2013- жылдын IV чейрегиндеги КРУБдун КБ карата эскертүү чаралары жана санкциялары. 

 

2013-жылдын 4-чү чейрегиндеги Кыргыз Республикасынын Улуттук Банкынын коммерциялык банктарга карата колдонулган эскертүү чаралары жана санкциялары: 

 

§ 4 (төрт) эскертүү каты жиберилген; 

§ 4 (төрт) жазма буйрук жиберилген; 

§ 13 (он үч) Көзөмөл боюнча комитеттин отуруму болуп өтүп, коммерциялык банктарга байланыштуу 40 (кырк) маселе каралган.