> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

«Интернет түйүнүнөн пайдалануу мүмкүнчүлүгүн түзүү кызмат көрсөтүүсүн сатып алуу» сунуштарды карап чыгуунун жыйынтыгы боюнча "Мегалайн" ЖКЧсы жана "Акнет" ЖКЧсы жеңүүчүлөрү катары таанылды. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Талас областтык башкармалыгы офистик шкафтарын сатып алуу тууралуу жарыялайт. Баа котировкаларын конвертке салып, сыртына “офистик шкафтарын сатып алуу баа котировкалары”, деп белгилөө менен чапталган түрдө 2018-жылдын 18-декабрында саат 16:00 чейин Талас шаары, Бердике Баатыр атындагы көчө 291 дареги боюнча жайгашкан Улуттук банктын Талас областтык башкармалыгына тапшырууга тийиш. Толук маалымат алуу үчүн (03422) 5-23-15, 5-22-70 телефонуна кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы автоунаа аккумуляторлорун сатып алуу тууралуу жарыялайт. Баа котировкалары конвертке салынып, сыртына “автоунаа аккумуляторлорун сатып алуу баа котировкалары” деп жазылган конвертке салынып, чапталган түрдө 2018-жылдын 18-декабрында саат 14:00 чейин Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти, 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын 117-бөлмөсүнө сунушталууга тийиш”. 

Толук маалымат алуу үчүн (312) 66-92-86 телефону жана dprikop@nbkr.kg электрондук дареги боюнча кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2018-жылдын 22 ноябрында жарыяланган өнөр жай чаң соргучту сатып алуу боюнча баа котировкаларын талап кылуунун жыйынтыгы тууралуу «Чистый мир.kg» ЖЧКсы (дареги: Бишкек ш., Ден Сяопин көчөсү, 379) жеңүүчү катары аныкталгандыгын маалымдайт. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы кызматтык автоунааларга жайкы дөңгөлөктөрүң сатып алуу тууралуу жарыялайт. Баа котировкалары конвертке салынып, сыртына “автоунаанын дөңгөлөктөрү сатып алуу баа котировкалары” деп белгилөө менен, чапталган түрдө 2018-жылдын 18-декабрында саат 14:00 чейин Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти, 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын 117-бөлмөсүнө сунушталууга тийиш”. 

Толук маалымат алуу үчүн (312) 66-92-86 телефону жана dprikop@nbkr.kg электрондук дареги боюнча кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы орус тилинен англис тилине жана англис тилинен орус тилине оозеки жана жазуу жүзүндө которуу кызмат көрсөтүүсүн сатып алуу үчүн ачык республикалык сынак өткөрөт. 

Лот №1 Улуттук банктын кездешүү жолугушуу иш чараларын орус тилинен англис тилине жана англис тилинен орус тилине, оозеки жүзүндө которуу. 

Лот №2 Улуттук банктын документтерин орус тилинен англис тилине жана англис тилинен орус тилине, жазуу жүзүндө которуу. 

Сынак боюнча документтер Бишкек ш. Т.Үмөталиев көчөсү, 101 дарегинде 2018-жылдын 26-декабрында саат 17:00гө чейин берилет.  

Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча берилет.  

Катышуучулар үчүн сынак алдындагы конференция 2018-жылдын 21-декабрда саат 10:00дө Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселелери боюнча техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сынактык сунуштар Бишкек шаары, Чүй пр., 168 дареги боюнча 2019-жылдын 08-январында саат 14.00гө чейин кабыл алынат.  

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар кабыл алынбайт жана кароого алынбайт.  

Сынактык сунуштар салынган конверттер 2019-жылдын 08-январында саат 14:00дө каралат, дареги: Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө, 101.  

Бардык суроолор менен +996 (312) 66-91-52 телефон номерине же tender@nbkr.kg 

электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылууга болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 жана Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан өзүнө караштуу имараттардын чатырларына чыңалуу кабелдерин орнотуу боюнча кызматтарды сатып алуу максатында, төмөнкүдөй эки лоттон турган республикалык ачык сынактын жыйынтыгын маалымдайт: 

1-лот “Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча жайгашкан имараттын бүтүндөй чатырына чыңалуу кабелдерин орнотуу» 

2-лот «Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имараттын «А», «Б», «В» жана «Г» блокторунун чатырларына чыңалуу кабелдерин орнотуу: 

1-лот жана 2-лот боюнча жеңүүчү катары «Ремсервис Intenational» ААКсы аныкталган (юридикалык дареги: Бишкек ш., 720022, ГСП, Чүй проспекти, 2/1). 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, жаны жылга карата Улуттук банктын кызматкерлеринин балдарына белек берүү үчүн жабдуучуларды баа котировкасын сурап алууга катышууга чакырат.  

Тапшыруу мөөнөтү 2018-жылдын 20-декабрынан 28-декабрына чейин. 

Баа котировкалары (сунуштар), «Жаңы жылдык белектер» жазуусу менен чапталган конвертте 2018-жылдын 13-декабрынын саат 9.00дөн кечиктирилбестен, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын № 117 иш бөлмөсүндө («экспедиция») кабыл алынат. 

Баа котировкасына катышуу үчүн техникалык талаптар боюнча маалымат алуу үчүн +996 (312) 66-90-23 телефонуна же aospanova@nbkr.kg электрондук дарегине кайрылсаңыздар болот.  

