> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын жана алардын филиалдарынын  

2018-жылдын 30 - ноябрына карата абал боюнча тизмеси 

  

№ 

Банктын аталышы 

Почта дареги, телефон 

Банктын Төрагасынын (Филиалдын жетекчесинин 

аты-жөнү

Филиал-дарынын саны 

Электрондук почта, веб-сайт 

1. 

«Кыргызкоммерцбанк»  

ААК 

720021, Бишкек ш., 

Шопоков көчөсү,101,  

т.333000 

М.а. Джуманова Дилбар Солтоновна 

bishkek@kkb.kg 

2. 

«Коммерциялык Банк КЫРГЫЗСТАН» ААК  

720033, Бишкек ш., 

Тоголок Молдо көчөсү, 54 а, т.615364 

Илебаев Нурдин Эмильевич 

36 

cbk@cbk.kg  

www.cbk.kg 

3. 

«Оптима Банк» ААК 

720070, Бишкек ш., 

Жибек Жолу көчөсү, 493, т.374747 

Капышев Бейбут Сапаргалиевич 

18 

bank@optimabank.kg 

www.optimabank.kg 

4. 

«Кыргыз-Швейцариялык Банк» ЖАК  

720001, Бишкек ш., Байтик Батыр көчөсү, 68. т. 543424 

Дуйшегулов Марлис Каналбекович 

bank@ksbc.kg www.ksbc.kg

5. 

«Капитал Банк» ААК 

720017, Бишкек ш., Москва көчөсү, 161, т.313030 

Мусуралиев Нурдин Соотбекович 

office@capitalbank.kg www.capitalbank.kg  

6. 

РК «АМАНБАНК» ААК 

720040, Бишкек ш., 

Тыныстанов көчөсү, 249, т.905300 

Абиров Нурбек Асылбекович 

13 

bank@amanbank.kg  

www.amanbank.kg    

7. 

ЖАК АКБ «Толубай»  

720040, Бишкек ш., 

Уметалиев көчөсү, 105, т. 392392 

Чекошев Айбек Мелисканович  

reception@tolubaybank.kg  

www.tolubaybank.kg 

8. 

«РСК Банк» ААК  

720010, Бишкек ш., 

Жаш Гвардия бул., 38а, т. 656746  

Оморкулов Азизбек Пазылбаевич 

51 

info@rsk.kg www.rsk.kg 

9. 

«Демир Кыргыз Эл Аралык Банкы» ЖАК 

720001, Бишкек ш., 

Чүй пр., 245, 2,3 кабат, т.610610  

Лютфуллах Шевки Сарылар 

13 

dkib@demirbank.kg www.demirbank.kg  

10. 

«БТА Банкы» ЖАК 

720040, Бишкек ш., 

Москва көчөсү, 118, т.905050  

Кунакунов Мурат Керимжанович  

15 

info@bta.kg  

www.bta.kg 

11. 

«Дос-Кредобанк» ААК 

720000, Бишкек ш., 

Чүй пр., 92, 6 кабат, т.901159 

Мусабаев Данияр Шералиевич 

10 

office@doscredobank.kg 

www.doscredobank.kg 

12. 

«ЭкоИсламикБанк» ЖАК 

720031, Бишкек ш., Геологиялык кичи көчөсү, 17, т.543582  

М.а. Мусаев Руслан Махмудович 

bm@ecobank.kg  

v.konovalova@ecobank.kg  

13. 

«Евразиялык Сактык Банкы» ААК 

720021, Бишкек ш., Ибраимов көчөсү, 40/1 Боконбаев көчөсү, 59/1, т.389191 

Убактылуу администратору:  

Абдулдабеков Рустам Аскарбекович 

office@esb.kg 

www.esb.kg 

14. 

«Азия Банкы» ЖАК 

720016, Бишкек ш., 

ЭЭА «Бишкек», Ч.Айтматов пр.,303, т.551182 

Атакишиева Земфира Акишовна 

bankasia@bankasia.kg www.bankasia.kg  

15. 

«БАКАЙ БАНК» ААК 

720001, Бишкек ш., Исанов көчөсү, 77, т.610061 

Уманкулов Аалы Болотович 

bank@bakai.kg  

16. 

