> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

  Кредиттик каражаттардын банктар аралык рыногу

Кредиттик каражаттардын банктар аралык рыногу

Тиешелүү учурду тандап алыңыз (максималдуу мезгил аралыгы – 1 жыл):
--


Датасы РЕПО-операциялары Улуттук валютадагы кредиттер Чет өлкө валютасындагы кредиттер
сделкалар резиденттердин арасында сделкалар нерезиденттер менен
Ставка
(жылдык%%)
Көлөмү
  (млн.сом)  
Мөөнөтү
(күн)
Ставка
(жылдык%%)
Көлөмү
  (млн.сом)  
Мөөнөтү
(күн)
Ставка
(жылдык%%)
Көлөмү
  (млн.сом)  
Мөөнөтү
(күн)
Ставка
(жылдык%%)
Көлөмү
  (млн.сом)  
Мөөнөтү
(күн)
12.01.2017 - - - - - - - - - 7.65 86.62 1.00
11.01.2017 - - - 1.80 37.00 14.00 - - - - - -
09.01.2017 - - - 1.80 46.00 14.00 - - - - - -
04.01.2017 1.50 10.89 14.00 - - - - - - - - -
30.12.2016 - - - - - - - - - 7.65 126.65 10.00
29.12.2016 - - - - - - - - - 8.19 110.99 1.00
22.12.2016 - - - - - - - - - 7.65 85.19 1.00
21.12.2016 1.50 15.10 14.00 2.50 90.00 30.00 - - - - - -
19.12.2016 1.50 103.39 2.00 - - - - - - - - -
16.12.2016 1.50 39.68 4.00 - - - - - - - - -
08.12.2016 - - - - - - - - - 7.65 75.78 1.00
01.12.2016 - - - - - - - - - 7.65 68.91 1.00
24.11.2016 - - - - - - - - - 7.65 92.78 1.00
22.11.2016 - - - 1.75 40.00 14.00 - - - - - -
21.11.2016 - - - 2.50 90.00 30.00 - - - - - -
18.11.2016 - - - 8.00 100.00 147.00 - - - - - -
17.11.2016 - - - - - - - - - 7.65 85.70 1.00
14.11.2016 1.40 105.75 2.00 - - - - - - - - -
10.11.2016 - - - - - - - - - 7.65 37.68 1.00
08.11.2016 - - - - - - 2.00 17.87 14.00 - - -
04.11.2016 - - - 3.50 50.00 14.00 - - - - - -
03.11.2016 - - - - - - - - - 7.65 108.41 5.00
02.11.2016 - - - - - - - - - 2.60 68.75 369.00
01.11.2016 - - - 4.58 128.82 812.41 - - - - - -
31.10.2016 1.90 101.06 11.00 - - - - - - 1.85 377.60 365.00
27.10.2016 - - - - - - - - - 7.65 23.05 1.00