> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

  Кредиттик каражаттардын банктар аралык рыногу

Кредиттик каражаттардын банктар аралык рыногу

Тиешелүү учурду тандап алыңыз (максималдуу мезгил аралыгы – 1 жыл):
--


Датасы РЕПО-операциялары Улуттук валютадагы кредиттер Чет өлкө валютасындагы кредиттер
сделкалар резиденттердин арасында сделкалар нерезиденттер менен
Ставка
(жылдык%%)
Көлөмү
  (млн.сом)  
Мөөнөтү
(күн)
Ставка
(жылдык%%)
Көлөмү
  (млн.сом)  
Мөөнөтү
(күн)
Ставка
(жылдык%%)
Көлөмү
  (млн.сом)  
Мөөнөтү
(күн)
Ставка
(жылдык%%)
Көлөмү
  (млн.сом)  
Мөөнөтү
(күн)
21.06.2018 - - - - - - - - - 2.12 2 151.64 1.00
20.06.2018 3.00 16.06 7.00 - - - - - - - - -
19.06.2018 1.50 68.39 1.00 - - - - - - 3.05 136.61 184.00
18.06.2018 2.00 53.49 2.00 - - - - - - - - -
14.06.2018 2.00 8.25 4.00 - - - - - - - - -
13.06.2018 3.00 16.03 7.00 - - - - - - 1.86 2 833.31 1.00
12.06.2018 - - - - - - - - - 1.84 342.26 7.00
11.06.2018 2.80 42.30 7.00 - - - - - - - - -
08.06.2018 2.50 40.94 3.00 - - - - - - - - -
07.06.2018 3.00 16.00 6.00 - - - - - - 1.56 3 159.72 1.00
05.06.2018 2.50 21.35 1.00 - 65.72 8.55 - - - - - -
04.06.2018 2.50 72.25 3.11 - - - - - - - - -
01.06.2018 2.71 37.32 4.71 - - - - - - 10.60 205.00 1 279.00
31.05.2018 3.34 51.27 7.00 - - - - - - 1.82 3 104.18 1.00
30.05.2018 5.13 144.88 22.75 - - - - - - - - -
29.05.2018 2.93 259.80 4.88 - - - - - - - - -
28.05.2018 2.38 204.78 3.35 - - - - - - - - -
25.05.2018 3.15 131.46 4.64 - - - - - - - - -
24.05.2018 2.40 276.84 1.35 - - - - - - 1.77 3 047.30 4.97
23.05.2018 2.53 201.52 2.81 - - - - - - - - -
22.05.2018 2.84 224.71 3.77 - - - - - - - - -
21.05.2018 2.24 229.47 1.26 - - - - - - - - -
18.05.2018 2.47 626.50 4.51 - - - - - - - - -
17.05.2018 2.36 496.57 2.88 - - - - - - 1.83 3 110.95 1.00
16.05.2018 2.28 503.58 1.49 - - - - - - - - -
15.05.2018 2.32 348.95 2.03 - - - - - - - - -
14.05.2018 2.21 787.85 1.89 - - - - - - - - -
11.05.2018 3.14 371.13 4.69 - - - - - - - - -
10.05.2018 2.57 121.88 4.39 - - - - - - 5.85 185.49 1.00
08.05.2018 2.50 158.91 2.00 - - - - - - 1.60 2 749.48 2.00
07.05.2018 2.80 251.89 3.42 - - - - - - - - -
04.05.2018 3.34 290.06 4.81 - - - - - - - - -
03.05.2018 2.50 158.70 1.00 - - - - - - 1.85 2 709.39 1.00
02.05.2018 3.62 310.52 4.42 - - - - - - 4.00 68.78 376.00
28.04.2018 2.34 298.91 4.00 - - - - - - - - -
27.04.2018 2.67 566.34 4.24 - - - - - - - - -
26.04.2018 2.76 276.47 2.84 - - - - - - 1.83 3 046.62 1.00
25.04.2018 2.37 458.81 1.11 - - - - - - - - -
24.04.2018 2.38 371.78 1.07 - - - - - - - - -
23.04.2018 2.51 384.19 1.21 - - - - - - - - -
20.04.2018 2.50 279.40 3.45 - - - - - - - - -
19.04.2018 2.47 288.99 1.00 - - - - - - 1.81 3 331.98 1.00
18.04.2018 2.59 231.81 2.09 - - - - - - - - -
17.04.2018 2.53 203.31 1.40 - - - - - - - - -
16.04.2018 2.75 227.76 2.01 - - - - - - - - -
13.04.2018 2.56 260.38 4.76 - - - - - - - - -
12.04.2018 2.64 236.72 2.73 - - - - - - 1.77 3 215.91 1.00
11.04.2018 2.76 271.63 3.05 - - - - - - - - -
10.04.2018 1.83 463.65 1.18 - - - - - - - - -
06.04.2018 2.50 110.29 4.00 - - - - - - - - -
05.04.2018 2.50 126.01 1.00 - - - - - - - - -
04.04.2018 2.84 307.88 4.36 - - - - - - 1.89 2 423.40 1.00
03.04.2018 2.50 146.93 1.00 - - - - - - - - -
02.04.2018 2.50 146.90 1.00 - - - - - - - - -
30.03.2018 2.94 456.85 8.61 - - - - - - - - -
29.03.2018 3.20 312.77 14.48 - - - - - - 1.86 2 406.46 4.75
28.03.2018 2.30 245.35 1.00 - - - - - - 1.76 409.13 13.00
27.03.2018 2.86 336.55 4.51 - - - - - - - - -
26.03.2018 2.50 146.62 1.00 - - - - - - - - -