«Халык Банк Кыргызстан» ААК 

720033, Бишкек ш., Фрунзе көчөсү, 390, т.614128 

Кабулов Айкын Темиртасович  

 halyk@halykbank.kg 

www.halykbank.kg 

17. 

Пакистан улуттук банкынын Бишкек филиалы  

720021, Бишкек ш., Москва көчөсү, 84, т. 624721 

Мухаммад Амин 

nbp@nbp.kg 

www.nbp.kg 

18. 

«Кыргыз Инвестициялык Кредит Банкы» ЖАК 

720040, Бишкек ш., Эркиндик бул., 21,  

т.620101 

Кванг Янг Чой  

17 

Kicb@kicb. net www.kicb.net  

19. 

«ФинансКредитБанк» ААК 

720021, Бишкек ш., Абдрахманов көчөсү, 105, т. 303014 

Жакыпов Манас Жакыпович 

fkb@fkb.kg 

www.fkb.kg 

20. 

«Айыл Банк» ААК 

720040, Бишкек ш,  

Логвиненко көчөсү, 14, т.665278  

Акимов Мурат Кудайбергенович 

33 

aiylbank@infotel.kg 

www.ab.kg 

 

21. 

ААК «Росинбанк»  

720001, Бишкек ш., Тоголок Молдо көчөсү, 40/4 2-10 кабаттар, т. 313173 

Жумабаев Эркинбек Алтымышевич 

13 

call-center@rib.kg 

www.rib.kg 

 

22. 

«Бай-Түшүм» Банкы ЖАК 

720001, Бишкек ш., Үмөталиев көчөсү, 76, т: 900464 

Ишенбаев Максат Бейшенбекович 

baitushum@baitushum.kg 

www.baitushum.kg 

 

23. 

«ФИНКА Банкы» ЖАК 

720021, Бишкек ш., Шопоков көчөсү, 93/2, т.440440  

Саидахматов Махмуджон Тажирахматович 

24 

finca@finca.org.kg www.finca.kg 

 

24. 

 

«Чанг Ан Банк» ААК 

Бишкек ш., Ахунбаев көчөсү, 48/1/ 

т.250652 

Асылбеков Сардар Сатымкулович 

info@changan.kg 

www.changan.kg 

 

25. 

«Компаньон Банкы» ЖАК 

Бишкек ш., Шота Руставели көчөсү, 62. 

Т. 979979 

Черикбаева Маргарита Шаимовна 

17 

office@kompanion.kg 

www.kompanion.kg  

 

Коммерциялык банктардын лицензияларынын 2018-жылдын 30 - ноябрына карата абал боюнча реестри  

 

№ 

Банктын аталышы 

Берилген банктык лицензияларды реестрге киргизүү күнү 

Улуттук жана/же чет өлкө валютада банктык операцияларды жүргүзүү укугуна лицензиясы* 

Баалуу металлдар менен операцияларды жүргүзүү укугуна уруксат** 

Электрондук акчаны чыгаруу укугуна уруксат** 

Финансылык маалыматты кабыл алуу, иштеп чыгуу жана берүү боюнча ишти жүзөгө ашыруу укугуна уруксат** 

Ислам терезеси 

1.  

«Кыргызкоммерцбанк» ААК  

1991 жылдын 13-декабры  

010 

2016-жылынын 12-февралында берилген 

 

Чектөөлөр бар: 

 

Банк аффинаждалган баалуу металлдардан даярдалган, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан эмитирленген (чыгарылган) өлчөнгөн куймалар менен операцияларды жүзөгө ашыра алат.  

_  

_  

_  

2.  

«Коммерциялык банк КЫРГЫЗСТАН» ААК  

1991 жылдын 27-декабры  

014 

2016-жылынын 15-июнунда берилген 

 

Чектөөлөр бар: 

 

Банк аффинаждалган баалуу металлдардан даярдалган, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан эмитирленген (чыгарылган) өлчөнгөн куймалар менен операцияларды жүзөгө ашыра алат. 

2017-жылынын 6-июлунда берилген 

_  

_  

3.  