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Талас областтык башкармалыгы “Тойота Прадо” маркасындагы автоунаанын  (2008-жылкы чыгарылыштагы, 35 кузов) туманга каршы фараларын, отургучтарынын сырткы жапкычтарын, кошумча дөңгөлөккө сырткы кап, автоунаа үчүн кейске салынган  ачкычтар топтомун сатып алуу тууралуу жарыялайт. Баа котировкалары (сунуштар), “Туманга каршы фараларын, отургучтарынын сырткы жапкычтарын, кошумча дөңгөлөккө сырткы кап, автоунаа үчүн кейске салынган  ачкычтар топтомун сатып алууга баа котировкалары” жазуусу менен чапталган конвертте 2018-жылдын 13-декабрында саат 16.00дөн кечиктирилбестен, Улуттук банктын Талас  областтык  башкармалыгында Талас шаары, Бердике баатыр көчөсү 291 дареги боюнча кабыл алынат.  

Толук маалымат алуу үчүн (03422) 5-23-15, 5-27-14 же 5-22-70 телефондору аркылуу кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Улуттук банктын мезгилдүү расмий басылмаларын басууга даярдоо жана басып чыгаруу боюнча кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуу максатында төмөндөгү үч лотон турган ачык сынак өткөрөт: 

-1-лот. “Улуттук банктын 2018-жыл үчүн жылдык отчетун”, “КРнын финансы секторунун стабилдүүлүгү жөнүндө отчетту” жана “Улуттук банктын илимий иштерин” басууга даярдоо (верстка) жана басып чыгаруу  

-2-лот. “Улуттук банктын 2018-жыл үчүн жылдык отчетун”, “КРнын финансы секторунун стабилдүүлүгү жөнүндө отчетун” басып чыгаруу 

-3-лот. “КРнын төлөм теңдемин” жана “Улуттук банктын ченемдик актыларын” басууга даярдоо жана басып чыгаруу 

Сынактык документтер 2018-жылдын 20-декабры саат 17:00гө чейин Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө, 101 дареги боюнча берилет.  

Сынак алдындагы конференция 2018-жылдын 11-декабрында Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө, 101 дареги боюнча саат 15:00дө өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координатор менен байланышуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар Бишкек шаары, Чүй пр., 168 дареги боюнча 2018-жылдын 25 декабры саат 15:00гө чейин кабыл алынат.  

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт.  

Сынак боюнча сунуштар салынган конверттер 2018-жылдын 25-декабры саат 15:00дө ачылат. 

Бардык суроолор боюнча +996 (312) 66-91-53 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылууга болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Symantec компаниясынын программдык продукттарына лицензиялардын мөөнөтүн узартуу үчүн сатып ала тургандыгы тууралуу жарыялайт. Баа котировкаларды сыртына «Запрос котировок (лицензии Symantec)» деп жазылган конвертке салынып, чапталган түрдө 2018-жылдын 21-декабрында саат 14:00 чейин Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти, 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын 117-бөлмөсүнө сунушталууга тийиш.  

Толук маалымат алуу үчүн (312) 61-10-47 телефонуна жана webmaster@nbkr.kg электрондук дареги боюнча кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Oracle компаниясынын программалык продуктыларынын лицензиясынын техникалык колдоосун узартуу боюнча кызмат көрсөтүүнү сатып алуу үчүн ачык республикалык сынак өткөрөт. 

Сынак боюнча документтер Бишкек ш. Т.Үмөталиев көчөсү, 101 дарегинде 2018-жылдын 11-декабрынын саат 17:00гө чейин берилет.  

Сынактык сунуштарды кабыл алуу убактысы 2018-жылдын 14-декабрынын саат 15:00дө бүтөт, дареги: Бишкек шаар, Чүй пр., 168. 

Белгиленген мөөнөттөн кечиктирилип берилген сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт. 

Сынактык сунуштар 2018-жылдын «14» декабрынын саат 15:00дө каралат, дареги: Бишкек шаары, Чүй пр., 168. 

Уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 66-91-52 телефону же tender@nbkr.kg электрондук дареги боюнча техникалык координаторго кайрылса болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы SAP Extended Standard Content Management by OpenText лицензиясынын техникалык колдоосун узартуу боюнча кызмат көрсөтүүнү сатып алуу үчүн ачык эл аралык сынак өткөрөт. 

Сынак боюнча документтер Бишкек ш. Т.Үмөталиев көчөсү, 101 дарегинде 2018-жылдын 04-декабрынын саат 17:00гө чейин берилет.  

Катышуучулар үчүн сынак алдындагы конференция 2018-жылдын 16-ноябрында саат 15:00дө Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча  өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселелери боюнча техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сынактык сунуштарды кабыл алуу убактысы 2018-жылдын 07-декабрынын саат 15:00дө бүтөт, дареги: Бишкек шаар, Чүй пр., 168. 

Белгиленген мөөнөттөн кечиктирилип берилген сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт. 

Сынактык сунуштар салынган конверттер 2018-жылдын 07-декабрында саат 15:00дө ачылат. 

Уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 66-91-52 телефону же tender@nbkr.kg электрондук дареги боюнча техникалык координаторго кайрылса болот.