2014- жылдын 4 чейрегиндеги КРУБдун КБ карата эскертүү чаралары жана санкциялары. 

 

2014-жылдын 4-чү чейрегиндеги Кыргыз Республикасынын Улуттук Банкынын коммерциялык банктарга карата колдонулган эскертүү чаралары жана санкциялары: 

 

§ 5 (беш) эскертүү каты жиберилген; 

§ 1 (бир) жазма буйрук жиберилген; 

§ 13 (он үч) Көзөмөл боюнча комитеттин отуруму болуп өтүп, коммерциялык банктарга байланыштуу 43 (кырк үч) маселе каралган.