«Оптима Банк» ААК 

1992 жылдын 7-майы  

018 

_  

_  

_  

_  

4.  

«Кыргыз-Швейцариялык Банк» ЖАК  

1992 жылдын 7-майы  

020 

_  

_  

5.  

«Капитал Банкы» ААК  

1995 жылдын 30- октябры  

030 

2015-жылынын 24-декабрында берилген 

 

Чектөөлөр бар: 

 

Банк аффинаждалган баалуу металлдардан даярдалган, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан эмитирленген (чыгарылган) өлчөнгөн куймалар менен операцияларды жүзөгө ашыра алат. 

_  

_  

_  

6.  

РК «АМАНБАНК» ААК 

1991 жылдын 17-майы  

031 

_  

_  

7.  

АКБ «Толубай» ЖАК 

1996жылдын 24-январы  

032 

2002-жылдын 25-декабрынан тартып 

туунду финансы инструменттери (деривативдери) менен операцияларды жүзөгө ашырууга чек коюлуу. 

2016-жылынын 30-ноябрында берилген 

 

Чектөөлөр бар: 

 

Банк аффинаждалган баалуу металлдардан даярдалган, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан эмитирленген (чыгарылган) өлчөнгөн куймалар менен операцияларды жүзөгө ашыра алат 

_  

_  

_  

8.  

«РСК Банк» ААК 

1996 жылдын 25-июлу  

033 

2018-жылынын 15-августунда берилген 

 

Чектөөлөр бар: 

 

Банк аффинаждалган баалуу металлдардан даярдалган, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан эмитирленген (чыгарылган) өлчөнгөн куймалар менен операцияларды жүзөгө ашыра алат 

_  

_  

9.  

«Демир Кыргыз Эл Аралык Банкы» ЖАК 

1997 жылдын 2-майы  

035 

_  

_  

2017-жылынын 

11-январында берилген 

_  

10.  

«БТА Банкы» ЖАК 

1996 жылдын 29-ноябры  

036 

2016-жылынын 14-сентябрында берилген 

 

Чектөөлөр бар: 

 

Банк аффинаждалган баалуу металлдардан даярдалган, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан эмитирленген (чыгарылган) өлчөнгөн куймалар менен операцияларды жүзөгө ашыра алат 

2016-жылынын 14-сентябрында берилген 

_  

036/1 

 

2018-жылдын 20-июнунан тартып 

 

Банк ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык «ислам терезеси» аркылуу улуттук жана/же чет өлкө валютасында төмөнкү бүтүмдөрдү жүзөгө ашыра алат: 

- «мудараба» бүтүмү

- «мурабаха» бүтүмү

-  «шарика/мушарака» бүтүмү

 

«иджара жана иджара мунтахийя биттамлик» бүтүмү

11.  

«Дос-Кредобанк» ААК  

1997 жылдын 18-июну  

037 

2002-жылдын 1-январынан тартып камсыздоосуз кредиттерди жана башка кредит алмаштыруучуларды берүүгө чек коюлуу. 

Эскертүү: жогорудагы чектөө Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Башкармасы тарабынан 2013-жылдын 29-майында 16/9 номеринде кабыл алынган токтомуна ылайык, 2013-жылдын 29-майынан тартып төлөм карттарын пайдалануу менен эмгек акы долбоорлорунун алкагында гана кредиттерди жана кредитти алмаштыруучуларды берүүгө жайылтылбайт. 

2002-жылдын 1-январынан тартып камсыздоосуз векселдерди жана башка кредит алмаштыруучуларды берүүгө чек коюлуу. 

2002-жылдын 1-январынан тартып камсыздоосуз векселдерди жана башка кредит алмаштыруучуларды берүүгө чек коюлуу. 

2002-жылдын 1-январынан тартып камсыздоосуз гарантияларды берүүгө улуттук жана/же чет өлкө валютада чек коюлуу. 

2016- жылынын 16-мартында берилген 

_  

_  

12.  

«ЭкоИсламикБанк» ЖАК  

1998 жылдын 10-марты  

040 

_  

_  

13.  

«Евразиялык Сактык Банкы» ААК 

1998 жылдын 17-ноябры   

041 

_  

_  

_  

_  

14.  

