> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

  2013ж. теке айынын 25-инен кийинки банк аралык своп операциялар

Банк аралык своп операциялар

Тиешелүү учурду тандап алыңыз (максималдуу мезгил аралыгы – 1 жыл):
--


Датасы Банк аралык своп операциялар
Көлөмү (миң сом) Көлөмү (чет өлкө валютасында) Орточо алынган мөөнөт (күн)
17.11.2017 132 000.00 2 000 000.00 АКШ доллары 14
16.11.2017 153 450.00 2 200 000.00 АКШ доллары 6
10.11.2017 69 700.00 1 000 000.00 АКШ доллары 28
31.10.2017 103 125.00 1 500 000.00 АКШ доллары 1
30.10.2017 103 450.00 1 500 000.00 АКШ доллары 12
25.10.2017 73 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 33
23.10.2017 82 665.00 1 200 000.00 АКШ доллары 14
13.10.2017 34 175.00 500 000.00 АКШ доллары 7
11.10.2017 69 700.00 1 000 000.00 АКШ доллары 30
29.09.2017 34 750.00 500 000.00 АКШ доллары 31
25.09.2017 138 000.00 2 000 000.00 АКШ доллары 102
22.09.2017 34 750.00 500 000.00 АКШ доллары 31
20.09.2017 102 750.00 1 500 000.00 АКШ доллары 40
19.09.2017 130 000.00 2 000 000.00 АКШ доллары 59
14.09.2017 68 750.00 1 000 000.00 АКШ доллары 181
11.09.2017 90 340.00 1 300 000.00 АКШ доллары 25
07.09.2017 17 137.50 250 000.00 АКШ доллары 5
06.09.2017 10 275.00 150 000.00 АКШ доллары 5
04.09.2017 180 000.02 2 629 657.00 АКШ доллары 1
04.09.2017 2 445.00 30 000.00 евро 30
30.08.2017 9 618.00 140 000.00 АКШ доллары 6
29.08.2017 69 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 22
28.08.2017 3 432.50 50 000.00 АКШ доллары 1
25.08.2017 73 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 31
23.08.2017 34 750.00 500 000.00 АКШ доллары 30
22.08.2017 176 885.00 2 575 000.00 АКШ доллары 1
21.08.2017 151 250.00 2 200 000.00 АКШ доллары 1
18.08.2017 29 614.50 430 000.00 АКШ доллары 6
15.08.2017 55 330.00 800 000.00 АКШ доллары 10
11.08.2017 269 449.83 4 101 400.00 АКШ доллары 131
10.08.2017 69 700.00 1 000 000.00 АКШ доллары 32
09.08.2017 34 750.00 500 000.00 АКШ доллары 14
04.08.2017 14 279.92 206 000.00 АКШ доллары 3
02.08.2017 2 451.00 30 000.00 евро 33
01.08.2017 34 750.00 500 000.00 АКШ доллары 14
28.07.2017 73 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 28
27.07.2017 34 350.00 500 000.00 АКШ доллары 4
26.07.2017 34 750.00 500 000.00 АКШ доллары 14
21.07.2017 13 660.00 200 000.00 АКШ доллары 3
19.07.2017 69 234.00 1 000 000.00 АКШ доллары 62
18.07.2017 34 450.00 500 000.00 АКШ доллары 1
17.07.2017 48 550.00 700 000.00 АКШ доллары 11
14.07.2017 55 570.00 800 000.00 АКШ доллары 9
13.07.2017 13 880.00 200 000.00 АКШ доллары 1
11.07.2017 17 400.00 250 000.00 АКШ доллары 1
10.07.2017 13 920.58 200 000.00 АКШ доллары 1
07.07.2017 13 921.74 200 000.00 АКШ доллары 3
03.07.2017 2 376.00 30 000.00 евро 30
03.07.2017 104 150.00 1 500 000.00 АКШ доллары 7
30.06.2017 73 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 28
29.06.2017 34 750.00 500 000.00 АКШ доллары 15
19.06.2017 99 640.00 1 500 000.00 АКШ доллары 65
16.06.2017 117 135.00 1 710 000.00 АКШ доллары 33
15.06.2017 34 400.00 500 000.00 АКШ доллары 14
12.06.2017 20 610.00 300 000.00 АКШ доллары 14
09.06.2017 151 214.00 2 210 000.00 АКШ доллары 8
08.06.2017 143 478.10 2 000 000.00 АКШ доллары 9
05.06.2017 34 200.00 500 000.00 АКШ доллары 10
