> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

  2013ж. теке айынын 25-инен кийинки банк аралык своп операциялар

Банк аралык своп операциялар

Тиешелүү учурду тандап алыңыз (максималдуу мезгил аралыгы – 1 жыл):
--


Датасы Банк аралык своп операциялар
Көлөмү (миң сом) Көлөмү (чет өлкө валютасында) Орточо алынган мөөнөт (күн)
13.07.2018 129 800.00 2 000 000.00 АКШ доллары 189
13.07.2018 15 600.00 200 000.00 евро 7
11.07.2018 22 709.75 350 000.00 АКШ доллары 2
09.07.2018 32 466.25 500 000.00 АКШ доллары 8
09.07.2018 11 295.00 150 000.00 евро 7
05.07.2018 22 709.75 350 000.00 АКШ доллары 6
03.07.2018 40 740.00 600 000.00 АКШ доллары 2
02.07.2018 23 070.00 300 000.00 евро 4
02.07.2018 32 323.75 500 000.00 АКШ доллары 7
29.06.2018 62 400.00 800 000.00 евро 3
29.06.2018 39 679.90 600 000.00 АКШ доллары 5
27.06.2018 47 600.00 700 000.00 АКШ доллары 1
26.06.2018 11 295.00 150 000.00 евро 6
22.06.2018 54 350.00 800 000.00 АКШ доллары 5
20.06.2018 64 880.00 1 000 000.00 АКШ доллары 182
19.06.2018 122 320.00 1 800 000.00 АКШ доллары 2
18.06.2018 100 125.00 1 500 000.00 АКШ доллары 4
18.06.2018 11 295.00 150 000.00 евро 8
13.06.2018 97 380.50 1 500 000.00 АКШ доллары 124
12.06.2018 13 040.00 200 000.00 АКШ доллары 7
11.06.2018 48 900.00 750 000.00 АКШ доллары 7
08.06.2018 78 067.50 1 200 000.00 АКШ доллары 5
07.06.2018 19 138.00 280 000.00 АКШ доллары 1
06.06.2018 81 405.50 1 190 000.00 АКШ доллары 2
05.06.2018 49 254.00 720 000.00 АКШ доллары 1
04.06.2018 117 300.00 1 750 000.00 АКШ доллары 4
01.06.2018 156 720.00 2 400 000.00 АКШ доллары 153
31.05.2018 95 400.00 1 400 000.00 АКШ доллары 5
30.05.2018 204 810.00 3 000 000.00 АКШ доллары 7
29.05.2018 284 970.60 4 210 000.00 АКШ доллары 7
28.05.2018 97 605.00 1 500 000.00 АКШ доллары 1
25.05.2018 259 676.75 4 000 000.00 АКШ доллары 114
24.05.2018 135 236.50 2 050 000.00 АКШ доллары 4
22.05.2018 20 529.00 300 000.00 АКШ доллары 7
21.05.2018 529 741.00 7 850 000.00 АКШ доллары 3
18.05.2018 161 511.25 2 450 000.00 АКШ доллары 28
16.05.2018 94 492.00 1 400 000.00 АКШ доллары 4
15.05.2018 34 200.00 500 000.00 АКШ доллары 1
14.05.2018 208 263.75 3 150 000.00 АКШ доллары 5
11.05.2018 267 116.25 4 085 000.00 АКШ доллары 6
10.05.2018 212 837.50 3 250 000.00 АКШ доллары 1
07.05.2018 50 085.00 730 000.00 АКШ доллары 7
04.05.2018 25 181.89 385 000.00 АКШ доллары 7
03.05.2018 102 573.50 1 550 000.00 АКШ доллары 9
27.04.2018 41 250.00 600 000.00 АКШ доллары 8
26.04.2018 123 188.60 1 885 000.00 АКШ доллары 2
25.04.2018 138 885.00 2 100 000.00 АКШ доллары 1
24.04.2018 102 154.50 1 550 000.00 АКШ доллары 9
23.04.2018 97 612.50 1 500 000.00 АКШ доллары 2
20.04.2018 50 220.00 620 000.00 евро 3
20.04.2018 348 806.38 5 185 000.00 АКШ доллары 19
19.04.2018 97 897.50 1 500 000.00 АКШ доллары 1
19.04.2018 50 220.00 620 000.00 евро 1
18.04.2018 123 222.35 1 870 000.00 АКШ доллары 2
18.04.2018 50 220.00 620 000.00 евро 1