«Азия Банкы» ЖАК 

1998 жылдын 17-ноябры  

042 

_  

_  

15.  

«БАКАЙ БАНК» ААК 

1998 жылдын 29-декабры  

043 

2016-жылынын 15-июнунда берилген 

 

Чектөөлөр бар: 

 

Банк аффинаждалган баалуу металлдардан даярдалган, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан эмитирленген (чыгарылган) өлчөнгөн куймалар менен операцияларды жүзөгө ашыра алат. 

 

2017-жылдын 30-августунан тартып 

 

Банк башка эмитенттердин жеке белгилери көрсөтүлбөгөн (нак эмес формада) стандарттык жана өлчөнгөн куймалар түрүндөгү аффинаждалган баалуу металлдар менен операцияларды жүзөгө ашыра алат. 

2017- жылынын 26-апрелинде берилген 

_  

043/1 

 

2017-жылдын 16-ноябрынан тартып 

 

Банк ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык «ислам терезеси» аркылуу улуттук жана/же чет өлкө валютасында төмөнкү бүтүмдөрдү жүзөгө ашыра алат: 

- «мудараба» бүтүмү

- «мурабаха» бүтүмү

- «кард хасан» бүтүмү

16.  

«Халык Банк Кыргызстан» ААК  

1999 жылдын 13-апрели  

044 

_  

_  

_  

17.  

Пакистан Улуттук банкынын Бишкектеги филиалы   

2000 жылдын 24-апрели  

045 

2000-жылдын 24-апрелинен тартып 

туунду финансы инструменттери (деривативдери) менен операцияларды жүзөгө ашырууга чек коюлуу. 

_  

18.  

«Кыргыз Инвестициялык -Кредит Банкы» ЖАК 

2001 жылдын 10-июлу  

046 

_  

2015- жылынын 16-сентябрында берилген 

_  

_  

19.  

«ФинансКредитБанк» ААК 

2005 жылдын 30-декабры 

047 

_   

_  

_  

20.  

«Айыл Банк» ААК  

2006 жылдын 27-декабры 

048 

2016-жылынын 27-апрелинде берилген 

 

Чектөөлөр бар: 

 

Банк аффинаждалган баалуу металлдардан даярдалган, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан эмитирленген (чыгарылган) өлчөнгөн куймалар менен операцияларды жүзөгө ашыра алат.  

 

2017-жылдын 29-ноябрынан тартып 

 

Банк башка эмитенттердин жеке белгилери көрсөтүлбөгөн (нак эмес формада) стандарттык жана өлчөнгөн куймалар түрүндөгү аффинаждалган баалуу металлдар менен операцияларды жүзөгө ашыра алат. 

2017- жылынын 31-майында берилген 

_  

_  

21.  

«Росинбанк» ААК 

2010 жылдын 24-декабры 

049 

_  

_  

22.  

«Бай-Түшүм» Банкы ЖАК 

2012 жылдын 13-ноябры 

050 

2015-жылынын 28-октябрында берилген 

_  

_  

23.  

«ФИНКА Банкы» ЖАК 

2015 жылдын 3-марты 

051 

2016-жылынын 25-майында берилген 

_  

_  

24.  

«Чанг Ан Банк» ААК 

2015-жылдын 7 октябры 

052 

_  

_  

25.  

«Компаньон Банкы» ЖАК 

2016-жылдын 11 январы 

053 

2016-жылынын 1-июнунда берилген 

_  

_  

 

*Банктык операциялар:  

1.Келишимдик шарттарда өзүнүн атынан аманаттарды тартуу; 

2.Келишимдик шарттарда өздүк жана/же тартылган каражаттарды өзүнүн атынан жайгаштыруу; 

3.Эсептерди ачуу жана жүргүзүү

4.Кардарлардын жана банк-корреспонденттердин тапшыруусу боюнча эсептешүүлөрдү жана төлөмдөрдү жүргүзүү жана аларды кассалык тейлөө

5.Насыялык жана төлөмдүк карточкаларды кошо алганда, төлөм документтерин (чектерди, аккредитивдерди, векселдерди жана башка документтерди) чыгаруу, сатып алуу, төлөө, кабыл алуу, сактоо жана ырастоо; 

