2016- жылдын I чейрегиндеги КРУБдун КБ карата эскертүү чаралары жана санкциялары. 

2016-жылдын 1-чи чейрегиндеги Кыргыз Республикасынын Улуттук Банкынын коммерциялык банктарга карата колдонулган эскертүү чаралары жана санкциялары: 

- 8 (сегиз) эскертүү каты жиберилген; 

- 13 (он үч) Көзөмөл боюнча комитеттин отуруму болуп өтүп, коммерциялык банктарга байланыштуу 53 (элүү үч) маселе каралган.