17.04.2018 50 220.00 620 000.00 евро 1
17.04.2018 92 791.80 1 375 000.00 АКШ доллары 3
16.04.2018 128 416.82 1 940 000.00 АКШ доллары 2
13.04.2018 41 300.00 500 000.00 евро 3
13.04.2018 48 531.98 715 000.00 АКШ доллары 4
12.04.2018 27 520.00 400 000.00 АКШ доллары 8
11.04.2018 233 425.00 3 400 000.00 АКШ доллары 52
10.04.2018 378 600.00 5 550 000.00 АКШ доллары 2
10.04.2018 49 200.00 600 000.00 евро 7
06.04.2018 20 460.00 300 000.00 АКШ доллары 4
05.04.2018 87 100.00 1 300 000.00 АКШ доллары 7
03.04.2018 21 641.90 301 000.00 АКШ доллары 90
02.04.2018 39 960.00 600 000.00 АКШ доллары 6
29.03.2018 80 400.00 1 200 000.00 АКШ доллары 7
28.03.2018 142 381.06 2 114 000.00 АКШ доллары 3
27.03.2018 37 400.00 550 000.00 АКШ доллары 7
26.03.2018 179 210.00 2 700 000.00 АКШ доллары 69
23.03.2018 34 100.00 500 000.00 АКШ доллары 3
22.03.2018 112 800.00 1 700 000.00 АКШ доллары 110
20.03.2018 73 876.90 1 114 000.00 АКШ доллары 8
19.03.2018 19 500.00 300 000.00 АКШ доллары 7
14.03.2018 131 546.06 1 964 000.00 АКШ доллары 96
12.03.2018 53 586.10 800 000.00 АКШ доллары 8
07.03.2018 47 400.00 600 000.00 евро 7
07.03.2018 39 751.90 614 000.00 АКШ доллары 7
06.03.2018 64 880.00 1 000 000.00 АКШ доллары 7
05.03.2018 48 656.50 730 000.00 АКШ доллары 7
28.02.2018 124 867.73 1 914 000.00 АКШ доллары 47
28.02.2018 47 400.00 600 000.00 евро 7
27.02.2018 81 720.00 1 200 000.00 АКШ доллары 2
26.02.2018 112 365.00 1 650 000.00 АКШ доллары 8
22.02.2018 64 600.00 1 000 000.00 АКШ доллары 188
21.02.2018 20 026.00 310 000.00 АКШ доллары 1
20.02.2018 139 745.73 2 154 000.00 АКШ доллары 133
19.02.2018 40 890.00 600 000.00 АКШ доллары 3
16.02.2018 108 260.90 1 620 000.00 АКШ доллары 6
14.02.2018 117 678.75 1 800 000.00 АКШ доллары 155
12.02.2018 94 602.10 1 414 000.00 АКШ доллары 9
07.02.2018 191 806.33 3 021 400.00 АКШ доллары 181
02.02.2018 27 400.00 400 000.00 АКШ доллары 3
01.02.2018 27 360.00 400 000.00 АКШ доллары 4
30.01.2018 27 360.00 400 000.00 АКШ доллары 2
29.01.2018 153 900.00 2 300 000.00 АКШ доллары 108
26.01.2018 27 360.00 400 000.00 АКШ доллары 4
23.01.2018 68 500.00 1 000 000.00 АКШ доллары 2
22.01.2018 74 750.00 1 100 000.00 АКШ доллары 1
19.01.2018 41 520.00 600 000.00 АКШ доллары 4
18.01.2018 79 320.00 1 200 000.00 АКШ доллары 181
17.01.2018 107 325.00 1 600 000.00 АКШ доллары 122
16.01.2018 97 160.00 1 500 000.00 АКШ доллары 115
15.01.2018 69 100.00 1 000 000.00 АКШ доллары 14
11.01.2018 34 650.00 500 000.00 АКШ доллары 5
09.01.2018 69 700.00 1 000 000.00 АКШ доллары 14
05.01.2018 108 517.50 1 500 000.00 АКШ доллары 4
27.12.2017 209 500.00 3 100 000.00 АКШ доллары 25
22.12.2017 69 400.00 1 000 000.00 АКШ доллары 19
21.12.2017 69 400.00 1 000 000.00 АКШ доллары 7
20.12.2017 49 800.00 750 000.00 АКШ доллары 182
19.12.2017 74 500.00 1 000 000.00 евро 9
19.12.2017 160 310.00 2 300 000.00 АКШ доллары 1
18.12.2017 69 700.00 1 000 000.00 АКШ доллары 22
