> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

Кыргыз Республикасынын чет өлкө активдеринин жана милдеттенмелеринин 2008-жылдан 2012-жылдын 1 июлуна карата абал боюныча динамикасы 

(млн АКШ долларында)  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Остаток на 31.12.12 

Остаток на 31.12.13 

Остаток на 31.12.14 

Остаток на 31.12.15 

Остаток на 30.09.16 

 

 

 

 

 

А. Активдер 

3842,5 

3624,5 

3840,9 

4110,1 

4382,4 

Четөлкөгө тике инвестициялар  

725,7 

316,4 

519,7 

618,6 

715,5 

Портфелдик инвестициялар 

31,5 

25,1 

25,1 

155,1 

155,1 

Акционердик капиталга 

— 

— 

— 

— 

— 

Карыздык баалуу кагаздар 

31,5 

25,1 

25,1 

155,1 

155,1 

Финансы деривативдери 

0,4 

0,5 

5,4 

46,9 

27,1 

Башка инвестициялар 

1072,6 

1280,5 

1650,8 

1821,6 

1707,4 

Нак акчалар жана депозиттер  

369,2 

429,5 

467,5 

798,2 

846,7 

Кредиттер 

49,9 

5,7 

112,9 

95,5 

53,5 

АКЖО (ОДКР) 

— 

— 

— 

— 

— 

Мамлекеттик башкаруу сектору  

— 

— 

— 

— 

— 

Банктар 

1,7 

1,4 

8,9 

12,1 

12,8 

Башка секторлор  

48,2 

4,2 

104,0 

83,4 

40,6 

Соодалык кредиттер 

599,2 

608,9 

752,7 

617,6 

605,5 

Жана башка активдер  

54,3 

236,4 

317,6 

310,3 

201,7 

Камдык активдер 

2012,3 

2001,9 

1639,9 

1467,9 

1777,3 

Монетардык алтын  

162,9 

139,8 

152,7 

144,0 

189,3 

АКУ (СДР) (СПЗ) 

186,4 

198,0 

180,9 

184,4 

188,0 

ЭВФтеги камдык позиция  

— 

— 

— 

— 

— 

Четөлкө валютасы  

1663,0 

1664,1 

1306,3 

1139,5 

1400,1 

 

 

 

 

 

Б. Милдеттенмелер  

7695,1 

8750,8 

9678,9 

10871,1 

11309,0 

Кыргыз Республикасына тике инвестициялар  

2673,8 

3319,9 

3653,3 

4737,7 

5123,5 

Портфелдик инвестициялар  

12,0 

10,0 

10,2 

3,6 

7,4 

Акционердик капиталга 

6,4 

4,7 

3,2 

3,0 

2,8 

Карыздык баалуу кагаздар 

5,6 

5,4 

7,0 

0,6 

4,5 

Финансы деривативдери 

— 

— 

5,6 

35,6 

23,7 

Жана башка инвестициялар  

5009,3 

5420,9 

6009,9 

6094,2 

6154,4 

Нак акчалар жана депозиттер 

80,4 

108,1 

125,0 

134,1 

99,8 

Кредиттер 

4332,6 

4581,7 

5097,1 

5182,6 

5237,6 

АКЖО (ОДКР) 

97,9 

80,6 

56,6 

38,8 

32,3 

Мамлекеттик башкаруу сектору  

2933,9 

3078,1 

3380,5 

3562,3 

3730,5 

Банктар 

93,3 

159,2 

200,2 

263,3 

152,2 

Башка секторлор  

1207,4 

1263,8 

1459,9 

1318,2 

1322,7 

Соодалык кредиттер 

465,7 

600,6 

665,0 

660,0 

697,3 

Башка милдеттенмелер*  

130,6 

130,5 

122,8 

117,4 

119,7 

 

 

 

 

 

С. Таза эларалык инвестициялык  

 

 

 

 

позиция (А-Б) 

-3852,6 

-5126,4 

-5838,1 

-6761,1 

-6926,6 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын милдеттенмеси 132,2 млн АКШ долларына көбөйгөн.