2017- жылдын II чейрегиндеги КРУБдун КБ карата эскертүү чаралары жана санкциялары 

 

Улуттук банк тарабынан коммерциялык банктарга карата 2017-жылдын 2-чейреги ичинде колдонулган эскертүү чаралары жана санкциялары: 

 

- 4 (төрт) эскертүү жөнөтүлгөн; 

- 1 (бир) жазма буйрук жиберилген; 

- Көзөмөл боюнча комитеттин 14 (он төрт) отуруму өткөрүлүп, анда коммерциялык банктардын ишине тиешелүү 9 (тогуз) маселе каралган.