2014- жылдын I чейрегиндеги КРУБдун КБ карата эскертүү чаралары жана санкциялары. 

 

2014-жылдын 1-чи чейрегиндеги Кыргыз Республикасынын Улуттук Банкынын коммерциялык банктарга карата колдонулган эскертүү чаралары жана санкциялары: 

 

- 10 (он) эскертүү каты жиберилген; 

- 9 (тогуз) жазма буйрук жиберилген; 

- 11 (он бир) Көзөмөл боюнча комитеттин отуруму болуп өтүп, коммерциялык банктарга байланыштуу 30 (отуз) маселе каралган.