15.12.2017 111 520.00 1 600 000.00 АКШ доллары 11
13.12.2017 220 838.50 3 250 000.00 АКШ доллары 100
12.12.2017 79 000.00 1 000 000.00 евро 7
11.12.2017 41 820.00 600 000.00 АКШ доллары 4
08.12.2017 139 400.00 2 000 000.00 АКШ доллары 11
06.12.2017 104 610.00 1 500 000.00 АКШ доллары 7
05.12.2017 79 000.00 1 000 000.00 евро 7
04.12.2017 69 700.00 1 000 000.00 АКШ доллары 14
01.12.2017 132 600.00 2 000 000.00 АКШ доллары 182
30.11.2017 55 660.00 800 000.00 АКШ доллары 15
29.11.2017 118 490.00 1 700 000.00 АКШ доллары 7
27.11.2017 141 348.00 2 030 000.00 АКШ доллары 10
24.11.2017 334 563.00 5 000 000.00 АКШ доллары 144
23.11.2017 79 000.00 1 000 000.00 евро 12
22.11.2017 344 575.00 4 950 000.00 АКШ доллары 4
21.11.2017 69 500.00 1 000 000.00 АКШ доллары 2
20.11.2017 104 250.00 1 500 000.00 АКШ доллары 10
17.11.2017 132 000.00 2 000 000.00 АКШ доллары 14
16.11.2017 153 450.00 2 200 000.00 АКШ доллары 6
10.11.2017 69 700.00 1 000 000.00 АКШ доллары 28
31.10.2017 103 125.00 1 500 000.00 АКШ доллары 1
30.10.2017 103 450.00 1 500 000.00 АКШ доллары 12
25.10.2017 73 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 33
23.10.2017 82 665.00 1 200 000.00 АКШ доллары 14
13.10.2017 34 175.00 500 000.00 АКШ доллары 7
11.10.2017 69 700.00 1 000 000.00 АКШ доллары 30
29.09.2017 34 750.00 500 000.00 АКШ доллары 31
25.09.2017 138 000.00 2 000 000.00 АКШ доллары 102
22.09.2017 34 750.00 500 000.00 АКШ доллары 31
20.09.2017 102 750.00 1 500 000.00 АКШ доллары 40
19.09.2017 130 000.00 2 000 000.00 АКШ доллары 59
14.09.2017 68 750.00 1 000 000.00 АКШ доллары 181
11.09.2017 90 340.00 1 300 000.00 АКШ доллары 25
07.09.2017 17 137.50 250 000.00 АКШ доллары 5
06.09.2017 10 275.00 150 000.00 АКШ доллары 5
04.09.2017 2 445.00 30 000.00 евро 30
04.09.2017 180 000.02 2 629 657.00 АКШ доллары 1
30.08.2017 9 618.00 140 000.00 АКШ доллары 6
29.08.2017 69 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 22
28.08.2017 3 432.50 50 000.00 АКШ доллары 1
25.08.2017 73 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 31
23.08.2017 34 750.00 500 000.00 АКШ доллары 30
22.08.2017 176 885.00 2 575 000.00 АКШ доллары 1
21.08.2017 151 250.00 2 200 000.00 АКШ доллары 1
18.08.2017 29 614.50 430 000.00 АКШ доллары 6
15.08.2017 55 330.00 800 000.00 АКШ доллары 10
11.08.2017 269 449.83 4 101 400.00 АКШ доллары 131
10.08.2017 69 700.00 1 000 000.00 АКШ доллары 32
09.08.2017 34 750.00 500 000.00 АКШ доллары 14
04.08.2017 14 279.92 206 000.00 АКШ доллары 3
02.08.2017 2 451.00 30 000.00 евро 33
01.08.2017 34 750.00 500 000.00 АКШ доллары 14
28.07.2017 73 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 28
27.07.2017 34 350.00 500 000.00 АКШ доллары 4
26.07.2017 34 750.00 500 000.00 АКШ доллары 14
21.07.2017 13 660.00 200 000.00 АКШ доллары 3
19.07.2017 69 234.00 1 000 000.00 АКШ доллары 62
18.07.2017 34 450.00 500 000.00 АКШ доллары 1
17.07.2017 48 550.00 700 000.00 АКШ доллары 11