> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

 1998ж. - 2013ж. теке айынын 24-үнө чейинки Улуттук банктын рефинансылоо операциялары
  2013ж. теке айынын 25-инен кийинки Улуттук банктын рефинансылоо операциялары

Улуттук банктын рефинансылоо операциялары

Тиешелүү учурду тандап алыңыз (максималдуу мезгил аралыгы – 1 жыл):
--


Овернайт кредити Бир күндүк кредит Акыркы инстанциянын кредити
Датасы Бүтүмдөрдүн жалпы көлөмү (миң сом) Пайыздык
чен (%)
Датасы Бүтүмдөрдүн жалпы көлөмү (миң сом) Пайыздык
чен (%)
Датасы Бүтүмдөрдүн жалпы көлөмү (миң сом) Мөөнөт
(күн)
Пайыздык
чен (%)
21.11.2017 430 909.09 6.25 - - - - - - -
20.11.2017 430 909.09 6.25 - - - - - - -
17.11.2017 300 000.00 6.25 - - - - - - -
16.11.2017 250 909.09 6.25 - - - - - - -
15.11.2017 170 000.00 6.25 - - - - - - -
14.11.2017 296 363.64 6.25 - - - - - - -
13.11.2017 90 909.09 6.25 - - - - - - -
01.11.2017 20 000.00 6.25 - - - - - - -
31.10.2017 40 000.00 6.25 - - - - - - -
30.10.2017 30 000.00 6.25 - - - - - - -
26.10.2017 40 000.00 6.25 - - - - - - -
04.10.2017 30 909.09 6.25 - - - - - - -
03.10.2017 100 000.00 6.25 - - - - - - -
02.10.2017 50 000.00 6.25 - - - - - - -
27.09.2017 50 000.00 6.25 - - - - - - -
25.09.2017 15 454.55 6.25 - - - - - - -
22.09.2017 100 000.00 6.25 - - - - - - -
21.09.2017 40 909.09 6.25 - - - - - - -
18.09.2017 104 545.45 6.25 - - - - - - -
15.09.2017 104 545.45 6.25 - - - - - - -
14.09.2017 31 818.18 6.25 - - - - - - -
13.09.2017 40 909.09 6.25 - - - - - - -
12.09.2017 50 000.00 6.25 - - - - - - -
19.04.2017 50 000.00 6.25 - - - - - - -