2017- жылдын I чейрегиндеги КРУБдун КБ карата эскертүү чаралары жана санкциялары. 

 

Улуттук банк тарабынан коммерциялык банктарга карата 2017-жылдын 1-чейреги ичинде колдонулган эскертүү чаралары жана санкциялары: 

 

- 4 (төрт) эскертүү жөнөтүлгөн; 

- 1 (бир) жазма буйрук жиберилген; 

- Көзөмөл боюнча комитеттин 8 (сегиз) отуруму өткөрүлүп, анда коммерциялык банктардын ишине тиешелүү 13 (он үч) маселе каралган.