2016-жылдын III чейрегиндеги КРУБдун КБ карата эскертүү чаралары жана санкциялары. 

 

Улуттук банк тарабынан коммерциялык банктарга карата 2016-жылдын 3-чейреги ичинде колдонулган эскертүү чаралары жана санкциялары: 

 

- 5 (беш) эскертүү жөнөтүлгөн; 

- 1 (бир) коммерциялык банкка айыптык төлөм салынган; 

- 1 (бир) коммерциялык банкка карата кызмат адамдарын алмаштыруу жөнүндө талап коюлган; 

- 1 (бир) коммерциялык банктын кызмат адамдарына карата дисциплинардык чара колдонулган; 

- Көзөмөл боюнча комитеттин 11 (он бир) отуруму өткөрүлүп, анда коммерциялык банктардын ишине тиешелүү 17 (он жети) маселе каралган.