Улуттук банк тарабынан коммерциялык банктарга карата 2023-жылдын I чейреги ичинде колдонулган эскертүү чаралары жана санкциялары

 

Улуттук банк тарабынан коммерциялык банктарга карата 2023-жылдын I чейреги ичинде колдонулган эскертүү чаралары жана санкциялары:  

  

§ 5 (беш) эскертүү жөнөтүлгөн;  

§ 4 (төрт) жазма буйрук жиберилген;  

§ 3 (үч) коммерциялык банкка айыптык төлөм салынган;  

§ Көзөмөл боюнча комитеттин 12 (он эки) отуруму өткөрүлүп, анда коммерциялык банктардын ишине тиешелүү 14 (он төрт) маселе каралган.