2014- жылдын III чейрегиндеги КРУБдун КБ карата эскертүү чаралары жана санкциялары. 

 

2014-жылдын 3-чи чейрегиндеги Кыргыз Республикасынын Улуттук Банкынын коммерциялык банктарга карата колдонулган эскертүү чаралары жана санкциялары: 

 

- 4 (төрт) эскертүү каты жиберилген; 

- 4 (төрт) жазма буйрук жиберилген; 

- 12 (он эки) Көзөмөл боюнча комитеттин отуруму болуп өтүп, коммерциялык банктарга байланыштуу 23 (жыйырма үч) маселе каралган.