммерциялык банктардын ишине тиешелүү 33 (отуз үч) маселе каралган.