> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы автоунааларга видеокаттоочуларды сатып алуу тууралуу жарыялайт. Баа котировкаларын shaidarkulov@nbkr.kg электрондук дарегине жиберсеңиздер болот, же болбосо баа котировкалардын сыртына "автоунаарга видеокаттоочуларды сатып алуу баа котировкалары", деп жазылган конвертке салынып, чапталган түрдө 2018-жылдын 1-мартында саат 15:00 чейин Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти, 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын 117-бөлмөсүнө сунушталууга тийиш. 

Толук маалымат алуу үчүн (312) 39-22-77 телефону жана easanbekov@nbkr.kg электрондук дареги боюнча кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы өз логотиби түшүрүлгөн бренд продукцияларды (футболкаларды, ланъярддарды, чапталма кагаздарды, көктөмөлөрдү, калем саптарды, блокнотторду) сатып ала тургандыгы тууралуу жарыялайт. Баа котировкаларды сыртына "бренд продукцияларын сатып алуу баа котировкалары", деп жазылган конвертке салынып, чапталган түрдө 2018-жылдын 06-мартында саат 15:00 чейин Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти, 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын 117-бөлмөсүнө сунушталууга тийиш. 

Толук маалымат алуу үчүн (312) 39-22-77 телефонуна жана rmambetakunova@nbkr.kg электрондук дареги боюнча кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы бүт кийим тазалоочу аппараттын кремин сатып алуу тууралуу жарыялайт. Баа котировкаларды shaidarkulov@nbkr.kg электрондук дарегине жиберсеңиздер болот, же болбосо баа котировкалардын сыртына "бүт кийим тазалоочу аппараттын кремин сатып алуу баа котировкалары", деп жазылган конвертке салынып, чапталган түрдө 2018-жылдын 2-мартында саат 14:00 чейин Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти, 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын 117-бөлмөсүнө сунушталууга тийиш. 

Толук маалымат алуу үчүн (312) 66-92-86 телефону жана dprikop@nbkr.kg электрондук дареги боюнча кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы кол үчүн крем сатып ала тургандыгы тууралуу жарыялайт. Баа котировкаларды сыртына "кол үчүн крем сатып алуу баа котировкалары" деп жазылган конвертке салынып, чапталган түрдө 2018-жылдын 01-мартында саат 15:00 чейин Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти, 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын 117-бөлмөсүнө сунушталууга тийиш. 

Толук маалымат алуу үчүн Мамбетакунова Розанын (312) 39-22-77 телефонуна жана rmambetakunova@nbkr.kg электрондук дареги боюнча кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы кызматтык автоунаалар үчүн жууп-тазалоо кызмат көрсөтүүсүн сатып алуу тууралуу жарыялайт. Баа котировкалардын сыртына "автоунаалар үчүн жууп-тазалоо кызмат көрсөтүү баа котировкалары" деп жазылган конвертке салынып, чапталган түрдө 2018-жылдын 5-мартында саат 14:00 чейин Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти, 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын 117-бөлмөсүнө сунушталууга тийиш". 

Толук маалымат алуу үчүн (312) 66-92-86 телефону жана dprikop@nbkr.kg электрондук дареги боюнча кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы "Toyota Camry" маркасындагы автоунаалардын отургучтарына үч кабын сатып алуу тууралуу жарыялайт. Баа котировкаларды shaidarkulov@nbkr.kg электрондук дарегине жиберсеңиздер болот, же болбосо баа котировкалардын сыртына "автомашинанын отургучу үчүн кап сатып алуу баа котировкалары", деп жазылган конвертке салынып, чапталган түрдө 2018-жылдын 28-февралда саат 14:00 чейин Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти, 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын 117-бөлмөсүнө сунушталууга тийиш. 

Толук маалымат алуу үчүн (312) 66-92-86 телефону жана dprikop@nbkr.kg электрондук дареги боюнча кайрылсаңыздар болот 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы диоддук чырактарын сатып алуу тууралуу жарыялайт. Баа котировкаларын shaidarkulov@nbkr.kg электрондук дарегине жиберсеңиздер болот же болбосо баа котировкалардын сыртына "диоддук чырактарын сатып алуу баа котировкалары", деп жазылган конвертке салынып, чапталган түрдө 2018-жылдын 07-мартында саат 15:00 чейин Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти, 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын 117-бөлмөсүнө сунушталууга тийиш. 

Толук маалымат алуу үчүн (312) 39-22-77 телефону жана easanbekov@nbkr.kg электрондук дареги боюнча кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жетекчилик үчүн каралган отургучун сатып алуу тууралуу жарыялайт. Баа котировкаларды shaidarkulov@nbkr.kg электрондук дарегине жиберсеңиздер болот, же болбосо баа котировкалардын сыртына "жетекчилик үчүн каралган отургучун сатып алуу баа котировкалары" деп жазылган конвертке салынып, чапталган түрдө 2018-жылдын 1-мартында саат 15:00 чейин Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти, 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын 117-бөлмөсүнө сунушталууга тийиш. 

