> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

 1998ж. - 2013ж. теке айынын 24-үнө чейинки Улуттук банктын рефинансылоо операциялары
  2013ж. теке айынын 25-инен кийинки Улуттук банктын рефинансылоо операциялары

Улуттук банктын рефинансылоо операциялары

Тиешелүү учурду тандап алыңыз (максималдуу мезгил аралыгы – 1 жыл):
--


Овернайт кредити Бир күндүк кредит Акыркы инстанциянын кредити
Датасы Бүтүмдөрдүн жалпы көлөмү (миң сом) Пайыздык
чен (%)
Датасы Бүтүмдөрдүн жалпы көлөмү (миң сом) Пайыздык
чен (%)
Датасы Бүтүмдөрдүн жалпы көлөмү (миң сом) Мөөнөт
(күн)
Пайыздык
чен (%)
16.03.2016 50 000.00 12.00 - - - - - - -
15.03.2016 50 000.00 12.00 - - - - - - -
14.03.2016 50 000.00 12.00 - - - - - - -
11.03.2016 100 000.00 12.00 - - - - - - -
10.03.2016 118 181.82 12.00 - - - - - - -
09.03.2016 54 545.45 12.00 - - - - - - -
02.03.2016 83 636.36 12.00 - - - - - - -
01.03.2016 180 000.00 12.00 - - - - - - -
29.02.2016 130 090.91 12.00 - - - - - - -