2013- жылдын I чейрегиндеги КРУБдун КБ карата эскертүү чаралары жана санкциялары. 

 

2013-жылдын 1 чейрегиндеги Кыргыз Республикасынын Улуттук Банкынын коммерциялык банктарга карата колдонулган эскертүү чаралары жана санкциялары: 

- 4 (төрт) эскертүү каты жиберилген; 

- 5 (беш) жазма буйрук жиберилген; 

- 10 (он) Көзөмөл боюнча комитеттин отуруму болуп өтүп, коммерциялык банктарга байланыштуу 22 (жыйырма эки) маселе каралган.