Толук маалымат алуу үчүн (312) 39-22-77 телефону жана easanbekov@nbkr.kg электрондук дареги боюнча кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Маалымат борборун (Дата-центр) куруу үчүн товарларды, иштерди жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуу боюнча ачык эл аралык сынак өткөрө тургандыгын жарыялайт. 

Иш чөйрөсү Маалымат борборун куруу үчүн инженердик-куруу, кураштыруу жана ишке багытап жөнгө салууга даярдык көрүүнү кошо алганда, жумушчу долбоорун иштеп чыгуу, жабууларды, тиешелүү материалдарды сатып алуу менен долбоорду ишке ашырууну камтыган товарларды, иштерди жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алууну камтыйт. Төмөнкүлөр долбоордун компонентинен болууга тийиш: 

-инженердик-куруу, кураштыруу жана ишке багыттап жөнгө салуу боюнча даярдык иштери; 

-борборду жана ал жайгашкан имаратты электр энергиясы менен камсыз кылуу (дизель генератору, иш үзгүлтүксүздүгүн камсыз кылуучу жабдууларды орнотуу; 

-дайыма муздак абанын өкүм сүрүшүн камсыз кылуу; 

-өрт коопсуздугун камсыз кылуу; 

-борбордо талап кылынган шартты камсыз кылуу (фальшпол, тиешлүү шкафтар, кабель системасы, бөлүштүрүүчү жай ж.б.) 

-контролдоо жана мониторинг жүргүзүү системаларын жөнгө салуу. 

Сынактык документтер 2018-жылдын 9-апрелинде саат (GMT+6) 17-30га чейин сунушталат. Сынактык документтерди сатып алуу наркы 100 (жүз) АКШ долларын түзөт. Акча каражаттарын которууга реквизиттер сынактык документтерде көрсөтүлөт. Документтерди алуу жана ага төлөө маселеси боюнча техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Катышуучулар үчүн сынак алдындагы биринчи конференция 2018-жылдын 26-февралында саат (GMT+6) 14-00дө өткөрүлөт. Катышуучулар үчүн сынак алдындагы экинчи конференция 2018-жылдын 27-мартында (GMT+6) 14-00дө өткөрүлөт. Дареги: Кыргыз Республикасы Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 , Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы. Конференцияга катышуу маселеси боюнча да техникалык координаторго кайрылууга болот. 

Сынактык сунуштар 2018-жылдын 12-апрелинин саат 14:00 гө чейин Улуттук банктын Бишкек шаары, Чуй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын 1-чи кабатындагы 117 бөлмөдө кабыл алынат. Кечигип тапшырылган сунуштар кабыл алынбайт жана кароого алынбайт. 

Сынакка катышуу үчүн сунуштарды берүү учуруна карата Маалымат борбордун куруу боюнча жумушчу долбоорун кароого сунуштоо талап кылына тургандыгын баса белгилеп кетүүгө тийишпиз.  

Сынактык сунуштар салынган конверттер 2018-жылдын 12-апрелинде саат 14-00дө ачылат. Дареги : Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары Чүй проспектиси 168.  

Сынакты уюштуруу жана өткөрүү маселелери боюнча +996 312 66 91 53, 61 52 83 телефон номерлерине же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылууга болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы DataCore SANsymphony-V, Veritas NetBackup, Enterprise Vault жана Symantec ServiceDesk программалык камсыздоолоруна лицензия боюнча техникалык колдоо мөөнөтүн узартууcун сатып алуу боюнча төмөнкү үч лоттон турган республикалык ачык сынак өткөрөт: 

Лот №1. DataCore SANsymphony-V программалык камсыздоосуна лицензия боюнча техникалык колдоо; 

Лот №2. Veritas NetBackup, Enterprise Vault программалык камсыздоосуна лицензия боюнча техникалык колдоо; 

Лот №3. Symantec ServiceDesk программалык камсыздоосуна лицензия боюнча техникалык колдоо. 

Сынактык документтер 2018-жылдын 13-мартында саат 17:00гө чейин Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча берилет.  

Сынак алдындагы конференция 2018-жылдын 1-мартында Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча саат 16:00дө өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координатор менен байланышуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштун баасы Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарында каралган бардык салыктарды эске алуу менен кыргыз сомунда көрсөтүлүп, келишим колдонулган мөөнөт ичинде көбөйүү жагына өзгөрбөөгө тийиш.  

Сынак боюнча сунуштар Бишкек шаары, Чүй пр., 168 дареги боюнча 2018-жылдын 16-мартында саат 14:00гө чейин кабыл алынат.  

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт.  

Сынак боюнча сунуштар салынган конверттер 2018-жылдын 16-мартында саат 14:00дө ачылат. 