02.06.2017 34 150.00 500 000.00 АКШ доллары 7
02.06.2017 2 295.00 30 000.00 евро 31
01.06.2017 19 446.00 300 000.00 АКШ доллары 183
31.05.2017 106 290.00 1 560 000.00 АКШ доллары 10
29.05.2017 33 975.00 500 000.00 АКШ доллары 7
26.05.2017 163 450.00 2 500 000.00 АКШ доллары 146
25.05.2017 8 710.00 130 000.00 АКШ доллары 7
24.05.2017 117 000.05 1 760 000.00 АКШ доллары 8
23.05.2017 73 033.50 1 100 000.00 АКШ доллары 7
19.05.2017 88 410.00 1 300 000.00 АКШ доллары 5
18.05.2017 8 710.00 130 000.00 АКШ доллары 7
17.05.2017 44 005.00 650 000.00 АКШ доллары 33
16.05.2017 82 433.50 1 240 000.00 АКШ доллары 7
15.05.2017 13 550.00 200 000.00 АКШ доллары 1
12.05.2017 86 020.01 1 290 000.00 АКШ доллары 17
11.05.2017 8 710.00 130 000.00 АКШ доллары 7
10.05.2017 20 550.00 300 000.00 АКШ доллары 5
04.05.2017 20 400.00 300 000.00 АКШ доллары 6
03.05.2017 2 211.00 30 000.00 евро 30
03.05.2017 50 775.00 750 000.00 АКШ доллары 9
02.05.2017 48 125.00 700 000.00 АКШ доллары 21
28.04.2017 101 085.00 1 500 000.00 АКШ доллары 9
25.04.2017 67 140.00 1 000 000.00 АКШ доллары 3
24.04.2017 6 714.00 100 000.00 АКШ доллары 1
21.04.2017 6 715.00 100 000.00 АКШ доллары 3
19.04.2017 33 900.00 500 000.00 АКШ доллары 2
18.04.2017 46 900.00 700 000.00 АКШ доллары 10
17.04.2017 34 000.00 500 000.00 АКШ доллары 2
14.04.2017 6 750.00 100 000.00 АКШ доллары 7
04.04.2017 40 500.00 600 000.00 АКШ доллары 14
03.04.2017 2 205.00 30 000.00 евро 30
29.03.2017 109 760.00 1 600 000.00 АКШ доллары 1
14.03.2017 69 245.60 1 000 000.00 АКШ доллары 184
02.03.2017 103 500.00 1 500 000.00 АКШ доллары 33
02.03.2017 2 190.00 30 000.00 евро 32
14.02.2017 10 350.00 150 000.00 АКШ доллары 2
09.02.2017 34 500.00 500 000.00 АКШ доллары 21
03.02.2017 10 417.50 150 000.00 АКШ доллары 5
31.01.2017 2 250.00 30 000.00 евро 30
30.01.2017 10 410.00 150 000.00 АКШ доллары 4
26.01.2017 10 410.00 150 000.00 АКШ доллары 4
23.01.2017 47 600.00 700 000.00 АКШ доллары 1
16.01.2017 47 600.00 700 000.00 АКШ доллары 7
12.01.2017 20 400.00 300 000.00 АКШ доллары 4
27.12.2016 27 200.00 400 000.00 АКШ доллары 20
26.12.2016 47 740.00 700 000.00 АКШ доллары 14
23.12.2016 51 000.00 750 000.00 АКШ доллары 21
22.12.2016 90 100.00 1 325 000.00 АКШ доллары 29
21.12.2016 20 400.00 300 000.00 АКШ доллары 22
20.12.2016 176 205.80 2 550 000.00 АКШ доллары 5
19.12.2016 55 480.00 800 000.00 АКШ доллары 3
16.12.2016 33 850.00 500 000.00 АКШ доллары 14
14.12.2016 10 372.50 150 000.00 АКШ доллары 15
13.12.2016 27 200.00 400 000.00 АКШ доллары 14
12.12.2016 116 990.00 1 700 000.00 АКШ доллары 15
09.12.2016 84 850.00 1 250 000.00 АКШ доллары 11
07.12.2016 20 400.00 300 000.00 АКШ доллары 14
06.12.2016 37 400.00 550 000.00 АКШ доллары 14
05.12.2016 20 745.00 300 000.00 АКШ доллары 14
01.12.2016 33 850.00 500 000.00 АКШ доллары 8
30.11.2016 286 328.00 4 170 000.00 АКШ доллары 9
30.11.2016 7 350.00 100 000.00 евро 61
29.11.2016 27 200.00 400 000.00 АКШ доллары 14
28.11.2016 69 150.00 1 000 000.00 АКШ доллары 9
24.11.2016 51 750.00 750 000.00 АКШ доллары 11
23.11.2016 96 410.00 1 400 000.00 АКШ доллары 8
22.11.2016 68 495.00 1 000 000.00 АКШ доллары 14
21.11.2016 200 892.00 2 910 000.00 АКШ доллары 113
18.11.2016 47 390.00 700 000.00 АКШ доллары 12