2016- жылдын II чейрегиндеги КРУБдун КБ карата эскертүү чаралары жана санкциялары 

 

2016-жылдын 2-чи чейрегиндеги Кыргыз Республикасынын Улуттук Банкынын коммерциялык банктарга карата колдонулган эскертүү чаралары жана санкциялары: 

 

-1 (бир) эскертүү каты жиберилген; 

-1 (бир) коммерциялык банкка тике көзөмөл режими киргизилген; 

-14 (он төрт) Көзөмөл боюнча комитеттин отуруму болуп өтүп, коммерциялык банктарга байланыштуу 54 ( элүү төрт) маселе каралган.