Бардык суроолор боюнча +996 (312) 66-91-52 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылууга болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Киев жана К.Акиев атындагы кɵчɵлɵрдүн кесилишинде жайгашкан объектте 2 (эки) кубаттуу чордондорду ТСЛ 1600/10-0,4 кВА лабораториялык сыноодон өткөрүү кызмат көрсөтүүсүн сатып ала тургандыгын жарыялайт. Баа котировкаларын ashalpykov@nbkr.kg электрондук дарегине жөнөтүп же котировкалар салынган конверттин сыртына "Кубаттуу трасформаторлорду лабораториялык сыноону өткөрүү боюнча баа котировкалары" деп белгилөө менен чапталган түрдө, Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын 117-бөлмөсүнө 2018-жылдын 26-февралында саат 15:00 чейин сунуштоо зарыл. 

Толук маалымат алуу үчүн (312) 66-92-67 телефонуна жана ashalpykov@nbkr.kg электрондук дарегине кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы кызыктар болгон тараптарды:  

- көлөмү 58*105 см. 12 000 даана, түсү ак; 

- көлөмү 50*60 см. 8 000 даана, түсү ак полипропиленден жасалган каптарды сатып алуу боюнча баа котировкасына катышууга чакырат.  

Сунуштар 2018-жылдын 26-февраль күнү саат 14.00гө чейин Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын "Экспедиция" бөлмөсүнө "Полипропиленден жасалган каптарды сатып алуу боюнча котировкалар" деп белгилөө менен сунушталууга тийиш. 

Баа котировкасына катышуу үчүн тиешелүү документтерди алуу боюнча + 996 (312) 66-92-19 телефонуна же bmesengulova@nbkr.kg. электрондук почтасына кайрылууга болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Kaspersky CyberSafety Online Platform Full (банк кызматкерлерин маалымат коопсуздугу боюнча корпоративдик окутуудан өткөрүүнүн Касперски платформасы) программалык камсыздоосун сатып ала тургандыгын жарыялайт. Баа котировкалары конвертке салынып, чапталган түрдө, сыртына "Kaspersky CyberSafety Online Platform Full программалык камсыздоосу боюнча баа котировкалары" деп белгилөө менен 2018-жылдын 26-февралында саат 15:00 чейин Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын 117-бөлмөсүнө тапшырылууга тийиш.  

Толук маалымат алуу үчүн (312) 66-91-58 телефонуна жана easanaliev@nbkr.kg электрондук дарегине кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Улуттук банктын объекттеринде орнотулган желдеткичтер системасын техникалык тейлөө жана ремонттон өткөрүү кызмат көрсөтүүсүн сатып алуу боюнча төмөнкү эки лоттон турган республикалык ачык сынак өткөрөт: 

№1 лот. Атайы жана тиричилик кондиционерлерди техникалык тейлөө, оңдоо иштери, монтаждоо жана демонтаждоо боюнча иштер; 

№2 лот. Зоналык кондициялоо системасын техникалык тейлөө, оңдоо иштери, монтаждоо жана демонтаждоо боюнча иштер. 

Сынактык документтер 2018-жылдын 27-февралынын саат 17:00гө чейин Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча берилет.  

Сынак алдындагы конференция 2018-жылдын 22-февралында Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча саат 14:00дө өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координаторго байланышуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштун баасы Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарында каралган бардык салыктарды эске алуу менен кыргыз сомунда көрсөтүлүп, келишим колдонулган мөөнөт ичинде көбөйүү жагына өзгөрбөөгө тийиш.  

Сынак боюнча сунуштар Бишкек шаары, Чүй пр., 168 дареги боюнча 2018-жылдын 2-мартынын саат 14:00гө чейин кабыл алынат.  

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт.  

Сынак боюнча сунуштар салынган конверттер 2018-жылдын 2-мартында саат 14:00дө ачылат. 

Бардык суроолор боюнча +996 (312) 66-91-53 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылууга болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы сервердик жабдууларды, лицензияланган VMware жана Red Hat программалык камсыздоолорду сатып алуу боюнча төмөнкү үч лоттон турган республикалык ачык сынак өткөрөт: 

№1 лот. Сервердик жабдуулар; 

№2 лот. Лицензияланган Red Hat программалык камсыздоосун; 

№3 лот. Лицензияланган VMware программалык камсыздоосун.  

Сынактык документтер 2018-жылдын 5-мартында саат 17:00гө чейин Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча берилет.  

Сынак алдындагы конференция 2018-жылдын 22-февралында Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча саат 16:00дө өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координаторго байланышуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштун баасы Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарында каралган бардык салыктарды эске алуу менен кыргыз сомунда көрсөтүлүп, келишим колдонулган мөөнөт ичинде көбөйүү жагына өзгөрбөөгө тийиш.  

Сынак боюнча сунуштар Бишкек шаары, Чүй пр., 168 дареги боюнча 2018-жылдын 9-мартында саат 14:00гө чейин кабыл алынат.  

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт.  

Сынак боюнча сунуштар салынган конверттер 2018-жылдын 9-мартында саат 14:00дө ачылат. 

Бардык суроолор боюнча +996 (312) 66-91-52 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылууга болот.