6.Үчүнчү жактардан милдеттенмелерин акчалай түрүндө (факторинг) аткаруусун талап кылуу укугуна ээ болуу; 

7.Жөнөкөй жана которулма векселдерди (форфейтинг) сатып алуу жолу менен карыз милдеттенмесин төлөө

8.Карыздык баалуу кагаздарды чыгаруу жана жайгаштыруу; 

9.Банктык кепилдиктерди берүү

10.Кардарлардын акча которууларын, анын ичинде эсеп ачуусуз жүзөгө ашыруу; 

11.Кыргыз Республикасынын резидент эмес банктары үчүн корреспонденттик эсептерди ачуу жана жүргүзүү

12.Кардарлар үчүн чет өлкөлүк валютадагы эсептер боюнча операцияларды жүргүзүү жана кардардын атынан чет өлкөлүк валюталарды сатып алуу (алмашуу) операцияларын ишке ашыруу; 

13.Өзүнүн атынан чет өлкөлүк валютаны сатып алуу жана сатуу (алмаштыруу); 

14.Туунду финансылык инструменттер (деривативдер) менен операцияларды ишке ашыруу; 

15. Маалымат технологияларына жана электрондук каражаттарга, төлөмдөрдү өткөрүү ыкмаларына негизделген төлөм тутумдары аркылуу өз ишинин жыйынтыгы болуп саналбаган товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр үчүн үчүнчү жактардын пайдасына төлөмдөрдү кабыл алуу жана эсептешүүлөрдү жүргүзүү

 

**Кошумча банктык операциялар таблицада белгиленген. 

 

Кыргыз Республикасындагы четөлкө банктарынын өкүлчүлүктөрүнүн 2018-жылдын 30 - ноябрына карата абал боюнча тизмеси 

 

№ 

Банктын аталышы 

 

Почта дареги 

Байланыш телефону 

Өкүлчүлүктүн жетекчисинин аты-жөнү 

1.   

Кыргыз Республикасындагы Мамлекеттер аралык Банктын Өкүлчүлүгү  

07.08.1997ж. 

720040, Бишкек ш.,  

Московская көчөсү, 189а  

976551,  

976552  

Сарбагишев Нурлан 

Бердибекович  

  

Кыргыз Республикасынын жоюлуп жаткан банктарынын 2018-жылдын 30 - ноябрына карата абал боюнча тизмеси  

 

№ 

Банктын аталышы 

Атайын администратордун өкүлүнүн аты-жөнү 

Дареги 

Телефон 

Атайын администратор Банктарды кайра өзгөртүп түзүү жана карыздарды реструктуризациялоо боюнча Агентство (DEBRA) 

1. 

"АзияУниверсалБанк" ААК 

Зулпуев Саидбек Мейраждинович 

Бишкек шаары, Чүй проспекти, 114   

66-13-01 

62-70-09 

2. 

ААК Инвестбанк "Ысык-Көл"   

Зулпуев Саидбек Мейраждинович 

Бишкек шаары, Чүй проспекти, 114   

66-13-01 

3.  

"Манас Банкы" ЖАК 

Зулпуев Саидбек Мейраждинович 

Бишкек шаары, Чүй проспекти, 114   

66-13-01 

 

Кыргыз Республикасынын лицензиялары кайтарылып алынган коммерциялык банктарынын тизмеси   

 

№ 

Банктын аталышы 

Дареги 

Ыйгарым укуктуу орган 

Лицензия кайтарып алынган күн 

1.  

ЦАБСиРдин Бишкектеги филиалы 

Бишкек ш., Уметалиев көчөсү, 7 

Абдраимов Эрлан Чоробекович убактулуу башкаруучу  

Казах Республикасынын Улуттук банк башкармасынын 2002 жылдын 15-июлдун № 268 токтому 

2. 

"Ак Банк" ААК 

Бишкек шаары, Жумабек көчөсү, 203   

Шаршекеева Каныш Шаршекеевна Убактылуу администратор 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2018 - жылдын 18 июндагы № 2018-П-11/23-1-(БС) токтому