2013- жылдын II чейрегиндеги КРУБдун КБ карата эскертүү чаралары жана санкциялары. 

 

2013-жылдын 2 чейрегиндеги Кыргыз Республикасынын Улуттук Банкынын коммерциялык банктарга карата колдонулган эскертүү чаралары жана санкциялары: 

 

- 7 (жети) эскертүү каты жиберилген; 

- 2 (эки) жазма буйрук жиберилген; 

- 12 (он эки) Көзөмөл боюнча комитеттин отуруму болуп өтүп, коммерциялык банктарга байланыштуу 74 (жетимиш төрт) маселе каралган.