2015- жылдын IV чейрегиндеги КРУБдун КБ карата эскертүү чаралары жана санкциялары. 

 

2015-жылдын 4-чү чейрегиндеги Кыргыз Республикасынын Улуттук Банкынын коммерциялык банктарга карата колдонулган эскертүү чаралары жана санкциялары: 

 

§ 2 (эки) эскертүү каты жиберилген; 

§ 4* (төрт) жазма буйрук жиберилген; 

§ 1 (бир) коммерциялык банкка айып салынган; 

§ 1 (бир) коммерциялык банкка чектөөлөр киргизилди

§ 2 (эки) коммерциялык банкка банктын кызмат адамын алмаштыруу талабы; 

§ 17 (он жети) Көзөмөл боюнча комитеттин отуруму болуп өтүп, коммерциялык банктарга байланыштуу 34 (отуз төрт) маселе каралган. 

*1(бир) жазма буйрук 2016ж. январь айында жокко чыгарылды.